Từ điển

[IELTS Intensive Speaking] Thực hành luyện tập IELTS Speaking

Khoá học online
4.9 (35 Đánh giá) 359 Học viên

✅ Dành cho các bạn từ band 4.0 trở lên đang target band 6.0+ speaking.

✅ Làm quen với các chủ đề thường gặp trong Part 1, 2 và 3 của phần thi IELTS Speaking với hơn 130 bài samples mẫu từ cựu giám khảo IELTS (Simon, Mat Clark, Mark Allen, Dave Lang) và nguồn đề chính thống (Cambridge, BC).

✅ Luyện tập phát âm và thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing

✅ Cải thiện vượt bậc vốn từ vựng, ngữ pháp, và cách xây dựng cấu trúc câu trả lời IELTS Speaking với các dạng bài tập phong phú đa dạng.Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Speaking.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời chủ đề thường gặp và mới nhất được update theo quý trong Part 1, 2 và 3

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng các cách diễn đạt ý hiệu quả

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.
Thông tin khoá học

Khóa học IELTS Intensive Speaking cung cấp cho bạn những bài luyện tập để đạt điểm số cao trong phần thi này.

Trong khóa học này, bạn sẽ:

  • Nắm lòng cách phát âm IPA và những yếu tố quan trọng khi nói tiếng Anh như intonation, stress, thought groups, cách trả lời các dạng câu hỏi (Wh- hay yes/no)
  • Hiểu cấu trúc của phần thi IELTS Speaking
  • Học cách trả lời cho các chủ đề part 1, 2, và 3 thường gặp và các chủ đề mới nhất được update theo các quý
  • Tăng lượng từ vựng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả
  • Thực hành nhận dạng và sửa những lỗi ngữ pháp, chính tả thường gặp khi nói
  • bắt đầu cảm thấy tự tin, yên tâm và ngày càng chuẩn bị tốt hơn cho phần thi nói trong kỳ thi IELTS tiếp theo

Mỗi bài speaking sample được viết bởi một cựu giám khảo IELTS nổi tiếng như thầy Simon, Mat Clark, Mark Allen và Dave Lang. STUDY4 đã tạo ra các bài tập tương ứng giúp bạn học được tối đa mỗi bài, bao gồm:

  • Học từ mới trong bài
  • Luyện tập tìm và sửa lỗi ngữ pháp
  • Thực hành luyện nói theo phương pháp shadowing
  • Lưu lại bài nói trên cộng đồng học tập để học hỏi từ các bạn học viên khác

 

Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.

 

Học cách trả lời các chủ đề với samples

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.

 


Luyện tập từ vựng, ngữ pháp

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lối sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.

 


Thực hành luyện nói

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.Chương trình học

Học thử miễn phí

Nguyên âm (Vowels) và phụ âm (Consonants) 50 bài

1. Giới thiệu về âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng anh
2. Phụ âm /b/
3. Phụ âm /d/
4. Phụ âm /dʒ/
5. Phụ âm /ʒ/ Học thử
6. Phụ âm /f/
7. Phụ âm /g/
8. Phụ âm /h/
9. Phụ âm /k/
10. Phụ âm /l/
11. Phụ âm /m/
12. Phụ âm /n/
13. Phụ âm /ŋ/
14. Phụ âm /p/
15. Phụ âm /r/
16. Phụ âm /s/
17. Phụ âm /ʃ/
18. Phụ âm /t/
19. Phụ âm /tʃ/
20. Phụ âm /θ/
21. Phụ âm /ð/
22. Phụ âm /v/
23. Phụ âm /w/
24. Phụ âm /y/
25. Phụ âm /z/
26. Giới thiệu về nguyên âm
27. Nguyên âm /i/
28. Nguyên âm /ɪ/
29. Nguyên âm /e/
30. Nguyên âm /ɛ/
31. Nguyên âm /æ/
32. Nguyên âm /ʌ/
33. Nguyên âm /u/
34. Nguyên âm /ʊ/
35. Nguyên âm /o/
36. Nguyên âm /ɑ/
37. Nguyên âm /ɑɪ/
38. Nguyên âm /ɑʊ/
39. Nguyên âm /ɔɪ/
40. Nguyên âm có -r
41. Cụm phụ âm /kw/
42. Cụm phụ âm /st/
43. Cụm phụ âm /sk/
44. Cụm phụ âm /ks/
45. Cụm phụ âm /sp/
46. Cụm phụ âm /sl/
47. Các cụm phụ âm khác
48. Giới thiệu về âm đuôi của từ
49. Âm đuôi -s Học thử
50. Âm đuôi -ed

Trọng âm (Stress) 5 bài

1. Giới thiệu về trọng âm
2. Giới thiệu về trọng âm từ và hậu tố
3. Danh từ và động từ
4. Can với can’t
5. Trọng âm trong từ chỉ số

Nhịp điệu (Rhythm) và cụm từ diễn tả ý tưởng (Thought groups) 10 bài

1. Giới thiệu về cụm từ diễn tả ý tưởng và nhịp điệu
2. Cụm từ diễn tả ý tưởng và ngắt nghỉ Học thử
3. Từ nhấn mạnh và sự nhấn mạnh
4. Từ chỉ nội dung và từ chức năng
5. Việc giảm nhẹ trong phát âm
6. Tương phản và làm rõ
7. Giới thiệu thông tin mới
8. Làm nổi bật thông tin
9. Phong cách và giọng điệu
10. Tốc độ nói

Ngữ điệu (Intonation) 7 bài

1. Giới thiệu về ngữ điệu
2. Sự chắc chắn và sự không chắc chắn
3. Những dạng câu hỏi có/không
4. Yêu cầu làm rõ
5. Câu hỏi mở và câu hỏi đóng
6. Câu hỏi đuôi
7. Các dạng câu hỏi wh

Liên kết (Linking) và nối âm (Connected speech) 5 bài

1. Giới thiệu về liên kết và nối âm
2. Liên kết phụ âm với phụ âm
3. Nối phụ âm với nguyên âm
4. Nuốt âm: đơn giản hóa các cụm phụ âm
5. Hiện tượng đồng hóa âm: khi hai âm thanh kết hợp với nhau

Part 1 topics 32 bài

1. Home/ Accommodation Học thử
2. Study
3. Work
4. Weekend
5. Mirrors
6. Emails
7. Drawing and Art galleries
8. Taking photos
9. Daily routine
10. Dreams
11. Websites
12. Cinemas
13. Watching sports
14. History
15. Sweets & Cakes
16. Handwriting Học thử
17. Headphones and microphones Học thử
18. Shoes
19. Science
20. Concentration
21. Pets and animals
22. Public gardens and parks
23. Getting lost
24. Colours
25. App
26. Weather
27. Spending time with others
28. TV program
29. Maths
30. New places
31. Mobiles/ cell phones
32. Shopping at street markets

Part 2+3 topics 51 bài

1. Describe your favourite famous person Học thử
2. Describe a time when you felt proud of a family member
3. Describe a time when you gave some helpful advice to someone
4. Describe a historical event from your country Học thử
5. Describe a place in the countryside that you visited
6. Describe a situation when something in your house was broken or stopped working
7. Describe a time when you were preparing for a happy event
8. Describe an interesting discussion that you had with friends
9. Describe a lesson that you remember well
10. Describe an item of clothing that someone gave you
11. Describe a selfie which you catch in your mobile phone on your favourite occasion
12. Describe a gift you would like to buy for your friend
13. Describe a special cake you received from others
14. Describe a story someone told you and you remember
15. Describe a thing you cannot live without (not cell phone or computer)
16. Describe a long walk you ever had
17. Describe a useful skill you learned from an older person
18. Describe something you did that helped you to learn another language
19. Describe an apartment or a house that you would like to live in near future
20. Describe a time you visited a new place
21. Describe a rule (in school or work) that you don't like
22. Describe a person that you enjoy spending time with
23. Describe a toy that you often played with as a child
24. Describe a song that you think is interesting
25. Describe a time when you received something without having to pay for it
26. Describe a skill that was difficult for you to learn
27. Describe a time when you got up early
28. Describe a person who solved a problem in a smart way
29. Describe a habit your friend has and you want to develop
30. Describe a time when you waited for something special that would happen
31. Describe an athlete that you admire
32. Describe a café you'd like to visit
33. Describe an activity you usually do that wastes your time
34. Describe a time you were friendly to someone you didn't like
35. Describe an exciting book you have read
36. Describe a creative person(an artist/musician/...) whose work you admire
37. Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go
38. Describe a difficult decision that you once made
39. Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting
40. Describe a businessman you admire
41. Describe a place you visited on vacation
42. Describe a good service you received (company or store/shop)
43. Describe an expensive item that you bought and regretted
44. Describe a time when you moved to a new home or school
45. Describe a person who impressed you most when you were in primary school
46. Describe something you think it would be interesting to learn more about
47. Describe a person you know who does a job which is useful to society
48. Describe a person you follow regularly on social media
49. Describe a famous city that you think is interesting
50. Describe a time when you had to do something difficult, and you succeeded
51. Describe something important to you that your family has had for a long time


Nhận xét của học viên

359
Học viên
35
Nhận xét
4.9
Đánh giá trung bình

Ưu đãi đặc biệt tháng 7/2022:
699.000đ
Giảm 12% 799.000đ
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY Học thử miễn phí
359 học viên đã đăng ký
7 chủ đề, 160 bài học
255 bài tập thực hành
Khóa học có giá trị trong 12 tháng.
Chưa chắc chắn khoá học này dành cho bạn? Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí!