Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that people who choose a job early and keep doing it are more likely to get a satisfying career life than those who frequently change jobs. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng những người chọn được công việc sớm và tiếp tục làm công việc đó dễ có một cuộc đời nghề nghiệp thỏa mãn hơn là những người thường xuyên thay đổi công việc. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra một ý kiến về lựa chọn nghề nghiệp. Đề bài yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân rằng bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên, và đồng ý/không đồng ý ở mức độ nào.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Agree or Disagree, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> It is believed that career satisfaction can be achieved by working a job consistently from early on rather than changing jobs regularly.

 • Nêu quan điểm của người viết: Ở đây tác giả chỉ đồng ý một phần với ý kiến. Tác giả cho rằng làm một công việc lâu dài có ưu điểm và nhược điểm.

=> In my opinion, having a consistent job history has its advantages and disadvantages when it comes to career satisfaction.

Body 1: Lợi ích của việc có một công việc lâu dài

 • Xây dựng mối quan hệ sâu sắc với đồng nghiệp và khách hàng => có cơ hội thăng tiến trong nơi làm.

=> Develop deeper relationships with colleagues and customers => More opportunities for advancement and growth within the company.

 • Có tiền sử làm một công việc lâu dài sẽ làm đẹp hồ sơ công việc và thể hiện được sự cam kết, sự tin cậy và trình độ của ứng viên.

=> Enhance the appearance of one’s curriculum vitae, which show a potential employer a candidate's commitment, reliability, and level of experience.

Body 2: Nhược điểm của việc làm liên tục một công việc

 • Với một số người, làm một công việc có thể dẫn đến nhàm chán, thiếu sự thỏa mãn => có nhu cầu khám phá những thử thách và cơ hội mới để phát triển bản thân.

=> To some people, working the same job may lead to boredom and a lack of complacency => the need to explore new challenges and opportunities in order to continue growing and developing professionally.

 • Khám phá nhiều kiểu việc làm giúp tìm được công việc phù hợp lâu dài. Người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa biết công việc nào hợp với bản thân, nên đổi việc sẽ giúp họ tìm được việc phù hợp.

=> Exploring a range of different career paths may ultimately lead to the discovery of a career that is more fitting for a person in the long run => Young people lack the insight to determine which job is for them => Changing career paths may help them seek suitable professions.

Conclusion:

 • Khẳng định lại quan điểm

=> Maintaining a steady work background has its benefits and drawbacks => Depend on an individual's personal goals, skills, and preferences.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that people who choose a job early and keep doing it are more likely to get a satisfying career life than those who frequently change jobs. To what extent do you agree or disagree?

It is believed that career satisfaction can be achieved by working a job consistently from early on, rather than by changing jobs regularly. In my opinion, having a consistent job history has its advantages and disadvantages when it comes to career satisfaction. This essay will discuss some crucial elements involved.

On the one hand, maintaining stable employment offers numerous advantages. First of all, by being a long-tenured employee, an individual can develop deeper relationships with colleagues and customers. They may also have more opportunities for advancement and growth within the company. Secondly, having a consistent job history can enhance the appearance of one’s curriculum vitae, which shows a potential employer a candidate's commitment, reliability, and level of experience.

On the other hand, staying in the same job for an extended period of time does not always create a fulfilling career. To some people, working the same job may lead to boredom and complacency. They may feel the need to explore new challenges and opportunities in order to continue growing and developing professionally. Moreover, exploring a range of different career paths may ultimately lead to the discovery of a career that suits a person better for the future. For example, since most young people have limited experience, they lack the insight to determine which job is for them. Therefore, changing career paths may help them seek suitable professions.

In conclusion, maintaining a steady work background has its benefits and drawbacks. How an individual can achieve a satisfying career will depend on one’s personal goals, skills, and preferences. It is important for individuals to assess their own needs, values, and aspirations, and to make decisions that align with these factors.

Số từ: 278

Từ vựng:

 • Career satisfaction (n): Sự hài lòng nghề nghiệp
 • consistent job history (n): Lịch sử công việc chắc chắn
 • stable employment (n): Công việc ổn định
 • long-tenured employee (n): Nhân viên lâu dài
 • advancement and growth (n): Thăng tiến và phát triển
 • curriculum vitae (n): Hồ sơ ứng tuyển
 • level of experience (n): Trình độ kinh nghiệm
 • complacency (n): Sự thỏa mãn
 • career path (n): Con đường sự nghiệp
 • profession (n): Ngành nghề
 • steady work background (n): Một nền tảng công việc ổn định

Bài dịch:

Người ta tin rằng có thể đạt được sự hài lòng trong nghề nghiệp bằng cách làm một công việc nhất quán ngay từ đầu thay vì thay đổi công việc thường xuyên. Theo tôi, việc có lịch sử công việc chắc chắn và thay đổi công việc thường xuyên đều có những ưu điểm và nhược điểm khi nhắc đến sự hài lòng trong nghề nghiệp. Bài tiểu luận này sẽ bàn luận về một số yếu tố quan trọng có liên quan.

Một mặt, duy trì một công việc ổn định có nhiều lợi ích. Đầu tiên, là một nhân viên lâu năm, một cá nhân có thể phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với đồng nghiệp và khách hàng. Hơn nữa, họ có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển hơn trong công ty. Thứ hai, việc có một lịch sử công việc nhất quán làm nổi bật vẻ ngoài sơ yếu lý lịch của một người, dẫn tới nhà tuyển dụng tiềm năng thấy được sự cam kết, độ tin cậy và trình độ kinh nghiệm của ứng viên.

Mặt khác, ở lại cùng một công việc trong một thời gian dài không có nghĩa là sẽ có nghề nghiệp toại nguyện. Với một số người, làm một công việc có thể dẫn đến sự nhàm chán và sự thiếu thỏa mãn. Họ có thể cảm thấy cần phải khám phá những thách thức và cơ hội mới để tiếp tục trưởng thành và phát triển một cách chuyên nghiệp. Hơn nữa, khám phá nhiều con đường sự nghiệp khác nhau cuối cùng có thể dẫn đến việc khám phá ra một nghề nghiệp phù hợp hơn với một người về lâu dài. Ví dụ, vì hầu hết những người trẻ tuổi đều có kinh nghiệm hạn chế, họ thiếu sự sáng suốt để xác định công việc nào phù hợp với mình. Vì vậy, thay đổi con đường sự nghiệp có thể giúp họ tìm kiếm những ngành nghề phù hợp.

Tóm lại, trong khi việc duy trì nền tảng công việc ổn định có những lợi ích và hạn chế. Cách một người đạt được một cuộc sống nghề nghiệp thỏa mãn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu, kỹ năng và sở thích cá nhân của mỗi cá nhân. Điều quan trọng là các cá nhân phải đánh giá nhu cầu, giá trị và nguyện vọng của chính họ và đưa ra quyết định phù hợp với những yếu tố này.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Career đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!