Từ điển

[IELTS Intensive Reading] Chiến lược làm bài - Chữa đề - Từ vựng IELTS Reading

Khoá học online
4.9 (136 Đánh giá) 32,536 Học viên

✅ Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên target 7.0+ IELTS Reading

✅ 10 giờ học video bài giảng và 200h clip chữa đề chi tiết các bộ đề thi

✅ Nắm trọn 4000 từ vựng có xác suất 99% sẽ xuất hiện trong phần thi IELTS Reading và Listening tổng hợp từ đề thi thậtt
Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 7.0 trong IELTS Reading. Ngoài ra, khóa học có những cấp độ luyện tập nâng cao cho các bạn target 7.5+.

2️⃣ Hiểu rõ phương pháp làm các dạng câu hỏi có trong IELTS Reading.

3️⃣ Nắm trọn 4000 từ vựng xuất hiện nhiều trong phần thi IELTS Reading. Luyện tập từ vựng giúp tăng tốc độ đọc hiểu, xác định keyword trong câu hỏi và tìm paraphrases trong bài đọc.

4️⃣ Nắm vững ngữ cảnh sử dụng từ vựng học thuật, phục vụ cho IELTS WritingThông tin khoá học

 

 

 

Khóa học được biên soạn và giảng dạy bởi:

  • Ms. Phuong Nguyen, Macalester College, USA. TOEFL 114, IELTS 8.0, SAT 2280, GRE Verbal 165/170
  • Ms. Uyen Tran, FTU. IELTS 8.0 (Listening 8.5, Reading 8.5)

Theo thống kê của trung tâm luyện thi New Oriental, các bộ đề chuẩn có đủ lượng từ vựng bạn cần để có thể "ace", i.e đạt được band 9.0 trong phần thi IELTS Reading và Listening. Vì vậy, bên cạnh việc luyện đề, học từ mới trong bộ đề này là một việc cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đạt điểm cao trong 2 phần thi trên. Với mục đích giúp các bạn học viên tiết kiệm thời gian tra từ, đánh dấu cũng như có phương tiện ôn từ hiệu quả nhất, STUDY4 đã tổng hợp từ vựng trong bộ đề này thành khoá học duy nhất gồm flashcards, highlights từ vựng trong bài, và các bài tập thực hành dễ dùng dễ học.

Bạn sẽ học như thế nào?

1. Chiến lược làm bài và video chữa đề chi tiết

Khóa học cung cấp video bài giảng hướng dẫn chi tiết cách làm từng dạng câu hỏi trong IELTS Reading và hơn 200h clip chữa đề chi tiết tất cả các câu hỏi trong nhiều bộ đề.

2. Từ vựng IELTS tổng hợp

Mỗi bài đọc đều có highlight từ mới kèm nghĩa. Ngoài ra khóa học cung cấp bộ flashcards kèm phiên âm, audio, câu ví dụ để dễ dàng ôn tập theo phương pháp spaced-repetition review (lặp lại ngắt quãng).

3. Thực hành từ vựng mỗi ngày

Bên cạnh việc học từ vựng với bộ flashcards, bạn có thể luyện tập với các bài tập mini-game như trắc nghiệm, tìm cặp, nghe điền từ, chính tả.

4. Xác định keyword trong câu hỏi và tìm vị trí paraphrases

Mỗi bài đọc đều được tổng hợp tất cả các keywords trong câu hỏi cùng vị trí thông tin được thay thế (paraphrases).Chương trình học

Học thử miễn phí

Bài học thử 2 bài

1. Hướng dẫn làm dạng T/F/NG và Y/N/NG Học thử
2. Học từ vựng và luyện paraphrasing Học thử

Phương pháp làm các dạng câu hỏi trong IELTS Reading 10 bài

1. Matching Information
2. True/False/Not Given & Yes/No/Not Given
3. Summary/Note/Table/Flow-chart Completion
4. Diagram Label Completion
5. Sentence Completion
6. Multiple Choice Question
7. Matching Headings
8. Matching Features
9. Matching Sentence Endings
10. Short Answer

Video chữa đề chi tiết 77 bài

1. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 1
2. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 2
3. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 3
4. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 4
5. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 5
6. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 6
7. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 7
8. Chữa chi tiết Practice Set 3 Test 8
9. Chữa chi tiết Practice Set 7 Test 1
10. Chữa chi tiết Practice Set 7 Test 2
11. Chữa chi tiết Practice Set 7 Test 3
12. Chữa chi tiết Practice Set 7 Test 4
13. Chữa chi tiết Practice Set 8 Test 1
14. Chữa chi tiết Practice Set 8 Test 2
15. Chữa chi tiết Practice Set 8 Test 3
16. Chữa chi tiết Practice Set 8 Test 4
17. Chữa chi tiết Practice Set 9 Test 1
18. Chữa chi tiết Practice Set 9 Test 2
19. Chữa chi tiết Practice Set 9 Test 3
20. Chữa chi tiết Practice Set 9 Test 4
21. Chữa chi tiết Practice Set 10 Test 1
22. Chữa chi tiết Practice Set 10 Test 2
23. Chữa chi tiết Practice Set 10 Test 3
24. Chữa chi tiết Practice Set 10 Test 4
25. Chữa chi tiết Practice Set 11 Test 1
26. Chữa chi tiết Practice Set 11 Test 2
27. Chữa chi tiết Practice Set 11 Test 3
28. Chữa chi tiết Practice Set 11 Test 4
29. Chữa chi tiết Practice Set 12 Test 1
30. Chữa chi tiết Practice Set 12 Test 2
31. Chữa chi tiết Practice Set 12 Test 3
32. Chữa chi tiết Practice Set 12 Test 4
33. Chữa chi tiết Practice Set 13 Test 1
34. Chữa chi tiết Practice Set 13 Test 2
35. Chữa chi tiết Practice Set 13 Test 3
36. Chữa chi tiết Practice Set 13 Test 4
37. Chữa chi tiết Practice Set 14 Test 1
38. Chữa chi tiết Practice Set 14 Test 2
39. Chữa chi tiết Practice Set 14 Test 3
40. Chữa chi tiết Practice Set 14 Test 4
41. Chữa chi tiết Practice Set 15 Test 1
42. Chữa chi tiết Practice Set 15 Test 2
43. Chữa chi tiết Practice Set 15 Test 3
44. Chữa chi tiết Practice Set 15 Test 4
45. Chữa chi tiết Practice Set 16 Test 1
46. Chữa chi tiết Practice Set 16 Test 2
47. Chữa chi tiết Practice Set 16 Test 3
48. Chữa chi tiết Practice Set 16 Test 4
49. Chữa chi tiết Practice Set 17 Test 1
50. Chữa chi tiết Practice Set 17 Test 2
51. Chữa chi tiết Practice Set 17 Test 3
52. Chữa chi tiết Practice Set 17 Test 4
53. Chữa chi tiết Practice Set 18 Test 1
54. Chữa chi tiết Practice Set 18 Test 2
55. Chữa chi tiết Practice Set 18 Test 3
56. Chữa chi tiết Practice Set 18 Test 4
57. Chữa chi tiết RTI Test 1
58. Chữa chi tiết RTI Test 2
59. Chữa chi tiết RTI Test 3
60. Chữa chi tiết RTI Test 4
61. Chữa chi tiết RTI Test 5
62. Chữa chi tiết RTI Test 6
63. Chữa chi tiết RTI Test 8
64. Chữa chi tiết RTI Test 7
65. Chữa chi tiết RTI Test 9
66. Chữa chi tiết IT1 Test 1
67. Chữa chi tiết IT1 Test 2
68. Chữa chi tiết IT1 Test 3
69. Chữa chi tiết IT1 Test 4
70. Chữa chi tiết IT1 Test 5
71. Chữa chi tiết IT1 Test 6
72. Chữa chi tiết IT2 Test 1
73. Chữa chi tiết IT2 Test 2
74. Chữa chi tiết IT2 Test 3
75. Chữa chi tiết IT2 Test 4
76. Chữa chi tiết IT2 Test 5
77. Chữa chi tiết IT2 Test 6

PRACTICE ZONE 1 bài

1. Luyện đề tổng hợp

Practice Set 7 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 7 Test 1 (C7T1) | Let's go bats
2. Practice Set 7 Test 1 (C7T1) | Making every drop count
3. Practice Set 7 Test 1 (C7T1) | Educating psyche

Practice Set 7 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 7 Test 2 (C7T2) | Why pagodas don't fall down
2. Practice Set 7 Test 2 (C7T2) | The true cost of food
3. Practice Set 7 Test 2 (C7T2) | Makete integrated rural transport project

Practice Set 7 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 7 Test 3 (C7T3) | Ant intelligence
2. Practice Set 7 Test 3 (C7T3) | Population movements and genetics
3. Practice Set 7 Test 3 (C7T3) | Europe's Forests

Practice Set 7 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 7 Test 4 (C7T4) | Pulling strings to build pyramids
2. Practice Set 7 Test 4 (C7T4) | Endless harvest
3. Practice Set 7 Test 4 (C7T4) | Effects of Noise

Practice Set 8 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 8 Test 1 (C8T1) | A chronicle of timekeeping
2. Practice Set 8 Test 1 (C8T1) | Air traffic control in the USA
3. Practice Set 8 Test 1 (C8T1) | Telepathy

Practice Set 8 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 8 Test 2 (C8T2) | Sheet glass manufacture: the float process
2. Practice Set 8 Test 2 (C8T2) | The little ice age
3. Practice Set 8 Test 2 (C8T2) | The meaning and power of smell

Practice Set 8 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 8 Test 3 (C8T3) | Striking back at Lightning with lasers
2. Practice Set 8 Test 3 (C8T3) | The nature of Genius
3. Practice Set 8 Test 3 (C8T3) | How does the Biological Clock tick?

Practice Set 8 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 8 Test 4 (C8T4) | Land of the Rising Sun
2. Practice Set 8 Test 4 (C8T4) | Biological control of pests
3. Practice Set 8 Test 4 (C8T4) | Collecting Ant Specimens

Practice Set 9 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 9 Test 1 (C9T1) | William Henry Perkin
2. Practice Set 9 Test 1 (C9T1) | Is there anybody out there
3. Practice Set 9 Test 1 (C9T1) | The history of the tortoise

Practice Set 9 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 9 Test 2 (C9T2) | Hearing impairment
2. Practice Set 9 Test 2 (C9T2) | Venus in transit
3. Practice Set 9 Test 2 (C9T2) | A neuroscientist reveals how to think differently

Practice Set 9 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 9 Test 3 (C9T3) | Attitudes to language
2. Practice Set 9 Test 3 (C9T3) | Tidal power
3. Practice Set 9 Test 3 (C9T3) | Information theory - the big idea

Practice Set 9 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 9 Test 4 (C9T4) | The life and work of Marie Curie
2. Practice Set 9 Test 4 (C9T4) | Young children's sense of identity
3. Practice Set 9 Test 4 (C9T4) | The development of Museums

Practice Set 10 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 10 Test 1 (C10T1) | Stepwells
2. Practice Set 10 Test 1 (C10T1) | European Transport Systems 1990-2010
3. Practice Set 10 Test 1 (C10T1) | The Psychology Of Innovation

Practice Set 10 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 10 Test 2 (C10T2) | Tea And The Industrial Revolution
2. Practice Set 10 Test 2 (C10T2) | Gifted Children And Learning
3. Practice Set 10 Test 2 (C10T2) | Museums Of Fine Art And Their Public

Practice Set 10 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 10 Test 3 (C10T3) | The Context, Meaning And Scope Of Tourism
2. Practice Set 10 Test 3 (C10T3) | Autumn Leaves
3. Practice Set 10 Test 3 (C10T3) | Beyond The Blue Horizon

Practice Set 10 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 10 Test 4 (C10T4) | The Megafires Of California
2. Practice Set 10 Test 4 (C10T4) | Second Nature
3. Practice Set 10 Test 4 (C10T4) | When Evolution Runs Backwards

Practice Set 11 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 11 Test 1 (C11T1) | Crop-Growing Skyscrapers
2. Practice Set 11 Test 1 (C11T1) | The Falkirk Wheel
3. Practice Set 11 Test 1 (C11T1) | Reducing The Effects Of Climate Change

Practice Set 11 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 11 Test 2 (C11T2) | Raising The Mary Rose
2. Practice Set 11 Test 2 (C11T2) | What Destroyed The Civilisation Of Easter Island?
3. Practice Set 11 Test 2 (C11T2) | Neuroaesthetics

Practice Set 11 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 11 Test 3 (C11T3) | The Story Of Silk
2. Practice Set 11 Test 3 (C11T3) | Great Migrations
3. Practice Set 11 Test 3 (C11T3) | Preface To ‘How The Other Half Thinks:

Practice Set 11 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 11 Test 4 (C11T4) | Research Using Twins
2. Practice Set 11 Test 4 (C11T4) | An Introduction To Film Sound
3. Practice Set 11 Test 4 (C11T4) | ‘This Marvellous Invention’

Practice Set 12 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 12 Test 1 (C12T1) | Cork
2. Practice Set 12 Test 1 (C12T1) | Collecting As A Hobby
3. Practice Set 12 Test 1 (C12T1) | What’s The Purpose Of Gaining Knowledge?

Practice Set 12 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 12 Test 2 (C12T2) | The Risks Agriculture Faces In Developing Countries
2. Practice Set 12 Test 2 (C12T2) | The Lost City
3. Practice Set 12 Test 2 (C12T2) | The Benefits Of Being Bilingual

Practice Set 12 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 12 Test 3 (C12T3) | Flying Tortoises
2. Practice Set 12 Test 3 (C12T3) | The Intersection Of Health Sciences And Geography
3. Practice Set 12 Test 3 (C12T3) | Music And The Emotions

Practice Set 12 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 12 Test 4 (C12T4) | The History Of Glass
2. Practice Set 12 Test 4 (C12T4) | Bring Back The Big Cats
3. Practice Set 12 Test 4 (C12T4) | Uk Companies Need More Effective Boards Of Directors

Practice Set 13 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 13 Test 1 (C13T1) | Case Study: Tourism New Zealand Website
2. Practice Set 13 Test 1 (C13T1) | Why Being Bored Is Stimulating – And Useful, Too
3. Practice Set 13 Test 1 (C13T1) | Artificial Artist?

Practice Set 13 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 13 Test 2 (C13T2) | Bringing Cinnamon To Europe
2. Practice Set 13 Test 2 (C13T2) | Oxytocin
3. Practice Set 13 Test 2 (C13T2) | Making The Most Of Trends

Practice Set 13 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 13 Test 3 (C13T3) | The Coconut Palm
2. Practice Set 13 Test 3 (C13T3) | How Baby Talk Gives Infant Brains A Boost
3. Practice Set 13 Test 3 (C13T3) | Whatever Happened To The Harappan Civilisation?

Practice Set 13 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 13 Test 4 (C13T4) | Cutty Sark: The Fastest Sailing Ship Of All Time
2. Practice Set 13 Test 4 (C13T4) | Saving The Soil
3. Practice Set 13 Test 4 (C13T4) | Book Review

Practice Set 14 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 14 Test 1 (C14T1) | The Importance Of Children’S Play
2. Practice Set 14 Test 1 (C14T1) | The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World
3. Practice Set 14 Test 1 (C14T1) | Motivational Factors And The Hospitality Industry

Practice Set 14 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 14 Test 2 (C14T2) | Alexander Henderson (1831-1913)
2. Practice Set 14 Test 2 (C14T2) | Back To The Future Of Skyscraper Design
3. Practice Set 14 Test 2 (C14T2) | Why Companies Should Welcome Disorder

Practice Set 14 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 14 Test 3 (C14T3) | The Concept Of Intelligence
2. Practice Set 14 Test 3 (C14T3) | Saving Bugs To Find New Drugs
3. Practice Set 14 Test 3 (C14T3) | The Power Of Play

Practice Set 14 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 14 Test 4 (C14T4) | The Secret Of Staying Young
2. Practice Set 14 Test 4 (C14T4) | Why Zoos Are Good
3. Practice Set 14 Test 4 (C14T4) | How Bad Is Ocean Garbage, Really?

Practice Set 15 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 15 Test 1 (C15T1) | Nutmeg – A Valuable Spice
2. Practice Set 15 Test 1 (C15T1) | Driverless Cars
3. Practice Set 15 Test 1 (C15T1) | What Is Exploration?

