Cho dù bạn đang thi IELTS Academic hay IELTS General Training, bạn sẽ cần viết một bài luận 250 từ trong IELTS Writing Task 2. Bạn sẽ thực hiện tốt hơn nhiều nếu bạn hiểu giám khảo đang tìm kiếm điều gì - và tìm thấy thành công nếu bạn có thể đáp ứng những yêu cầu đó.

Cách đơn giản nhất để thất bại là không biết những điều cơ bản. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét các tiêu chí đánh giá IELTS Writing:

  1. Thành tích nhiệm vụ.

Điều này có nghĩa là bạn nên trả lời tất cả các phần của câu hỏi, câu trả lời của bạn phải có sự liên kết và bạn nên cung cấp các ý tưởng hỗ trợ cho những điểm bạn đang đưa ra.

  1. Tính liên kết và nhất quán

Bài viết của bạn nên được cấu trúc để dễ đọc và dễ hiểu. Điều này có nghĩa là bạn cần tổ chức các ý tưởng của mình thành các đoạn văn. Bạn cũng cần liên kết các ý tưởng của mình với các từ như however, therefore và despite.

  1. Nguồn từ vựng.

Để đạt điểm cao, bạn cần sử dụng nhiều vốn từ vựng. Không phải tất cả mọi thứ đều đúng 100%, nhưng bất kỳ lỗi nào bạn mắc phải cũng phải ít và không nên gây ảnh hưởng đến sự rõ ràng của văn bản.

  1. Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác.

Đối với từ vựng, bạn nên sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau và bất kỳ lỗi ngữ pháp nào cũng nên có số lượng ít và không ảnh hưởng đến việc hiểu văn bản.