Từ điển

[IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

Khoá học online
4.9 (35 Đánh giá) 359 Học viên

✅ Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ speaking.

✅ Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS (Simon, Mat Clark, Mark Allen, Dave Lang), giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mackee) và nguồn đề chính thống (Cambridge, BC).

✅ Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

✅ Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng.
Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Speaking.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời chủ đề thường gặp và mới nhất được update theo quý trong Part 1, 2 và 3

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng các cách diễn đạt ý hiệu quả

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.Thông tin khoá học


Khóa học IELTS Intensive Speaking cung cấp cho bạn những bài luyện tập để đạt điểm số cao trong phần thi này.

Trong khóa học này, bạn sẽ:

  • Nắm lòng cách phát âm IPA và những yếu tố quan trọng khi nói tiếng Anh như intonation, stress, thought groups, cách trả lời các dạng câu hỏi (Wh- hay yes/no)
  • Hiểu cấu trúc của phần thi IELTS Speaking
  • Học cách trả lời cho các chủ đề part 1, 2, và 3 thường gặp và các chủ đề mới nhất được update theo các quý
  • Tăng lượng từ vựng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả
  • Thực hành nhận dạng và sửa những lỗi ngữ pháp, chính tả thường gặp khi nói
  • bắt đầu cảm thấy tự tin, yên tâm và ngày càng chuẩn bị tốt hơn cho phần thi nói trong kỳ thi IELTS tiếp theo

Mỗi bài speaking sample được viết bởi một cựu giám khảo IELTS nổi tiếng như thầy Simon, Mat Clark, Mark Allen và Dave Lang. STUDY4 đã tạo ra các bài tập tương ứng giúp bạn học được tối đa mỗi bài, bao gồm:

  • Học từ mới trong bài
  • Luyện tập tìm và sửa lỗi ngữ pháp
  • Thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing
  • Lưu lại bài nói trên cộng đồng học tập để học hỏi từ các bạn học viên khác

 

Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.

 

Học cách trả lời các chủ đề với samples

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.

 


Luyện tập từ vựng, ngữ pháp

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.

 


Thực hành luyện nói

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.Chương trình học

Học thử miễn phí

Nguyên âm (Vowels) và phụ âm (Consonants) 50 bài

1. Giới thiệu về âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng anh
2. Phụ âm /b/
3. Phụ âm /d/
4. Phụ âm /dʒ/
5. Phụ âm /ʒ/ Học thử
6. Phụ âm /f/
7. Phụ âm /g/
8. Phụ âm /h/
9. Phụ âm /k/
10. Phụ âm /l/
11. Phụ âm /m/
12. Phụ âm /n/
13. Phụ âm /ŋ/
14. Phụ âm /p/
15. Phụ âm /r/
16. Phụ âm /s/
17. Phụ âm /ʃ/
18. Phụ âm /t/
19. Phụ âm /tʃ/
20. Phụ âm /θ/
21. Phụ âm /ð/
22. Phụ âm /v/
23. Phụ âm /w/
24. Phụ âm /y/
25. Phụ âm /z/
26. Giới thiệu về nguyên âm
27. Nguyên âm /i/
28. Nguyên âm /ɪ/
29. Nguyên âm /e/
30. Nguyên âm /ɛ/
31. Nguyên âm /æ/
32. Nguyên âm /ʌ/
33. Nguyên âm /u/
34. Nguyên âm /ʊ/
35. Nguyên âm /o/
36. Nguyên âm /ɑ/ (và nguyên âm /ɔ/)
37. Nguyên âm /ɑɪ/
38. Nguyên âm /ɑʊ/
39. Nguyên âm /ɔɪ/
40. Nguyên âm có -r
41. Cụm phụ âm /kw/
42. Cụm phụ âm /st/
43. Cụm phụ âm /sk/
44. Cụm phụ âm /ks/
45. Cụm phụ âm /sp/
46. Cụm phụ âm /sl/
47. Các cụm phụ âm khác
48. Giới thiệu về âm đuôi của từ
49. Âm đuôi -s Học thử
50. Âm đuôi -ed

Trọng âm (Stress) 5 bài

1. Giới thiệu về trọng âm
2. Giới thiệu về trọng âm từ và hậu tố
3. Danh từ và động từ
4. Can với can’t
5. Trọng âm trong từ chỉ số

Nhịp điệu (Rhythm) và cụm từ diễn tả ý tưởng (Thought groups) 10 bài

1. Giới thiệu về cụm từ diễn tả ý tưởng và nhịp điệu
2. Cụm từ diễn tả ý tưởng và ngắt nghỉ Học thử
3. Từ nhấn mạnh và sự nhấn mạnh
4. Từ chỉ nội dung và từ chức năng
5. Việc giảm nhẹ trong phát âm
6. Tương phản và làm rõ
7. Giới thiệu thông tin mới
8. Làm nổi bật thông tin
9. Phong cách và giọng điệu
10. Tốc độ nói

Ngữ điệu (Intonation) 7 bài

1. Giới thiệu về ngữ điệu
2. Sự chắc chắn và sự không chắc chắn
3. Những dạng câu hỏi có/không
4. Yêu cầu làm rõ
5. Câu hỏi mở và câu hỏi đóng
6. Câu hỏi đuôi
7. Các dạng câu hỏi wh

Liên kết (Linking) và nối âm (Connected speech) 5 bài

1. Giới thiệu về liên kết và nối âm
2. Liên kết phụ âm với phụ âm
3. Nối phụ âm với nguyên âm
4. Nuốt âm: đơn giản hóa các cụm phụ âm
5. Hiện tượng đồng hóa âm: khi hai âm thanh kết hợp với nhau

Part 1 topics 60 bài

1. Home/ Accommodation Học thử
2. Time management
3. Writing
4. Study
5. Losing and finding things
6. Technology
7. Work
8. Cars
9. Social media
10. Weekend
11. Memory
12. Snacks
13. Mirrors
14. Advertisement
15. Singing
16. Emails
17. Boring things
18. Puzzles
19. Drawing and Art galleries
20. Collecting things
21. Public transportation
22. Taking photos
23. Computers
24. Names
25. Daily routine
26. Evening time
27. Morning time
28. Dreams
29. Meeting places
30. Housework and Cooking
31. Websites
32. Sitting down
33. The area you live in
34. Cinemas
35. Talents
36. Hometown
37. Watching sports
38. Watch
39. History
40. Old building
41. Sweets & Cakes
42. Books and reading habits
43. Handwriting Học thử
44. Doing Sports
45. Headphones and microphones Học thử
46. Shoes
47. Science
48. Concentration
49. Pets and animals
50. Public gardens and parks
51. Getting lost
52. Colours
53. App
54. Weather
55. Spending time with others
56. TV program
57. Maths
58. New places
59. Mobiles/ cell phones
60. Shopping at street markets

Part 2+3 topics 88 bài

1. Describe your favourite famous person Học thử
2. Describe a place in a village that you visited
3. Describe a popular place for sports
4. Describe a time when you felt proud of a family member
5. Describe a person you only met once and want to know more about Học thử
6. Describe a story or novel you have read that you found interesting
7. Describe a time when you gave some helpful advice to someone
8. Describe a course that impressed you a lot
9. Describe an impressive English lesson you had and enjoyed
10. Describe a historical event from your country Học thử
11. Describe an ambition that you haven't achieved
12. Describe an important thing you learned (not at school or college)
13. Describe a place in the countryside that you visited
14. Describe a quiet place you like to go
15. Describe a time you received positive feedback
16. Describe a situation when something in your house was broken or stopped working
17. Describe a time when you helped a child
18. Describe a person you know who loves to grow plants (vegetables, fruits, flowers)
19. Describe a time when you were preparing for a happy event
20. Describe an invention that has changed the world in a positive way
21. Describe a person who likes to dress fashionably/well
22. Describe an interesting discussion that you had with friends
23. Describe a special day out that cost you little money/didn't cost you much
24. Describe a time you made a decision to wait for something
25. Describe a lesson that you remember well
26. Describe a positive change that you made in your life
27. Describe a person who inspired you to do something interesting
28. Describe an item of clothing that someone gave you
29. Describe an important event you celebrated
30. Describe an outdoor activity you did in a new place recently
31. Describe a selfie which you catch in your mobile phone on your favourite occasion
32. Describe something that surprised you Học thử
33. Describe a time when you needed to search for information
34. Describe a gift you would like to buy for your friend
35. Describe something you do that can help you concentrate on work/study
36. Describe a time when you saw a lot of plastic waste (e.g. in a park, on the beach, etc.)
37. Describe a special cake you received from others
38. Describe a contest/competition you would like to participate in
39. Describe a time when you received money as a gift
40. Describe a story someone told you and you remember
41. Describe a family member who you want to work with in the future
42. Describe a time when you forgot/missed an appointment
43. Describe a thing you cannot live without (not cell phone or computer)
44. Describe a time you were very busy
45. Describe a photo you took that you are proud of
46. Describe a long walk you ever had
47. Describe an interesting neighbour
48. Describe an object that you think is beautiful
49. Describe a useful skill you learned from an older person
50. Describe an important river/lake in your country
51. Describe something you did that helped you to learn another language
52. Describe something you do to keep fit and healthy
53. Describe an apartment or a house that you would like to live in near future
54. Describe a traditional product in your country
55. Describe a time you visited a new place
56. Describe an occasion that you lost something
57. Describe a rule (in school or work) that you don't like
58. Describe a time when you were stuck in a traffic jam.
59. Describe a person that you enjoy spending time with
60. Describe a toy that you often played with as a child
61. Describe a song that you think is interesting
62. Describe a time when you received something without having to pay for it
63. Describe a skill that was difficult for you to learn
64. Describe a time when you got up early
65. Describe a person who solved a problem in a smart way
66. Describe a habit your friend has and you want to develop
67. Describe a time when you waited for something special that would happen
68. Describe an athlete that you admire
69. Describe a café you'd like to visit
70. Describe an activity you usually do that wastes your time
71. Describe a time you were friendly to someone you didn't like
72. Describe an exciting book you have read
73. Describe a creative person(an artist/musician/...) whose work you admire
74. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go
75. Describe a difficult decision that you once made
76. Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting
77. Describe a businessman you admire
78. Describe a place you visited on vacation
79. Describe a good service you received (company or store/shop)
80. Describe an expensive item that you bought and regretted
81. Describe a time when you moved to a new home or school
82. Describe a person who impressed you most when you were in primary school
83. Describe something you think it would be interesting to learn more about
84. Describe a person you know who does a job which is useful to society
85. Describe a person you follow regularly on social media
86. Describe a famous city that you think is interesting
87. Describe a time when you had to do something difficult, and you succeeded
88. Describe something important to you that your family has had for a long time


Nhận xét của học viên

359
Học viên
35
Nhận xét
4.9
Đánh giá trung bình


Ưu đãi đặc biệt tháng 3/2023:
699.000đ
Giảm 22% 899.000đ
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY Học thử miễn phí
359 học viên đã đăng ký
7 chủ đề, 225 bài học
359 bài tập thực hành
Khóa học có giá trị trong 12 tháng.
Chưa chắc chắn khoá học này dành cho bạn? Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí!