Đối tượng sử dụng:

Cuốn Destionation B1 này tổng hợp tất cả kiến thức ngữ pháp và từ vựng căn bản nhất mà bạn có thể bắt gặp trong cuộc sống. Đây là cuôn sách dành cho những bạn chuẩn bị thi B1 – FCE (~3.5 IELTS trở lên), phù hợp cho những bạn ở trình độ Intermediate.  
Nội dung chính:


Các chủ điểm được đề cập trong cuốn sách đều đã xuất hiện trong bài thi IELTS. Bạn có thể luyện tập với 42 units, 14 bài review và 2 bài kiểm tra tiến độ. 

Grammar


Phần đầu của mỗi bài ngữ pháp bao gồm lý thuyết về các cấu trúc ngữ pháp được trình bày rõ ràng đi kèm với ví dụ minh họa. Những điểm ngữ pháp quan trọng, cân chú ý khiến các sĩ tử IELTS mất điểm được nhấn mạnh trong mục  ‘Watch out’

Sau mục giải thích ngữ pháp là các bài tập thực hành đa dạng, được trình bày theo thứ tự tương ứng với các mục ngữ pháp được đưa ra ở phần lý thuyết và các bài tập cũng được phân loại theo mức độ khó tăng dần.

Vocabulary


Một điểm đặc biệt của cuốn sách này đó chính là sau mỗi 2 bài ngữ pháp sẽ là 1 bài từ vựng đi kèm với chủ đề liên quan tới 2 chủ điểm ngữ pháp được học trước đó. Các từ vựng ở đây có thể nói là vô cùng hữu ích và có tính ứng dụng cao trong phần thi Writing và Speaking. Không chỉ cung cấp các từ vựng theo chủ đề mà sách còn đưa ra những phrasal verb, prepositional phrase theo chủ đề sát với bài thi IELTS.

Tương tự như phần Grammar, mục Vocabulary cũng có những bài thực hành đi kèm giúp bạn có thể nhớ nghĩa và nắm bắt được cách sử dụng của các từ. Đặc biệt, các cấu trúc ngữ pháp được học ở 2 bài trước đó được tích hơp cùng giúp bạn ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Revision and consolidation:

Bài học được thiết kế đan xxen, cứ sau mỗi 3 units (2 grammar + 1 vocabulary) sẽ có một bài review unit giúp bạn hệ thống lại những kiến thức đã học ở 3 bài trước đó, ghi nhớ kiến thức lâu hơn.