Từ điển

IELTS WRITING

IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Credit Cards”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Career”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/08/2023 bởi Bùi Hằng | 1 bình luận
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Culture”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Building Restoration”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Public Outdoor Spaces”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Urban Planning”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

14/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Vehicles”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

11/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Sports”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

11/08/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Traffic Congestion”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

11/08/2023 bởi Bùi Hằng