Từ điển

IELTS LISTENING

IELTS LISTENING

Muốn biết những lỗi sai trong IELTS Listening để tránh chững band? Đọc ngay bài viết sau đây!

09/11/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Nếu bạn đang gặp khó khăn với dạng bài Diagram & Flowchart Completion trong IELTS Listening, hãy đọc bài viết sau nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Hãy đọc bài viết về dạng bài Map & Plan Labeling trong IELTS Listening và các mẹo đạt điểm cao trong dạng bài này nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Bạn muốn biết nhiều hơn về dạng bài Short Answer Question xuất hiện trong IELTS Listening? Hãy đọc bài viết sau đây của STUDY4 nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Bạn muốn biết về các dạng bài Summary Completion trong IELTS Listening? Hãy đọc bài viết sau đây của STUDY4 nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Muốn biết thêm về các mẹo đạt điểm cao trong dạng bài Sentence Completion? Hãy đọc bài viết sau đây của STUDY4 nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Nếu bạn mới bắt đầu học IELTS Listening, hãy đọc bài sau để biết thêm về một dạng bài phổ biến trong IELTS Listening - Table Completion.

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Hãy đọc bài viết sau để hiểu hơn về dạng bài Form Completion - một dạng bài trong IELTS Listening nhé!

08/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS LISTENING

Dạng bài Note Completion là một dạng bài vô cùng phổ biến, chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài thi IELTS Listening. Cùng STUDY4 tìm hiểu về dạng bài này nhé!

07/08/2023 bởi Bùi Hằng