Cấu trúc của đoạn văn thân bài IELTS Writing Task 2 trôi chảy tự nhiên từ câu chủ đề. Câu chủ đề dẫn đến lời giải thích, phần giải thích dẫn đến một ví dụ, và sau đó cả ba câu đầu đó kết hợp với nhau thành một bản tóm tắt. Chi tiết hơn, đây là cách cả bốn phần phối hợp với nhau:

  • Câu chủ đề (nêu ra quan điểm)
  • Giải thích tại sao (nêu một lý do, quan điểm trong câu chủ đề là đúng, có thể là 1 hoặc 2 câu)
  • Đưa ra một ví dụ (cung cấp một ví dụ minh họa cho phần “giải thích lý do tại sao”, có thể là 1 hoặc 2 câu)
  • Tóm tắt đoạn IELTS Writing (trong một câu duy nhất, tóm tắt thông điệp chính của câu chủ đề, kết hợp đưa ra giải thích, và ví dụ)

Tại sao cấu trúc đoạn thân bài thứ 2 quan trọng trong IELTS Writing Task?

Vậy tại sao cấu trúc bốn phần này lại quan trọng đến vậy? Để trả lời câu hỏi này, hãy xem tiêu điểm PDF IELTS Writing Task 2 chính thức.

Trong phiếu đánh giá đó, hãy xem danh mục “Task Achievement”. Hãy lưu ý rằng điểm cao nhất "giải quyết đầy đủ tất cả các phần của nhiệm vụ." Và bản thân các hướng dẫn nhiệm vụ có nghĩa là “Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ liên quan nào từ kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm của riêng bạn”. Cấu trúc đoạn văn này giải quyết phần “lý do” và “ví dụ” của nhiệm vụ và giúp đảm bảo rằng các ý tưởng trong bài luận được “mở rộng hoàn toàn” và “được hỗ trợ tốt”, đây là một yêu cầu khác Task Achievement band điểm 9.

Ngoài ra, đảm bảo rằng mỗi câu đều được phát triển trôi chảy từ câu trước và liên kết tất cả các câu lại với nhau ở cuối đoạn IELTS Writing sẽ tạo nên một đoạn văn rõ ràng, có tổ chức tốt. Và điểm đánh giá chỉ ra rằng một bài luận đạt điểm cao nhất là bài luận “kiểm soát khéo léo việc phân tích.”

Cũng cần nhớ rằng phần lớn thông điệp bài luận được bao gồm trong các đoạn thân bài; phần này thường sẽ chiếm hơn một nửa số lượng từ. Vì vậy, nếu bạn có thể có được cấu trúc chặt chẽ trong các đoạn văn đó, điểm số của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vậy, bạn có nhất thiết phải tuân thủ cấu trúc đoạn văn thân bài IELTS Writing Task 2 gồm 4 phần này để đáp ứng tiêu chí chấm điểm và đạt điểm cao nhất không? Không cần thiết. Nhưng cấu trúc này là một cách rất đơn giản, nhanh chóng để củng cố phần thân bài của bài luận Task 2.