Từ điển

IELTS WRITING

IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Environment”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

23/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 1-2023 thuộc chủ đề “Language”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

23/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Hãy cùng STUDY4 khám phá các dạng bài IELTS Writing Task 1 và cách làm các dạng bài Task 1 nhé!

23/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Dạng bài Multiple Charts gồm hai bảng biểu hiển thị hai thông tin khác nhau. Hãy cùng học cách viết dạng bài Multiple Charts trong IELTS Writing Task 1 cùng STUDY4 nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào cách viết dạng bài Map sao cho đạt được điểm số cao nhất.

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1 là một trong những dạng bài vô cùng phổ biến. Hãy cùng STUDY4 tìm hiểu cách viết dạng bài Process nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Hãy cùng STUDY4 học cách viết dạng bài Table trong IELTS Writing Task 1 sao cho chuẩn nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Làm thế nào để biết cách viết dạng bài Pie Chart trong IELTS Writing Task 1? STUDY4 sẽ chỉ cho bạn ngay nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Để nắm được cách viết dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1, thí sinh cần cách trình bày một cách rõ ràng và logic. Hãy tìm hiểu cách viết cùng STUDY4 nhé!

22/03/2023 bởi Bùi Hằng