Từ điển

[IELTS Intensive Reading] Luyện trọn bộ Từ vựng - Dạng đề - Chiến lược làm IELTS Reading

Khoá học online
4.9 (136 Đánh giá) 822 Học viên

✅ Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên

✅ Gồm 5.5 giờ học video hướng dẫn cụ thể làm các dạng câu hỏi của IELTS Reading và chữa chi tiết những câu hỏi khó, chọn lọc bộ Cam 7-16.

✅ Nắm trọn 4000 từ vựng có xác suất 99% sẽ xuất hiện trong phần thi IELTS Reading và Listening.

✅ Khoá học sử dụng toàn bộ bài đọc thuộc bộ đề thi Cambridge 7-16.


Mua kèm giá sốc
(Giá chỉ 1.189.000đ - Tiết kiệm 50%) Combo khoá học IELTS Intensive [Tặng khoá TED Talks]:
[IELTS Intensive Listening] Chiến lược làm bài và luyện nghe IELTS Listening theo phương pháp Dictation [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing với sample essays [IELTS Intensive Reading] Luyện trọn bộ Từ vựng - Dạng đề - Chiến lược làm IELTS Reading

Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.5 trong IELTS Reading. Ngoài ra, khóa học có những cấp độ luyện tập nâng cao cho các bạn target 7.5+.

2️⃣ Hiểu rõ phương pháp làm các dạng câu hỏi có trong IELTS Reading.

3️⃣ Nắm trọn 4000 từ vựng xuất hiện nhiều trong phần thi IELTS Reading. Luyện tập từ vựng giúp tăng tốc độ đọc hiểu, xác định keyword trong câu hỏi và tìm paraphrases trong bài đọc.

4️⃣ Nắm vững ngữ cảnh sử dụng từ vựng học thuật, phục vụ cho IELTS Writing
Thông tin khoá học

Bộ đề thi IELTS Cambridge từ lâu đã trở thành bộ đề tủ của bất cứ sĩ tử "cày" IELTS vì đây là bộ đề chính thống, chuẩn và sát thi thật nhất do chính những người soạn đề IELTS (từ trường ĐH Cambridge) viết ra. Theo thống kê của trung tâm luyện thi New Oriental, bộ đề IELTS Cambridge có đủ lượng từ vựng bạn cần để có thể "ace", i.e đạt được band 9 trong phần thi IELTS Reading và Listening. Vì vậy, bên cạnh việc luyện đề, học từ mới trong bộ đề này là một việc cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đạt điểm cao trong 2 phần thi trên. Với mục đích giúp các bạn học viên tiết kiệm thời gian tra từ, đánh dấu cũng như có phương tiện ôn từ hiệu quả nhất, STUDY4 đã tổng hợp từ vựng trong bộ đề này thành khoá học duy nhất gồm flashcards, highlights từ vựng trong bài, và các bài tập thực hành dễ dùng dễ học.

 

Chiến lược làm bài và chữa đề chi tiết

Khóa học cung cấp video bài giảng hướng dẫn chi tiết cách làm từng dạng câu hỏi trong IELTS Reading và clip chữa chi tiết những câu hỏi khó, chọn lọc từ bộ Cam 7-16.

 


Từ vựng từ bộ Cambridge 7-16

Mỗi bài đọc trong bộ đề Cam 7-16 đều có highlight từ mới kèm nghĩa. Ngoài ra khóa học cung cấp bộ flashcards kèm phiên âm, audio, câu ví dụ để dễ dàng ôn tập theo phương pháp spaced-repetition review (lặp lại ngắt quãng).

 


Thực hành từ vựng mỗi ngày

Bên cạnh việc học từ vựng với bộ flashcards, bạn có thể luyện tập với các bài tập mini-game như trắc nghiệm, tìm cặp, nghe điền từ, chính tả.

 


Xác định keyword trong câu hỏi và tìm vị trí paraphrases

Mỗi bài đọc đều được tổng hợp tất cả các keywords trong câu hỏi cùng vị trí thông tin được thay thế (paraphrases).

 

Khóa học được biên soạn và giảng dạy bởi:

  • Ms. Phuong Nguyen, Macalester College, USA. TOEFL 114, IELTS 8.0, SAT 2280, GRE Verbal 165/170
  • Ms. Uyen Tran, FTU. IELTS 8.0 (Listening 8.5, Reading 8.5)

 Chương trình học

Học thử miễn phí

Phương pháp làm các dạng câu hỏi trong IELTS Reading 11 bài

1. Bài học thử: T/F/NG và Y/N/NG Học thử
2. Matching Information
3. True/False/Not Given & Yes/No/Not Given
4. Summary/Note/Table/Flow-chart Completion
5. Diagram Label Completion
6. Sentence Completion
7. Multiple Choice Question
8. Matching Headings
9. Matching Features
10. Matching Sentence Endings
11. Short Answer

Cambridge 7 Test 1 3 bài

1. Cambridge 7 Test 1 | Let's go bats
2. Cambridge 7 Test 1 | Making every drop count
3. Cambridge 7 Test 1 | Educating psyche

Cambridge 7 Test 2 3 bài

1. Cambridge 7 Test 2 | Why pagodas don't fall down
2. Cambridge 7 Test 2 | The true cost of food
3. Cambridge 7 Test 2 | Makete integrated rural transport project

Cambridge 7 Test 3 3 bài

1. Cambridge 7 Test 3 | Ant intelligence
2. Cambridge 7 Test 3 | Population movements and genetics
3. Cambridge 7 Test 3 | Europe's Forests

Cambridge 7 Test 4 3 bài

1. Cambridge 7 Test 4 | Pulling strings to build pyramids
2. Cambridge 7 Test 4 | Endless harvest
3. Cambridge 7 Test 4 | Effects of Noise

Cambridge 8 Test 1 3 bài

1. Cambridge 8 Test 1 | A chronicle of timekeeping
2. Cambridge 8 Test 1 | Air traffic control in the USA
3. Cambridge 8 Test 1 | Telepathy

Cambridge 8 Test 2 3 bài

1. Cambridge 8 Test 2 | Sheet glass manufacture: the float process
2. Cambridge 8 Test 2 | The little ice age
3. Cambridge 8 Test 2 | The meaning and power of smell

Cambridge 8 Test 3 3 bài

1. Cambridge 8 Test 3 | Striking back at Lightning with lasers
2. Cambridge 8 Test 3 | The nature of Genius Học thử
3. Cambridge 8 Test 3 | How does the Biological Clock tick?

Cambridge 8 Test 4 3 bài

1. Cambridge 8 Test 4 | Land of the Rising Sun
2. Cambridge 8 Test 4 | Biological control of pests
3. Cambridge 8 Test 4 | Collecting Ant Specimens

Cambridge 9 Test 1 3 bài

1. Cambridge 9 Test 1 | William Henry Perkin
2. Cambridge 9 Test 1 | Is there anybody out there
3. Cambridge 9 Test 1 | The history of the tortoise

Cambridge 9 Test 2 3 bài

1. Cambridge 9 Test 2 | Hearing impairment
2. Cambridge 9 Test 2 | Venus in transit
3. Cambridge 9 Test 2 | A neuroscientist reveals how to think differently

Cambridge 9 Test 3 3 bài

1. Cambridge 9 Test 3 | Attitudes to language
2. Cambridge 9 Test 3 | Tidal power
3. Cambridge 9 Test 3 | Information theory - the big idea

Cambridge 9 Test 4 3 bài

1. Cambridge 9 Test 4 | The life and work of Marie Curie
2. Cambridge 9 Test 4 | Young children's sense of identity
3. Cambridge 9 Test 4 | The development of Museums Học thử

Cambridge 10 Test 1 3 bài

1. Cambridge 10 Test 1 | Stepwells
2. Cambridge 10 Test 1 | European Transport Systems 1990-2010
3. Cambridge 10 Test 1 | The Psychology Of Innovation

Cambridge 10 Test 2 3 bài

1. Cambridge 10 Test 2 | Tea And The Industrial Revolution
2. Cambridge 10 Test 2 | Gifted Children And Learning
3. Cambridge 10 Test 2 | Museums Of Fine Art And Their Public

Cambridge 10 Test 3 3 bài

1. Cambridge 10 Test 3 | The Context, Meaning And Scope Of Tourism
2. Cambridge 10 Test 3 | Autumn Leaves
3. Cambridge 10 Test 3 | Beyond The Blue Horizon

Cambridge 10 Test 4 3 bài

1. Cambridge 10 Test 4 | The Megafires Of California
2. Cambridge 10 Test 4 | Second Nature
3. Cambridge 10 Test 4 | When Evolution Runs Backwards

Cambridge 11 Test 1 3 bài

1. Cambridge 11 Test 1 | Crop-Growing Skyscrapers
2. Cambridge 11 Test 1 | The Falkirk Wheel
3. Cambridge 11 Test 1 | Reducing The Effects Of Climate Change

Cambridge 11 Test 2 3 bài

1. Cambridge 11 Test 2 | Raising The Mary Rose
2. Cambridge 11 Test 2 | What Destroyed The Civilisation Of Easter Island?
3. Cambridge 11 Test 2 | Neuroaesthetics

Cambridge 11 Test 3 3 bài

1. Cambridge 11 Test 3 | The Story Of Silk
2. Cambridge 11 Test 3 | Great Migrations
3. Cambridge 11 Test 3 | Preface To ‘How The Other Half Thinks:

Cambridge 11 Test 4 3 bài

1. Cambridge 11 Test 4 | Research Using Twins
2. Cambridge 11 Test 4 | An Introduction To Film Sound
3. Cambridge 11 Test 4 | ‘This Marvellous Invention’

Cambridge 12 Test 1 3 bài

1. Cambridge 12 Test 1 | Cork
2. Cambridge 12 Test 1 | Collecting As A Hobby
3. Cambridge 12 Test 1 | What’s The Purpose Of Gaining Knowledge?

Cambridge 12 Test 2 3 bài

1. Cambridge 12 Test 2 | The Risks Agriculture Faces In Developing Countries
2. Cambridge 12 Test 2 | The Lost City
3. Cambridge 12 Test 2 | The Benefits Of Being Bilingual

Cambridge 12 Test 3 3 bài

1. Cambridge 12 Test 3 | Flying Tortoises
2. Cambridge 12 Test 3 | The Intersection Of Health Sciences And Geography
3. Cambridge 12 Test 3 | Music And The Emotions

Cambridge 12 Test 4 3 bài

1. Cambridge 12 Test 4 | The History Of Glass
2. Cambridge 12 Test 4 | Bring Back The Big Cats
3. Cambridge 12 Test 4 | Uk Companies Need More Effective Boards Of Directors

Cambridge 13 Test 1 3 bài

1. Cambridge 13 Test 1 | Case Study: Tourism New Zealand Website
2. Cambridge 13 Test 1 | Why Being Bored Is Stimulating – And Useful, Too
3. Cambridge 13 Test 1 | Artificial Artist?

Cambridge 13 Test 2 3 bài

1. Cambridge 13 Test 2 | Bringing Cinnamon To Europe
2. Cambridge 13 Test 2 | Oxytocin
3. Cambridge 13 Test 2 | Making The Most Of Trends

Cambridge 13 Test 3 3 bài

1. Cambridge 13 Test 3 | The Coconut Palm
2. Cambridge 13 Test 3 | How Baby Talk Gives Infant Brains A Boost
3. Cambridge 13 Test 3 | Whatever Happened To The Harappan Civilisation?

Cambridge 13 Test 4 3 bài

1. Cambridge 13 Test 4 | Cutty Sark: The Fastest Sailing Ship Of All Time
2. Cambridge 13 Test 4 | Saving The Soil
3. Cambridge 13 Test 4 | Book Review

Cambridge 14 Test 1 3 bài

1. Cambridge 14 Test 1 | The Importance Of Children’S Play
2. Cambridge 14 Test 1 | The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World
3. Cambridge 14 Test 1 | Motivational Factors And The Hospitality Industry

Cambridge 14 Test 2 3 bài

1. Cambridge 14 Test 2 | Alexander Henderson (1831-1913)
2. Cambridge 14 Test 2 | Back To The Future Of Skyscraper Design
3. Cambridge 14 Test 2 | Why Companies Should Welcome Disorder

Cambridge 14 Test 3 3 bài

1. Cambridge 14 Test 3 | The Concept Of Intelligence
2. Cambridge 14 Test 3 | Saving Bugs To Find New Drugs
3. Cambridge 14 Test 3 | The Power Of Play

Cambridge 14 Test 4 3 bài

1. Cambridge 14 Test 4 | The Secret Of Staying Young
2. Cambridge 14 Test 4 | Why Zoos Are Good
3. Cambridge 14 Test 4 | How Bad Is Ocean Garbage, Really?

Cambridge 15 Test 1 3 bài

1. Cambridge 15 Test 1 | Nutmeg – A Valuable Spice Học thử
2. Cambridge 15 Test 1 | Driverless Cars
3. Cambridge 15 Test 1 | What Is Exploration?

Cambridge 15 Test 2 3 bài

1. Cambridge 15 Test 2 | Could Urban Engineers Learn From Dance?
2. Cambridge 15 Test 2 | Should We Try To Bring Extinct Species Back To Life?
3. Cambridge 15 Test 2 | Having A Laugh

Cambridge 15 Test 3 3 bài

1. Cambridge 15 Test 3 | Henry Moore (1898-1986)
2. Cambridge 15 Test 3 | The Desolenator: Producing Clean Water
3. Cambridge 15 Test 3 | Why Fairy Tales Are Really Scary Tales

Cambridge 15 Test 4 3 bài

1. Cambridge 15 Test 4 | The Return Of The Huarango
2. Cambridge 15 Test 4 | Silbo Gomero – The Whistle ‘Language’ Of The Canary Islands
3. Cambridge 15 Test 4 | Environmental Practices Of Big Businesses

Cambridge 16 Test 1 3 bài

1. Cambridge 16 Test 1 | Why We Need To Protect Polar Bears
2. Cambridge 16 Test 1 | The Step Pyramid Of Djoser
3. Cambridge 16 Test 1 | The Future Of Work

Cambridge 16 Test 2 3 bài

1. Cambridge 16 Test 2 | The White Horse Of Uffington
2. Cambridge 16 Test 2 | I Contain Multitudes
3. Cambridge 16 Test 2 | How To Make Wise Decisions

Cambridge 16 Test 3 3 bài

1. Cambridge 16 Test 3 | Roman Shipbuilding And Navigation
2. Cambridge 16 Test 3 | Climate Change Reveals Ancient Artefacts In Norway’S Glaciers
3. Cambridge 16 Test 3 | Plant ‘Thermometer’ Triggers Springtime Growth By Measuring Night-Time Heat

Cambridge 16 Test 4 3 bài

1. Cambridge 16 Test 4 | Roman Tunnels
2. Cambridge 16 Test 4 | Changes In Reading Habits
3. Cambridge 16 Test 4 | Attitudes Towards Artificial Intelligence


Nhận xét của học viên

822
Học viên
136
Nhận xét
4.9
Đánh giá trung bình

Ưu đãi đặc biệt tháng 5/2022:
599.000đ
Giảm 25% 799.000đ
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY Học thử miễn phí
822 học viên đã đăng ký
5.5 giờ học video
41 chủ đề, 131 bài học
720 bài tập thực hành
Khóa học có giá trị trong 12 tháng.
Chưa chắc chắn khoá học này dành cho bạn? Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí!