Từ điển

[IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

Khoá học online
5.0 (96 Đánh giá) 9,936 Học viên

✅ Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ speaking.

✅ Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 200 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS (Simon, Mat Clark, Mark Allen, Dave Lang), giáo viên chuyên môn cao (Mitchell Mackee) và nguồn đề chính thống (Cambridge, BC).

✅ Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

✅ Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng.
Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Speaking

2️⃣ Làm chủ cách trả lời chủ đề thường gặp và mới nhất được update theo quý trong Part 1, 2 và 3

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng các cách diễn đạt ý hiệu quả

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi nóiThông tin khoá học


Khóa học IELTS Intensive Speaking cung cấp cho bạn những bài luyện tập để đạt điểm số cao trong phần thi này.

Trong khóa học này, bạn sẽ:

  • Nắm lòng cách phát âm IPA và những yếu tố quan trọng khi nói tiếng Anh như intonation, stress, thought groups, cách trả lời các dạng câu hỏi (Wh- hay yes/no)
  • Hiểu cấu trúc của phần thi IELTS Speaking
  • Học cách trả lời cho các chủ đề part 1, 2, và 3 thường gặp và các chủ đề mới nhất được update theo các quý
  • Tăng lượng từ vựng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả
  • Thực hành nhận dạng và sửa những lỗi ngữ pháp, chính tả thường gặp khi nói
  • bắt đầu cảm thấy tự tin, yên tâm và ngày càng chuẩn bị tốt hơn cho phần thi nói trong kỳ thi IELTS tiếp theo

Mỗi bài speaking sample được viết bởi một cựu giám khảo IELTS nổi tiếng như thầy Simon, Mat Clark, Mark Allen và Dave Lang. STUDY4 đã tạo ra các bài tập tương ứng giúp bạn học được tối đa mỗi bài, bao gồm:

  • Học từ mới trong bài
  • Luyện tập tìm và sửa lỗi ngữ pháp
  • Thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing
  • Lưu lại bài nói trên cộng đồng học tập để học hỏi từ các bạn học viên khác

 

Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.

 

Học cách trả lời các chủ đề với samples

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.

 


Luyện tập từ vựng, ngữ pháp

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.

 


Thực hành luyện nói

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.Chương trình học

Học thử miễn phí

Nguyên âm (Vowels) và phụ âm (Consonants) 50 bài

1. Giới thiệu về âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng anh
2. Phụ âm /b/
3. Phụ âm /d/
4. Phụ âm /dʒ/
5. Phụ âm /ʒ/ Học thử
6. Phụ âm /f/
7. Phụ âm /g/
8. Phụ âm /h/
9. Phụ âm /k/
10. Phụ âm /l/
11. Phụ âm /m/
12. Phụ âm /n/
13. Phụ âm /ŋ/
14. Phụ âm /p/
15. Phụ âm /r/
16. Phụ âm /s/
17. Phụ âm /ʃ/
18. Phụ âm /t/
19. Phụ âm /tʃ/
20. Phụ âm /θ/
21. Phụ âm /ð/
22. Phụ âm /v/
23. Phụ âm /w/
24. Phụ âm /y/
25. Phụ âm /z/
26. Giới thiệu về nguyên âm
27. Nguyên âm /i/
28. Nguyên âm /ɪ/
29. Nguyên âm /e/
30. Nguyên âm /ɛ/
31. Nguyên âm /æ/
32. Nguyên âm /ʌ/
33. Nguyên âm /u/
34. Nguyên âm /ʊ/
35. Nguyên âm /o/
36. Nguyên âm /ɑ/ (và nguyên âm /ɔ/)
37. Nguyên âm /ɑɪ/
38. Nguyên âm /ɑʊ/
39. Nguyên âm /ɔɪ/
40. Nguyên âm có -r
41. Cụm phụ âm /kw/
42. Cụm phụ âm /st/
43. Cụm phụ âm /sk/
44. Cụm phụ âm /ks/
45. Cụm phụ âm /sp/
46. Cụm phụ âm /sl/
47. Các cụm phụ âm khác
48. Giới thiệu về âm đuôi của từ
49. Âm đuôi -s Học thử
50. Âm đuôi -ed

Trọng âm (Stress) 5 bài

1. Giới thiệu về trọng âm
2. Giới thiệu về trọng âm từ và hậu tố
3. Danh từ và động từ
4. Can với can’t
5. Trọng âm trong từ chỉ số

Nhịp điệu (Rhythm) và cụm từ diễn tả ý tưởng (Thought groups) 10 bài

1. Giới thiệu về cụm từ diễn tả ý tưởng và nhịp điệu
2. Cụm từ diễn tả ý tưởng và ngắt nghỉ Học thử
3. Từ nhấn mạnh và sự nhấn mạnh
4. Từ chỉ nội dung và từ chức năng
5. Việc giảm nhẹ trong phát âm
6. Tương phản và làm rõ
7. Giới thiệu thông tin mới
8. Làm nổi bật thông tin
9. Phong cách và giọng điệu
10. Tốc độ nói

Ngữ điệu (Intonation) 7 bài

1. Giới thiệu về ngữ điệu
2. Sự chắc chắn và sự không chắc chắn
3. Những dạng câu hỏi có/không
4. Yêu cầu làm rõ
5. Câu hỏi mở và câu hỏi đóng
6. Câu hỏi đuôi
7. Các dạng câu hỏi wh

Liên kết (Linking) và nối âm (Connected speech) 5 bài

1. Giới thiệu về liên kết và nối âm
2. Liên kết phụ âm với phụ âm
3. Nối phụ âm với nguyên âm
4. Nuốt âm: đơn giản hóa các cụm phụ âm
5. Hiện tượng đồng hóa âm: khi hai âm thanh kết hợp với nhau

Part 1 topics 75 bài

1. Home/ Accommodation Học thử
2. Time management
3. Writing
4. Weekend
5. Study
6. Losing and finding things
7. Technology
8. The area you live in
9. Work
10. Cars
11. Social media
12. T-shirts
13. Weekend
14. Memory
15. Snacks
16. Staying up
17. Mirrors
18. Advertisement
19. Singing
20. Sports
21. Emails
22. Boring things
23. Puzzles
24. Small Business
25. Drawing and Art galleries
26. Collecting things
27. Public transportation
28. Schools
29. Taking photos
30. Computers
31. Names
32. Outer space and stars
33. Daily routine
34. Evening time
35. Morning time
36. Music
37. Dreams
38. Meeting places
39. Housework and Cooking
40. Library
41. Websites
42. Sitting down
43. The area you live in
44. Keys
45. Cinemas
46. Talents
47. Hometown
48. Jewelry
49. Watching sports
50. Watch
51. Happy things
52. History
53. Old building
54. Chocolate
55. Sweets & Cakes
56. Books and reading habits
57. Art
58. Handwriting Học thử
59. Doing Sports
60. Headphones and microphones Học thử
61. Shoes
62. Science
63. Concentration
64. Pets and animals
65. Public gardens and parks
66. Getting lost
67. Colours
68. App
69. Weather
70. Spending time with others
71. TV program
72. Maths
73. New places
74. Mobiles/ cell phones
75. Shopping at street markets

Part 2+3 topics 109 bài

1. Describe your favourite famous person Học thử
2. Describe a place in a village that you visited
3. Describe a popular place for sports
4. Describe a film character played by an actor or actress whom you admire
5. Describe a time when you felt proud of a family member
6. Describe a person you only met once and want to know more about Học thử
7. Describe a story or novel you have read that you found interesting
8. Describe an interesting old person you met
9. Describe a time when you gave some helpful advice to someone
10. Describe a course that impressed you a lot
11. Describe an impressive English lesson you had and enjoyed
12. Describe a person you have met who you want to work or study with
13. Describe a historical event from your country Học thử
14. Describe an ambition that you haven't achieved
15. Describe an important thing you learned (not at school or college)
16. Describe a person you met at a party who you enjoyed talking with
17. Describe a place in the countryside that you visited
18. Describe a quiet place you like to go
19. Describe a time you received positive feedback
20. Describe an advertisement you have seen but you did not like
21. Describe a situation when something in your house was broken or stopped working
22. Describe a time when you helped a child
23. Describe a person you know who loves to grow plants (vegetables, fruits, flowers)
24. Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use
25. Describe a time when you were preparing for a happy event
26. Describe an invention that has changed the world in a positive way
27. Describe a person who likes to dress fashionably/well
28. Describe something you would like to learn in the future
29. Describe an interesting discussion that you had with friends
30. Describe a special day out that cost you little money/didn't cost you much
31. Describe a time you made a decision to wait for something
32. Describe a website you use regularly
33. Describe a lesson that you remember well
34. Describe a positive change that you made in your life
35. Describe a person who inspired you to do something interesting
36. Describe a piece of good news that you heard about someone you know well
37. Describe an item of clothing that someone gave you
38. Describe an important event you celebrated
39. Describe an outdoor activity you did in a new place recently
40. Describe something that you did with someone or a group of people
41. Describe a selfie which you catch in your mobile phone on your favourite occasion
42. Describe something that surprised you Học thử
43. Describe a time when you needed to search for information
44. Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result
45. Describe a gift you would like to buy for your friend
46. Describe something you do that can help you concentrate on work/study
47. Describe a time when you saw a lot of plastic waste (e.g. in a park, on the beach, etc.)
48. Describe a daily routine that you enjoy
49. Describe a special cake you received from others
50. Describe a contest/competition you would like to participate in
51. Describe a time when you received money as a gift
52. Describe your first day at school that you remember
53. Describe a story someone told you and you remember
54. Describe a family member who you want to work with in the future
55. Describe a time when you forgot/missed an appointment
56. Describe something you did that made you feel proud
57. Describe a thing you cannot live without (not cell phone or computer)
58. Describe a time you were very busy
59. Describe a photo you took that you are proud of
60. Describe a time when you missed or were late for a meeting
61. Describe a long walk you ever had
62. Describe an interesting neighbour
63. Describe an object that you think is beautiful
64. Describe another city you would like to visit for a short time
65. Describe a useful skill you learned from an older person
66. Describe an important river/lake in your country
67. Describe an unusual meal you had
68. Describe something you did that helped you to learn another language
69. Describe something you do to keep fit and healthy
70. Describe a historical period you would like to learn
71. Describe an apartment or a house that you would like to live in near future
72. Describe a traditional product in your country
73. Describe a new development in the area where you live (e.g. shopping mall, park...)
74. Describe a time you visited a new place
75. Describe an occasion that you lost something
76. Describe a time when you taught a friend/relative something
77. Describe a rule (in school or work) that you don't like
78. Describe a time when you were stuck in a traffic jam.
79. Describe a noisy place you have been to
80. Describe a person that you enjoy spending time with
81. Describe a toy that you often played with as a child
82. Describe a song that you think is interesting
83. Describe a time when you received something without having to pay for it
84. Describe a skill that was difficult for you to learn
85. Describe a time when you got up early
86. Describe a person who solved a problem in a smart way
87. Describe a habit your friend has and you want to develop
88. Describe a time when you waited for something special that would happen
89. Describe an athlete that you admire
90. Describe a café you'd like to visit
91. Describe an activity you usually do that wastes your time
92. Describe a time you were friendly to someone you didn't like
93. Describe an exciting book you have read
94. Describe a creative person(an artist/musician/...) whose work you admire
95. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go
96. Describe a difficult decision that you once made
97. Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting
98. Describe a businessman you admire
99. Describe a place you visited on vacation
100. Describe a good service you received (company or store/shop)
101. Describe an expensive item that you bought and regretted
102. Describe a time when you moved to a new home or school
103. Describe a person who impressed you most when you were in primary school
104. Describe something you think it would be interesting to learn more about
105. Describe a person you know who does a job which is useful to society
106. Describe a person you follow regularly on social media
107. Describe a famous city that you think is interesting
108. Describe a time when you had to do something difficult, and you succeeded
109. Describe something important to you that your family has had for a long time


Nhận xét của học viên

9,936
Học viên
96
Nhận xét
5.0
Đánh giá trung bình


Ưu đãi đặc biệt tháng 9/2023:
699.000đ
Giảm 22% 899.000đ
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY Học thử miễn phí
9,936 học viên đã đăng ký
7 chủ đề, 261 bài học
416 bài tập thực hành
Khóa học có giá trị trong 12 tháng.
Chưa chắc chắn khoá học này dành cho bạn? Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí!