Đối tượng sử dụng:

Tương tựng như cuốn Destination B1, Destination B2 cũng được thiết kế để phục vụ những bạn chuẩn bị tham gia kỳ thi B2 - FCE (~4.0 - 5.0 IELTS). Tuy nhiên, cuốn sách này có độ khó cao hơn một chút so với cuốn B1, phù hợp cho những bạn ở trình độ Upper Intermediate trở lên.

Nội dung chính:


Destination B2 bao gồm 28 units, và giống như Destination B1, cuốn sách này cũng có 14 bài review và 2 bài kiểm tra tiến độ. 

Grammar & Vocabulary:

Cấu trúc phần lý thuyết của 1 bài học Grammar

Cấu trúc của 1 bài học Vocabulary

Cấu trúc bài học của hai phần Grammar và Vocabulary được thiết kế giống với Destination B1 trước đó: bao gồm phần lý thuyết sau đó là những bài tập thực hành. 
Tuy nhiên, với cuốn sách Destination B2 này, Grammar unit và Vocabulary unit được thiết kế đan xen nhau (cứ sau 1 bài Grammar sẽ là 1 bài Vocabulary), và cứ sau mỗi 2 units sẽ là Review unit để các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức vừa học ở 2 Unit trước đó.

DOWNLOAD PDF: https://drive.google.com/file/d/1DdKLJcz3ZzxWmzJB6pxOtSP6x-p0uL4n/view