Từ điển

Kiểm tra trình độ miễn phí

Môn học: IELTS

Đề kiểm tra trình độ IELTS miễn phí của STUDY4 gồm 38 câu hỏi chia thành 3 phần. Phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Phần 2 gồm 14 câu hỏi IELTS Reading. Phần 3 gồm 9 câu hỏi IELTS Listening.

Sau khi làm bài, bạn sẽ được xác định band điểm IELTS tương ứng với kết quả và lựa chọn các khoá học phù hợp của STUDY4.