Từ điển
Thu Ha hihi-cover
Thu Ha hihi

nthuha040199

IELTS MATERIALS

Đối tượng sử dụng: Cuốn Destionation B1 này tổng hợp tất cả kiến thức ngữ pháp và từ vựng căn bản nhất mà bạn có thể bắt gặp trong cuộc sống. Đây là cuôn sách dành cho những bạn chuẩn bị thi B1 – FCE (~3.5 IELTS trở lên), phù hợp cho những bạn ở trình ...

04/03/2022 bởi nthuha040199 | 1 bình luận
IELTS MATERIALS

Get Ready for IELTS dành cho ai? Get Ready for IELTS là cuốn sách dành cho các bạn mới bắt đầu để làm quen với IELTS, thực hành, biết được bài thi IELTS như thế nào cũng như các dạng câu hỏi, đề thi ra sao… Sách được dùng cho các bạn từ ...

01/03/2022 bởi nthuha040199 | 1 bình luận
IELTS MATERIALS

Get Ready for IELTS dành cho ai? Get Ready for IELTS là cuốn sách dành cho các bạn mới bắt đầu để làm quen với IELTS, thực hành, biết được bài thi IELTS như thế nào cũng như các dạng câu hỏi, đề thi ra sao… Sách được dùng cho các bạn từ ...

01/03/2022 bởi nthuha040199 | 3 bình luận
IELTS LISTENING

Get Ready for IELTS dành cho ai? Get Ready for IELTS là cuốn sách dành cho các bạn mới bắt đầu để làm quen với IELTS, thực hành, biết được bài thi IELTS như thế nào cũng như các dạng câu hỏi, đề thi ra sao… Sách được dùng cho các bạn từ ...

01/03/2022 bởi nthuha040199 | 1 bình luận
IELTS READING

Get Ready for IELTS dành cho ai? Get Ready for IELTS là cuốn sách dành cho các bạn mới bắt đầu để làm quen với IELTS, thực hành, biết được bài thi IELTS như thế nào cũng như các dạng câu hỏi, đề thi ra sao… Sách được dùng cho các bạn từ trình độ khoảng 3.0-4.0. Get Ready for IELTS có những gì? Bộ sách tập trung vào 4 kỹ năng trong bài thi IELTS ...

01/03/2022 bởi nthuha040199