Từ điển

IELTS LISTENING

IELTS LISTENING

Đạt target Listening với phương pháp dự đoán câu trả lời siêu đơn giản sau đây!

08/04/2024 bởi Anh Nguyen Ngoc Diep | 1 bình luận
IELTS LISTENING

Tìm keyword trong IELTS Listening thật khó? Đọc ngay bài viết dưới đây!

19/03/2024 bởi Anh Nguyen Ngoc Diep
IELTS LISTENING

Loay hoay trong việc tìm cách tăng band điểm IELTS Listening? Đọc ngay bài viết sau đây nhé!

23/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Muốn biết những lỗi sai trong IELTS Listening để tránh chững band? Đọc ngay bài viết sau đây!

09/11/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Nếu bạn đang gặp khó khăn với dạng bài Diagram & Flowchart Completion trong IELTS Listening, hãy đọc bài viết sau nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Hãy đọc bài viết về dạng bài Map & Plan Labeling trong IELTS Listening và các mẹo đạt điểm cao trong dạng bài này nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Bạn muốn biết nhiều hơn về dạng bài Short Answer Question xuất hiện trong IELTS Listening? Hãy đọc bài viết sau đây của STUDY4 nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Bạn muốn biết về các dạng bài Summary Completion trong IELTS Listening? Hãy đọc bài viết sau đây của STUDY4 nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Muốn biết thêm về các mẹo đạt điểm cao trong dạng bài Sentence Completion? Hãy đọc bài viết sau đây của STUDY4 nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng