Đối tượng sử dụng:

Destination C1 & C2 là cuốn cuối cùng và là cuốn có độ khó cao nhất của bộ sách Destination của NXB MACMILLAN. Cuốn sách được thiết kế nhằm giúp người học rèn luyện ngữ pháp và bổ sung vốn từ vựng để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi C1, C2 như kỳ thi Cambridge CAE hoặc kỳ thi Cambridge CPE,...
Cuốn sách này phù hợp cho những bạn từ trình độ B2 trở lên (~6.0 IELTS)

Nội dung chính:


Destination C1&C2 bao gồm 26 bài học: 13 bài về ngữ pháp và 13 bài về từ vựng. Tương tự như cuốn B2, cuốn sách này có 13 bài review (sau mỗi 2 Unit) và 2 bài kiểm tra tiến độ. 

Grammar & Vocabulary

Cấu trúc lý thuyết của một bài Grammar

Cấu trúc bài học của hai phần Grammar và Vocabulary được thiết kế giống với Destination B1 trước đó: bao gồm phần lý thuyết sau đó là những bài tập thực hành. 
Tuy nhiên, có thể thấy lượng kiến thức trong mỗi bài học của Destination C1&C2 nhiều hơn đáng kể. Đặc biết, với những bài học về từ vựng được bổ sung thêm collocations và idioms hay, giúp các "sĩ từ IELTS" xây dựng được một ngân hàng từ vựng phong phú.

Cấu trúc phần giới thiệu từ vựng và các loại từ của một bài Vocabulary

DOWNLOAD PDF: https://drive.google.com/file/d/19yWkn3ukJYEP4JHpNJtaW5C7f7gUyQHv/view