Từ điển

TIẾNG ANH CƠ BẢN

NGỮ PHÁP

Thông qua bài viết này, STUDY4 sẽ trình bày một cách chi tiết về khái niệm, cấu trúc, cách sử dụng và dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous).

12/04/2024 bởi Hải Yến
NGỮ PHÁP

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ giới thiệu cho các bạn các kiến thức về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, từ công thức, cách sử dụng, đến dấu hiệu nhận biết. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

12/04/2024 bởi Hải Yến
NGỮ PHÁP

Tiếng Anh gồm những từ loại nào? Cách dùng parts of speech? Hãy theo dõi bài viết dưới đây cùng STUDY4 và nắm vững các từ loại tiếng Anh từ A đến Z nhé!

11/04/2024 bởi Bùi Hằng
NGỮ PHÁP

Trong bài viết sau, STUDY4 sẽ giúp bạn tổng hợp, củng cố và bổ sung lại về toàn bộ kiến thức quan trọng về từ hạn định nhé.

11/04/2024 bởi Bùi Hằng
TỪ VỰNG

Bài viết này bao gồm định nghĩa của từ ghép, các loại từ ghép, cách sử dụng từ ghép và các bài tập có đáp án liên quan đến từ ghép trong tiếng Anh.

06/04/2024 bởi Bùi Hằng
NGỮ PHÁP

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ giới thiệu những kiến thức về trạng từ trong tiếng Anh, từ khái niệm, chức năng của trạng từ (adverb), đến cách sử dụng trạng từ. Hãy cùng khám phá nhé!

06/04/2024 bởi Bùi Hằng
NGỮ PHÁP

Hãy cùng STUDY4 tìm hiểu về tính từ (adjective) trong tiếng Anh: khái niệm, các loại tính từ, vị trí và cách dùng của tính từ trong bài viết này.

06/04/2024 bởi Bùi Hằng
NGỮ PHÁP

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ giới thiệu cho bạn đọc toàn bộ kiến thức về động từ tiếng Anh, từ động từ khái niệm và các loại động từ thường gặp trong tiếng Anh.

06/04/2024 bởi Bùi Hằng
NGỮ PHÁP

Hãy xem ngay bài viết bên dưới của STUDY4 về trọn bộ kiến thức về danh từ (noun) trong tiếng Anh, từ khái niệm danh từ đến các loại danh từ.

06/04/2024 bởi Bùi Hằng