Từ điển

[Complete TOEIC] Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp - Luyện nghe với Dictation [Tặng khoá TED Talks]

Khoá học online
5.0 (260 Đánh giá) 12,663 Học viên

✅ Dành cho các bạn với mục tiêu đạt điểm TOEIC tại các mức đầu ra 450 - 650 - 800+

✅ 50h học video bài giảng và hơn 3000 câu hỏi trắc nghiệm có giải thích chi tiết

✅ Bộ 1200 từ vựng TOEIC 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC và 17 chủ đề ngữ pháp quan trọng nhất

✅ Giải quyết triệt để các vấn đề thường gặp khi nghe bằng phương pháp nghe chép chính tả bộ ETS 20-23 và New Economy

✅ Tặng kèm khoá Luyện nghe nói tiếng Anh cùng Ted Talks trị giá 599k


Bạn sẽ đạt được gì sau khoá học?

1️⃣ Có nền tảng ngữ pháp vững chắc và xây dựng vốn từ vựng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC

2️⃣ Cải thiện kỹ năng nghe, khắc phục các vấn đề khi nghe như miss thông tin, âm nối, tốc độ nói nhanh

3️⃣ Nắm vững cách làm tất cả các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC Listening và ReadingThông tin khoá học

 

 

Bài học được biên soạn và giảng dạy bởi:

  • Ms. Phương Anh, FTU. 975 TOEIC

Khoá học Complete TOEIC do STUDY4 biên soạn và xây dựng gồm 50h học video bài giảng dạy chi tiết kỹ lưỡng các chủ điểm ngữ pháp quan trọng và tất cả các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC Listening và Reading, cùng hơn 3000 câu hỏi trắc nghiệm chuẩn format TOEIC mới nhất 2023 lấy từ các bộ sách ETS và Economy. Tất cả các câu hỏi bài tập đều có giải thích chi tiết, dịch nghĩa và transcript (đối với bài nghe). Ngoài ra khóa học có:

  • Tổng hợp 1200 từ vựng TOEIC có khả năng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi thật và 17 chủ đề ngữ pháp quan trọng nhất
  • Các bài luyện nghe chép chính tả (điền từ và điền câu) từ bộ ETS và New economy để học viên luyện tập kỹ năng nghe và nhanh chóng khắc phục các vấn đề thường gặp

Bạn sẽ học như thế nào?

Học từ vựng và ngữ pháp

  • Thông qua bộ flashcards 1200 từ kèm rất nhiều bài tập và các bài lý thuyết kèm bài tập ngữ pháp, bạn sẽ củng cố kiến thức nền Tiếng Anh.

Học cách làm các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC Listening và Reading

  • Mỗi phần thi (part 1-7) trong đề TOEIC đề có các dạng câu hỏi nhất đinh. Bạn sẽ nắm chắc cách làm qua video bài giảng lý thuyết và các câu hỏi bài tập có giải thích chi tiết.

Luyện nghe chép chính tả

  • Song song với việc học từ vựng, ngữ pháp và luyện đề, bạn sẽ được cải thiện kỹ năng nghe và khắc phục triệt để các vấn đề khi nghe với các bài tập nghe chép chính tả từ bộ ETS 20-23 và đề New Economy.

 

Học từ vựng TOEIC

Khóa học cung cấp 1200 từ vựng 99% sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC. Mỗi flashcard gồm ảnh, nghĩa tiếng Việt - tiếng Anh, phát âm, phiên âm và ví dụ. Bạn có thể luyện tập thêm các list từ với đa dạng các bài tập mini-games.

 

Nắm chắc ngữ pháp TOEIC

Khóa học cung cấp 17 chủ đề ngữ pháp quan trọng kèm theo bài tập trắc nghiệm có giải thích chi tiết để bạn thực hành.

