Từ điển
Thu Hà-cover
Thu Hà

Thu Hà

IELTS MATERIALS

Có thể nói khi chúng ta bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, từ vựng là một trong những yếu tố then chốt, là nền móng cho hệ thống ngôn ngữ của bạn, bởi không biết từ vựng, bạn không thẻ nói, cũng chẳng thể hiểu được người khác đang nói gì. Từ vựng chính là chìa khóa nắm giữ ý nghĩa câu từ của bạn, tư tưởng cũng như quan điểm của bạn. Từ vựng ...

07/03/2022 bởi Thu Hà
IELTS MATERIALS

Đối tượng sử dụng: Destination C1 & C2 là cuốn cuối cùng và là cuốn có độ khó cao nhất của bộ sách Destination của NXB MACMILLAN. Cuốn sách được thiết kế nhằm giúp người học rèn luyện ngữ pháp và bổ sung vốn từ vựng để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi C1, C2 như kỳ thi Cambridge CAE hoặc kỳ thi Cambridge CPE,... Cuốn sách này phù hợp cho ...

05/03/2022 bởi Thu Hà
IELTS MATERIALS

Đối tượng sử dụng: Tương tựng như cuốn Destination B1, Destination B2 cũng được thiết kế để phục vụ những bạn chuẩn bị tham gia kỳ thi B2 - FCE (~4.0 - 5.0 IELTS). Tuy nhiên, cuốn sách này có độ khó cao hơn một chút so với cuốn B1, phù hợp cho những bạn ở trình độ Upper Intermediate trở lên. Nội dung chính: Destination B2 bao gồm 28 units, và ...

05/03/2022 bởi Thu Hà