Từ điển

IELTS READING

IELTS READING

Đọc ngay cách tìm main IELTS trong IELTS Reading giúp bạn tránh “bẫy” hiệu quả trong đề thi IELTS.

08/04/2024 bởi Anh Nguyen Ngoc Diep
IELTS READING

Bạn cần phải nắm được những kỹ năng này để có thể tăng band điểm IELTS Reading. Cùng đọc bài viết sau nhé!

13/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Muốn tăng band điểm trong IELTS Reading? Đọc ngay bài viết sau đây!

09/11/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ cung cấp cho bạn các kỹ thuật và chiến lược hiệu quả để làm bài dạng bài Classification trong IELTS Reading.

09/06/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ giới thiệu cho bạn cách làm các dạng bài Short Answer Questions một cách hiệu quả trong kỳ thi IELTS.

07/06/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và muốn nâng cao kỹ năng đọc hiểu của mình? Đừng bỏ qua dạng bài Diagram Labelling trong phần IELTS Reading.

08/05/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bài viết này hướng dẫn cách làm dạng bài Table Completion trong IELTS Reading, giúp các thí sinh IELTS có được phương pháp giải quyết dạng này.

28/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách làm một câu hỏi phổ biến - dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading.

26/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số kỹ thuật để giải quyết dạng bài Summary Completion trong IELTS Reading.

20/04/2023 bởi Bùi Hằng