 

Chiến lược và phương pháp làm bài

Khóa học cung cấp video bài giảng hướng dẫn chi tiết cách làm từng dạng câu hỏi trong TOEIC Reading và Listening kèm theo hơn 3000 câu hỏi trắc nghiệm có giải thích chi tiết

 

Thực hành nghe chép chính tả TOEIC

Bạn có thể luyện tập nghe điền từ hoặc chép lại cả câu. Để đạt hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày bạn nên luyện tập ít nhất 20 phút với phương pháp này. Tốc độ nghe có thể được điều chỉnh nhanh hay chậm tùy theo khả năng của bạn.Chương trình học

Học thử miễn phí

Từ vựng TOEIC 23 bài

1. List 1 Học thử
2. List 2
3. List 3
4. List 4
5. List 5
6. List 6
7. List 7
8. List 8
9. List 9
10. List 10
11. List 11
12. List 12
13. List 13
14. List 14
15. List 15
16. List 16
17. List 17
18. List 18
19. List 19
20. List 20
21. List 21
22. List 22
23. List 23

Ngữ pháp TOEIC 18 bài

1. Kiến thức cơ bản 1: từ loại và cụm từ
2. Kiến thức cơ bản 2: mệnh đề và câu
3. Danh từ Học thử
4. Đại từ
5. Tính từ
6. Thì
7. Thể
8. Động từ nguyên mẫu
9. Động từ nguyên mẫu có 'to'
10. Danh động từ
11. Phân từ và cấu trúc phân từ
12. Trạng từ
13. Giới từ
14. Liên từ
15. Mệnh đề quan hệ
16. Câu điều kiện
17. Cấu trúc phân từ
18. Cấu trúc so sánh

Part 1: Photographs - Nghe tranh 4 bài

1. Tổng quan
2. Tranh tả người
3. Tranh tả vật
4. Tranh tả cả người và vật

Part 2: Question - Response - Hỏi - đáp 12 bài

1. Tổng quan
2. Câu hỏi WHO
3. Câu hỏi WHAT
4. Câu hỏi WHERE
5. Câu hỏi WHEN
6. Câu hỏi WHY
7. Câu hỏi HOW
8. Câu hỏi YES/NO
9. Câu hỏi lựa chọn
10. Câu hỏi đuôi
11. Câu đề nghị, yêu cầu
12. Câu trần thuật

Part 3: Conversations - Nghe hiểu đối thoại 10 bài

1. Tổng quan
2. Câu hỏi về chủ đề, mục đích Học thử
3. Câu hỏi về địa điểm hội thoại
4. Câu hỏi về danh tính người nói
5. Câu hỏi về chi tiết cuộc hội thoại
6. Câu hỏi về hành động tương lai
7. Câu hỏi về yêu cầu, gợi ý
8. Câu hỏi về hàm ý câu nói
9. Câu hỏi kết hợp bảng biểu
10. Chủ đề các cuộc đối thoại

Part 4: Talks - Nghe hiểu bài nói 14 bài

1. Tổng quan
2. Câu hỏi về chủ đề, mục đích
3. Câu hỏi về danh tính, địa điểm
4. Câu hỏi về chi tiết
5. Câu hỏi yêu cầu, gợi ý
6. Câu hỏi về hành động tương lai
7. Câu hỏi về hàm ý câu nói
8. Câu hỏi kết hợp bảng biểu
9. Dạng bài Telephone message - Tin nhắn thoại
10. Dạng bài Advertisement - Quảng cáo
11. Dạng bài Announcement - Thông báo
12. Dạng bài Talk - Bài phát biểu, diễn văn
13. Dạng bài News report, Broadcast - Bản tin
14. Dạng bài Excerpt from a meeting - Trích dẫn từ buổi họp

Part 5: Incomplete Sentences - Điền từ vào câu 24 bài

1. Tổng quan
2. Câu hỏi từ loại
3. Câu hỏi ngữ pháp
4. Câu hỏi từ vựng
5. [Câu hỏi từ vựng] Danh từ
6. [Câu hỏi từ vựng] Động từ
7. [Câu hỏi từ vựng] Tính từ
8. [Câu hỏi từ vựng] Trạng từ
9. [Câu hỏi từ loại] Danh từ
10. [Câu hỏi từ loại] Tính từ
11. [Câu hỏi từ loại] Trạng từ
12. [Câu hỏi từ loại] Động từ
13. [Câu hỏi ngữ pháp] Đại từ
14. [Câu hỏi ngữ pháp] Thì của động từ
15. [Câu hỏi ngữ pháp] Thể của động từ (chủ động vs bị động)
16. [Câu hỏi ngữ pháp] Cấu trúc phân từ
17. [Câu hỏi ngữ pháp] Dạng của động từ - Động từ nguyên mẫu có "to" (to V)
18. [Câu hỏi ngữ pháp] Dạng của động từ - Danh động từ (Ving)
19. [Câu hỏi ngữ pháp] Dạng của động từ - Động từ nguyên mẫu (V inf)
20. [Câu hỏi ngữ pháp] Liên từ
21. [Câu hỏi ngữ pháp] Giới từ
22. [Câu hỏi ngữ pháp] Câu cầu khiến
23. [Câu hỏi ngữ pháp] Mệnh đề quan hệ
24. [Câu hỏi ngữ pháp] Cấu trúc so sánh

Part 6: Text Completion - Điền từ vào đoạn văn 6 bài

1. Tổng quan
2. Câu hỏi từ loại
3. Câu hỏi ngữ pháp
4. Câu hỏi từ vựng
5. Câu hỏi điền câu vào đoạn văn
6. Luyện tập theo hình thức văn bản

Part 7: Reading Comprehension - Đọc hiểu văn bản 15 bài

1. Tổng quan
2. Câu hỏi về chủ đề, mục đích Học thử
3. Câu hỏi tìm thông tin
4. Câu hỏi suy luận
5. Câu hỏi tìm từ đồng nghĩa
6. Câu hỏi về hàm ý câu nói
7. Câu hỏi tìm chi tiết sai
8. Câu hỏi điền câu
9. Dạng bài Article/ Review - Bài báo/ Bài đánh giá
10. Dạng bài Announcement/ Notice - Thông báo
11. Dạng bài Email/ Letter - Thư điện tử/ Thư tay
12. Dạng bài Advertisement - Quảng cáo
13. Dạng bài Form - Biểu mẫu
14. Dạng bài Text message chain - Chuỗi tin nhắn
15. Luyện tập theo cấu trúc

Luyện nghe chép chính tả TOEIC 45 bài

1. ETS 23 TOEIC Test 1
2. ETS 23 TOEIC Test 2
3. ETS 23 TOEIC Test 3
4. ETS 23 TOEIC Test 4
5. ETS 23 TOEIC Test 5
6. ETS 23 TOEIC Test 6
7. ETS 23 TOEIC Test 7
8. ETS 23 TOEIC Test 8
9. ETS 23 TOEIC Test 9
10. ETS 23 TOEIC Test 10
11. ETS TOEIC 2022 Test 1 Học thử
12. ETS TOEIC 2022 Test 2
13. ETS TOEIC 2022 Test 3
14. ETS TOEIC 2022 Test 4
15. ETS TOEIC 2022 Test 5
16. ETS TOEIC 2022 Test 6
17. ETS TOEIC 2022 Test 7
18. ETS TOEIC 2022 Test 8
19. ETS TOEIC 2022 Test 9
20. ETS TOEIC 2022 Test 10
21. ETS TOEIC 2021 Test 1
22. ETS TOEIC 2021 Test 2
23. ETS TOEIC 2021 Test 3
24. ETS TOEIC 2021 Test 4
25. ETS TOEIC 2021 Test 5
26. ETS TOEIC 2020 Test 1
27. ETS TOEIC 2020 Test 2
28. ETS TOEIC 2020 Test 3
29. ETS TOEIC 2020 Test 4
30. ETS TOEIC 2020 Test 5
31. ETS TOEIC 2020 Test 6
32. ETS TOEIC 2020 Test 7
33. ETS TOEIC 2020 Test 8
34. ETS TOEIC 2020 Test 9
35. ETS TOEIC 2020 Test 10
36. New Economy TOEIC Test 1
37. New Economy TOEIC Test 2
38. New Economy TOEIC Test 3
39. New Economy TOEIC Test 4
40. New Economy TOEIC Test 5
41. New Economy TOEIC Test 6
42. New Economy TOEIC Test 7
43. New Economy TOEIC Test 8
44. New Economy TOEIC Test 9
45. New Economy TOEIC Test 10


Nhận xét của học viên

12,663
Học viên
260
Nhận xét
5.0
Đánh giá trung bình


Ưu đãi đặc biệt tháng 10/2023:
989.000đ
Giảm 45% 1.800.000đ
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY Học thử miễn phí
12,663 học viên đã đăng ký
50.0 giờ học video
10 chủ đề, 171 bài học
467 bài tập thực hành
Khóa học có giá trị trong 12 tháng.
Chưa chắc chắn khoá học này dành cho bạn? Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí!