Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In the modern world, it is possible to shop, work and communicate with people via the Internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development in your opinion?

Trong thế giới hiện đại, ta có thể mua sắm, làm việc và giao tiếp với mọi người qua Internet và sống không cần tiếp xúc trực tiếp với người khác. Đây là một sự tiến triển tích cực hay tiêu cực theo quan điểm của bạn?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra một ý kiến về Internet và việc tương tác của mọi người. Đề bài yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân rằng bạn cho rằng đây là vấn đề tích cực hay tiêu cực.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Advantages and Disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Advantages and disadvantages, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> In the modern world, it has become increasingly possible to shop, work, and communicate with people without any face-to-face contact.

 • Nêu quan điểm của người viết: Ở đây tác giả cho rằng việc này có nhiều cái lợi.

=>  In my opinion, this trend is a positive development as it provides numerous benefits to people's daily lives.

Body 1: Thể hiện luận điểm 1 chứng minh cho ý kiến

 • Khả năng mua sắm, làm việc, giao tiếp không cần gặp mặt.

=> One of the key advantages of being able to shop, work, and communicate without face-to-face contact is convenience.

 • Ý bổ trợ: Nhờ có mua sắm online, mọi người có thể mua đồ ngay từ nhà => Không mất công đi đến hàng.

=> With online shopping, people can purchase products from their own homes => without having to spend time traveling to stores.

 • Ví dụ: Việc này có lợi với ai sống ở vùng sâu vùng xa hoặc có vấn đề di chuyển/khuyết tật.

=> Beneficial for those living in remote areas or with mobility issues.

Body 2: Thể hiện luận điểm 2 chứng minh cho ý kiến

 • Khả năng tương tác với mọi người từ khắp thế giới.

=> The ability to communicate with people from all over the world.

 • Ý bổ trợ: Internet cho phép mọi người kết nối với những người khác từ các nền văn hóa và nguồn gốc khác nhau => hiểu biết nhiều hơn và đánh giá cao sự đa dạng.

=>  The internet allows people to connect with others from different cultures and backgrounds => a greater understanding and appreciation of diversity.

 • Ví dụ: người sống ở một thị trấn nhỏ khó có cơ hội đi du lịch hoặc tiếp xúc với văn hóa => sử dụng internet để kết nối với mọi người từ các nơi khác nhau trên thế giới

=> a person living in a small town with limited opportunities for travel or cultural exposure => use the internet to connect with people from different parts of the world.

Conclusion:

 • Khẳng định lại quan điểm:

=> The benefits of living without face-to-face contact are significant.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

In the modern world, it is possible to shop, work and communicate with people via the internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development in your opinion?

In the modern world, it has become increasingly possible to shop, work, and communicate with people without any face-to-face contact. In my opinion, this trend is a positive development as it provides numerous benefits to people's daily lives.

One of the key advantages of being able to shop, work, and communicate without face-to-face contact is convenience. With online shopping, people can purchase products from the comfort of their own homes, without having to spend time and effort traveling to physical stores. For example, this can be particularly beneficial for those who live in remote areas or who have mobility issues. Similarly, working remotely allows individuals to save time and money on commuting and can offer greater flexibility in terms of scheduling.

Another benefit of living without face-to-face contact is the ability to communicate with people from all over the world. The internet has opened up new possibilities for social interaction, allowing people to connect with others from different cultures and backgrounds. This can lead to a greater understanding and appreciation of diversity. For instance, a person living in a small town with limited opportunities for travel or cultural exposure can use the internet to connect with people from different parts of the world. This type of global communication can foster understanding and tolerance, helping to break down barriers and promote peace and harmony between people of different nationalities and cultures.

In conclusion, the benefits of living without face-to-face contact are significant. Convenience, global communication, and enhanced privacy are just a few of the advantages that come with the ability to shop, work, and communicate without physical interactions.

Số từ: 267

Từ vựng:

 • convenience (n): sự tiện lợi
 • remote area (n): vùng sâu vùng xa
 • mobility issue (n): vấn đề về di chuyển
 • flexibility (n): sự linh hoạt
 • social interaction (n): sự tương tác xã hội
 • diversity (n): sự đa dạng
 • cultural exposure (n):  tiếp xúc văn hóa
 • tolerance (n): lòng khoan dung
 • nationality (n): quốc tịch
 • physical interaction (n): tương tác vật lý

Bài dịch:

Trong thế giới hiện đại, ta ngày càng có thể mua sắm, làm việc và giao tiếp với mọi người mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Theo tôi, xu hướng này là một sự tiến triển tích cực vì nó mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Một trong những lợi thế chính của việc có thể mua sắm, làm việc và giao tiếp mà không cần tiếp xúc trực tiếp là sự tiện lợi. Với mua sắm trực tuyến, mọi người có thể mua sản phẩm một cách thoải mái ngay tại nhà của mình mà không phải tốn thời gian và công sức đi đến các cửa hàng thực. Ví dụ, điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người sống ở vùng sâu vùng xa hoặc những người có vấn đề về di chuyển. Tương tự, làm việc từ xa cho phép các cá nhân tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi đi lại và có thể mang lại sự linh hoạt hơn về mặt lập lịch trình.

Một lợi ích khác của việc sống không tiếp xúc trực tiếp là khả năng giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Internet đã mở ra những khả năng mới cho sự tương tác xã hội, cho phép mọi người kết nối với những người khác từ các nền văn hóa và nguồn gốc khác nhau. Điều này có thể dẫn đến sự hiểu biết và đánh giá cao hơn về sự đa dạng. Chẳng hạn, một người sống ở một thị trấn nhỏ với cơ hội đi lại hoặc tiếp xúc văn hóa hạn chế có thể sử dụng internet để kết nối với mọi người từ các nơi khác nhau trên thế giới. Loại hình giao tiếp toàn cầu này có thể thúc đẩy sự hiểu biết và lòng khoan dung, giúp phá vỡ các rào cản và thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa những người thuộc các quốc tịch và nền văn hóa khác nhau.

Tóm lại, những lợi ích của việc sống mà không cần tiếp xúc trực tiếp là rất đáng kể. Thuận tiện, giao tiếp toàn cầu và quyền riêng tư được nâng cao chỉ là một số lợi thế đi kèm với khả năng mua sắm, làm việc và giao tiếp mà không cần tương tác vật lý.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Technology đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!