Từ điển

BÀI VIẾT

IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

21/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Có các dạng bài Listening IELTS nào? Cấu trúc bài thi IELTS Listening như thế nào? Hãy tìm hiểu cùng STUDY4 nhé!

18/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Crime”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

15/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Education”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Children”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Education”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a disagreement you had with someone” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

13/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe the home of someone you know well and that you often visit” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

13/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a person who inspired you to do something interesting” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

13/03/2023 bởi Bùi Hằng