Từ điển

Tính điểm thi IELTS AcademicBảng quy đổi điểm raw sang scaled score IELTS Listening và Reading được lấy từ nguồn: https://ielts.com.au/australia/results/band-score-calculation

IELTS Listening

Raw scoreScaled score
00.0
11.0
22.0
32.5
42.5
52.5
63.0
73.0
83.5
93.5
103.5
114.0
124.0
134.5
144.5
154.5
165.0
175.0
185.5
195.5
205.5
215.5
225.5
236.0
246.0
256.0
266.5
276.5
286.5
296.5
307.0
317.0
327.5
337.5
347.5
358.0
368.0
378.5
388.5
399.0
409.0

IELTS Reading

Raw scoreScaled score
00.0
11.0
21.5
32.0
42.5
52.5
63.0
73.0
83.5
93.5
104.0
114.0
124.0
134.5
144.5
155.0
165.0
175.0
185.0
195.5
205.5
215.5
225.5
236.0
246.0
256.0
266.0
276.5
286.5
296.5
307.0
317.0
327.0
337.5
347.5
358.0
368.0
378.5
388.5
399.0
409.0