Practice Set 15 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 15 Test 2 (C15T2) | Could Urban Engineers Learn From Dance?
2. Practice Set 15 Test 2 (C15T2) | Should We Try To Bring Extinct Species Back To Life?
3. Practice Set 15 Test 2 (C15T2) | Having A Laugh

Practice Set 15 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 15 Test 3 (C15T3) | Henry Moore (1898-1986)
2. Practice Set 15 Test 3 (C15T3) | The Desolenator: Producing Clean Water
3. Practice Set 15 Test 3 (C15T3) | Why Fairy Tales Are Really Scary Tales

Practice Set 15 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 15 Test 4 (C15T4) | The Return Of The Huarango
2. Practice Set 15 Test 4 (C15T4) | Silbo Gomero – The Whistle ‘Language’ Of The Canary Islands
3. Practice Set 15 Test 4 (C15T4) | Environmental Practices Of Big Businesses

Practice Set 16 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 16 Test 1 (C16T1) | Why We Need To Protect Polar Bears
2. Practice Set 16 Test 1 (C16T1) | The Step Pyramid Of Djoser
3. Practice Set 16 Test 1 (C16T1) | The Future Of Work

Practice Set 16 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 16 Test 2 (C16T2) | The White Horse Of Uffington
2. Practice Set 16 Test 2 (C16T2) | I Contain Multitudes
3. Practice Set 16 Test 2 (C16T2) | How To Make Wise Decisions

Practice Set 16 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 16 Test 3 (C16T3) | Roman Shipbuilding And Navigation
2. Practice Set 16 Test 3 (C16T3) | Climate Change Reveals Ancient Artefacts In Norway’S Glaciers
3. Practice Set 16 Test 3 (C16T3) | Plant ‘Thermometer’ Triggers Springtime Growth By Measuring Night-Time Heat

Practice Set 16 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 16 Test 4 (C16T4) | Roman Tunnels
2. Practice Set 16 Test 4 (C16T4) | Changes In Reading Habits
3. Practice Set 16 Test 4 (C16T4) | Attitudes Towards Artificial Intelligence

Practice Set 17 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 17 Test 1 (C17T1) | Passage 1
2. Practice Set 17 Test 1 (C17T1) | Passage 2
3. Practice Set 17 Test 1 (C17T1) | Passage 3

Practice Set 17 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 17 Test 2 (C17T2) | Passage 1
2. Practice Set 17 Test 2 (C17T2) | Passage 2
3. Practice Set 17 Test 2 (C17T2) | Passage 3

Practice Set 17 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 17 Test 3 (C17T3) | Passage 1
2. Practice Set 17 Test 3 (C17T3) | Passage 2
3. Practice Set 17 Test 3 (C17T3) | Passage 3

Practice Set 17 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 17 Test 4 (C17T4) | Passage 1
2. Practice Set 17 Test 4 (C17T4) | Passage 2
3. Practice Set 17 Test 4 (C17T4) | Passage 3

Practice Set 18 Test 1: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 18 Test 1 (C18T1) | Passage 1
2. Practice Set 18 Test 1 (C18T1) | Passage 2
3. Practice Set 18 Test 1 (C18T1) | Passage 3

Practice Set 18 Test 2: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 18 Test 2 (C18T2) | Passage 1
2. Practice Set 18 Test 2 (C18T2) | Passage 2
3. Practice Set 18 Test 2 (C18T2) | Passage 3

Practice Set 18 Test 3: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 18 Test 3 (C18T3) | Passage 1
2. Practice Set 18 Test 3 (C18T3) | Passage 2
3. Practice Set 18 Test 3 (C18T3) | Passage 3

Practice Set 18 Test 4: Từ vựng và tổng hợp paraphrases 3 bài

1. Practice Set 18 Test 4 (C18T4) | Passage 1
2. Practice Set 18 Test 4 (C18T4) | Passage 2
3. Practice Set 18 Test 4 (C18T4) | Passage 3


Nhận xét của học viên

32,536
Học viên
136
Nhận xét
4.9
Đánh giá trung bìnhƯu đãi đặc biệt tháng 6/2024:
699.000đ
Giá gốc: 899.000đ Tiết kiệm: 200.000đ (-22%)
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY Học thử miễn phí
32,536 học viên đã đăng ký
210.0 giờ học video
52 chủ đề, 234 bài học
859 bài tập thực hành
Khóa học có giá trị trong 12 tháng.
Chưa chắc chắn khoá học này dành cho bạn? Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí!