Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More and more people are becoming seriously overweight. Some people say that the price increase of fattening foods will solve this problem. To what extent do you agree or disagree?

Ngày càng có nhiều người trở nên thừa cân nghiêm trọng. Một số người cho rằng việc tăng giá đồ ăn nhanh sẽ giải quyết vấn đề này. Tới mức độ nào bạn đồng ý/không đồng ý?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra một ý kiến về vấn đề thừa cân và đồ ăn nhanh. Đề bài yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân rằng bạn đồng ý/không đồng ý với ý kiến trên.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Agree or Disagree, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> A growing issue of people becoming dangerously overweight => Some people propose that increasing the cost of high-calorie foods can offer a solution.

 • Nêu quan điểm của người viết: Ở đây tác giả không đồng tình với ý kiến.

=>  However, I strongly disagree with this opinion.

Body 1: Luận điểm 1 chứng minh cho ý kiến

 • Mọi người tiếp tục mua những thực phẩm này với giá cao hơn => chúng thường hợp túi tiền và tiện lợi hơn so với những thực phẩm lành mạnh.

=> People may continue to purchase these foods at a higher price => they are often more affordable and convenient than healthier alternatives. 

 • Những người với vấn đề cân nặng thường có các vấn đề về tâm lý hoặc cảm xúc tiềm ẩn.

=> people who struggle with weight issues often have underlying psychological or emotional factors.

 • Ví dụ: Người bị rối loạn tâm lý có thể coi thức ăn như một cơ chế đối phó, dẫn đến chứng rối loạn ăn uống => tăng giá sẽ không giải quyết được vấn đề.

=> an individual with a mental health disorder may turn to food as a coping mechanism, leading to an eating disorder => increasing the price of fattening foods will not address the root cause of their overeating behavior.

Body 2: Luận điểm 1 chứng minh cho ý kiến:

 • Tăng giá thực ăn nhanh ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp.

=> Increasing the price of fattening foods may affect low-income individuals.

 • Ý bổ trợ: Những người vốn không có tiền mua thực phẩm lành mạnh hơn.

=> people may already struggle to afford healthier food options.

 • Ví dụ: Một gia đình có thu nhập thấp dựa vào thức ăn nhanh và các lựa chọn không lành mạnh, nhiều calo khác do rẻ hơn so với các loại thực phẩm lành mạnh hơn => Giá tăng thì họ sẽ không thể mua nữa => Dẫn đến họ phải tìm những đồ ăn thậm chí còn rẻ và kém lành mạnh hơn.

=> A low-income family may rely on fast food and other unhealthy, high-calorie options due to the lower cost compared to healthier foods => no longer be able to afford them => be forced to rely on even cheaper, unhealthier food options.

Conclusion:

 • Khẳng định lại quan điểm:

=> Increasing the price of fattening foods is a simple solution to the problem of people becoming overweight fails to address the root causes of the issue.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

More and more people are becoming seriously overweight. Some people say that the price increase of fattening foods will solve this problem. To what extent do you agree or disagree?

There is a growing issue in our society of people becoming dangerously overweight. Some people propose that increasing the cost of high-calorie foods can offer a solution to this problem. However, I strongly disagree with this opinion.

Firstly, increasing the price of fattening foods may not necessarily lead to a decrease in consumption. People may continue to purchase these foods, even at a higher price, as they are often more affordable and convenient than healthier alternatives. Furthermore, many people who struggle with weight issues often have underlying psychological or emotional factors that drive them to overeat. For example, an individual with a mental health disorder may turn to food as a coping mechanism, leading to an eating disorder. In cases such as this, simply increasing the price of fattening foods will not address the root cause of their overeating behavior, and they may continue to consume unhealthy food options. 

Moreover, increasing the price of fattening foods may disproportionately affect low-income individuals who may already struggle to afford healthier food options. For instance, a low-income family may rely on fast food and other unhealthy, high-calorie options due to the lower cost compared to healthier foods. If the prices of these foods increase, they may no longer be able to afford them. This could lead to a situation where those who are already economically disadvantaged are further marginalized and may even be forced to rely on even cheaper, unhealthier food options.

In conclusion, while it may be tempting to think that increasing the price of fattening foods is a simple solution to the problem of people becoming overweight, it fails to address the root causes of the issue and may disproportionately affect low-income individuals.

Số từ: 282

Từ vựng:

 • high-calorie food (n): thực phẩm có hàm lượng calo cao 
 • fattening food (n): thức ăn béo
 • consumption (n): sự tiêu dùng
 • affordable (adj): hợp túi tiền
 • weight issue (n): vấn đề cân nặng
 • underlying (adj): tiềm ẩn 
 • psychological (adj): thuộc về tâm lý
 • overeat (v): ăn quá nhiều
 • mental health disorder (n): chứng rối loạn sức khỏe tâm thần
 • coping mechanism (n): cơ chế đối phó
 • eating disorder (n): rối loạn ăn uống
 • disproportionately (adv): không cân xứng
 • low-income individual (n): người có thu nhập thấp
 • economically disadvantaged (adj): khó khăn về kinh tế
 • marginalized (adj): gạt ra ngoài lề xã hội

Bài dịch:

Có một vấn đề ngày càng tăng trong xã hội của chúng ta là nhiều người trở nên thừa cân một cách nguy hiểm. Một số người đề xuất rằng việc tăng giá thực phẩm có hàm lượng calo cao có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến ​​này.

Thứ nhất, tăng giá thức ăn béo không hẳn dẫn đến giảm tiêu dùng. Mọi người có thể tiếp tục mua những thực phẩm này, thậm chí với giá cao hơn, vì chúng thường hợp túi tiền và tiện lợi hơn so với những thực phẩm thay thế lành mạnh hơn. Hơn nữa, nhiều người đấu tranh với vấn đề cân nặng thường có các yếu tố tâm lý hoặc cảm xúc tiềm ẩn khiến họ ăn quá nhiều. Ví dụ, một người mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần có thể coi thức ăn như một cơ chế đối phó, dẫn đến chứng rối loạn ăn uống. Trong những trường hợp như vậy, việc chỉ tăng giá thực phẩm béo sẽ không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của hành vi ăn quá nhiều của họ và họ có thể tiếp tục tiêu thụ những lựa chọn thực phẩm không lành mạnh.

Hơn nữa, việc tăng giá thực phẩm béo có thể ảnh hưởng không tương xứng đến những người có thu nhập thấp, những người có thể đã phải vật lộn để mua các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Ví dụ, một gia đình có thu nhập thấp có thể dựa vào thức ăn nhanh và các lựa chọn giàu calo, không lành mạnh khác do chi phí thấp hơn so với thực phẩm lành mạnh. Nếu giá của những thực phẩm này tăng lên, họ có thể không còn đủ khả năng chi trả. Điều này có thể dẫn đến tình trạng những người vốn đã khó khăn về kinh tế càng bị gạt ra ngoài lề xã hội và thậm chí có thể buộc phải dựa vào các lựa chọn thực phẩm rẻ hơn, không lành mạnh hơn.

Tóm lại, mặc dù có thể hấp dẫn khi nghĩ rằng tăng giá thực phẩm béo là một giải pháp đơn giản cho vấn đề người dân trở nên thừa cân, nhưng nó không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và có thể ảnh hưởng không tương xứng đến những người có thu nhập thấp.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Obesity đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!