Từ điển

IELTS READING

IELTS READING

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ cung cấp cho bạn các kỹ thuật và chiến lược hiệu quả để làm bài dạng bài Classification trong IELTS Reading.

09/06/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ giới thiệu cho bạn cách làm các dạng bài Short Answer Questions một cách hiệu quả trong kỳ thi IELTS.

07/06/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và muốn nâng cao kỹ năng đọc hiểu của mình? Đừng bỏ qua dạng bài Diagram Labelling trong phần IELTS Reading.

08/05/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bài viết này hướng dẫn cách làm dạng bài Table Completion trong IELTS Reading, giúp các thí sinh IELTS có được phương pháp giải quyết dạng này.

28/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách làm một câu hỏi phổ biến - dạng bài Sentence Completion trong IELTS Reading.

26/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số kỹ thuật để giải quyết dạng bài Summary Completion trong IELTS Reading.

20/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Dạng bài Matching Sentence Endings này đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu tốt và khả năng áp dụng ngữ pháp và từ vựng chính xác. Hãy tìm hiểu cách làm cùng STUDY4 nhé!

17/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Dạng bài Matching Information là một dạng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Reading. Hãy cùng đọc và theo dõi cách làm bài cùng STUDY nhé!

15/04/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS READING

Dạng bài Matching Headings trong IELTS Reading được xem là một trong những dạng bài tốn nhiều thời gian. Cùng đọc bài và tìm cách xử lý dạng bài này nhé!

31/03/2023 bởi Bùi Hằng