Từ điển


Tra từ điển, tạo flashcards mọi lúc mọi nơi với STUDY4 Extension

STUDY4 Extension giúp bạn dễ dàng tra cứu định nghĩa Anh-Anh, Anh-Việt, cách phiên âm và các câu ví dụ trên bất cứ website nào; sau đó bạn có thể tạo thẻ từ (flashcards) để ôn tập theo phương pháp spaced repetition trên STUDY4.

STUDY4 Extension tương thích với các trình duyệt sau:

Google chrome Cốc cốc Microsoft Edge

Thêm vào trình duyệt