Many students find it difficult to concentrate or pay attention at school. What are the reasons? What could be done to solve this problem?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Many students find it difficult to concentrate or pay attention at school. What are the reasons? What could be done to solve this problem?

Nhiều học sinh cảm thấy khó tập trung hoặc chú ý ở trường. Những lý do là gì? Có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra vấn đề về sự tập trung của học sinh ở trường. Đề bài yêu cầu bạn giải thích nguyên nhân và biện pháp để cải thiện vấn đề.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Cause/Problems and Solutions.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Problems and Solutions, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> In the modern educational system, many students struggle to focus or pay attention during classes.

 • Giới thiệu bài viết: Tác giả trình bày bài viết sẽ bàn về nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp.

=> There are several reasons for this phenomenon, and this essay will discuss them in more detail and provide solutions.

Body 1: Nêu ra một số nguyên do gây ra vấn đề

 • Một số học sinh có thể có các vấn đề sức khỏe hoặc thiếu khả năng học tập khiến khó tập trung trong thời gian dài.

=> Some students may have underlying health issues or learning disabilities => make it difficult for them to concentrate for prolonged periods.

Ví dụ: Một số học sinh mắc chứng ADHD => chứng bệnh tâm lý khiến mọi sinh khó tập trung.

=> Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a common condition that affects many students => challenging for them to sit still or pay attention to the teacher's instructions.

 • Một số học sinh có thể có thói quen ngủ hoặc lối sống không lành mạnh.

=> Some students may have poor sleeping habits or an unhealthy lifestyle.

Ví dụ: Chế độ ăn nhiều đường và chất béo không lành mạnh => khiến cơ thể uể oải, khó tập trung => khả năng nhận thức bị ảnh hưởng.

=> a diet high in sugar and unhealthy fats => causing bodies to feel lethargic and unable to focus => cognitive abilities are affected.

Body 2: Nêu ra một số giải pháp cho vấn đề

 • Các trường học đưa ra nhiều hỗ trợ hơn cho học sinh có khuyết tật trong học tập => Cung cấp thêm nguồn lực hoặc thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

=> Schools could offer more support to students with learning disabilities => Providing additional resources or extra time to complete tasks

 • Giáo viên thực hiện nhiều phương pháp giảng dạy tương tác hơn để thu hút học sinh và làm cho việc học trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

=> Teachers could implement more interactive teaching methods => engage students => make learning more interesting and enjoyable.

 • Thúc đẩy thói quen sống lành mạnh: tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng => cải thiện khả năng nhận thức của học sinh => giúp tập trung.

=> Promote healthy lifestyle habits: regular exercise and a balanced diet => improve students’ cognitive abilities => help them stay focused.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> The problem of students struggling to concentrate in school is a multifaceted issue => By providing support and resources => improve students' abilities to concentrate and enhance their academic performance.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

Many students find it difficult to concentrate or pay attention at school. What are the reasons? What could be done to solve this problem?

In the modern educational system, many students struggle to focus or pay attention during classes, and this can have a detrimental effect on their academic performance. There are several reasons for this phenomenon, and this essay will discuss them in more detail and provide solutions.

Firstly, some students may have underlying health issues or learning disabilities that make it difficult for them to concentrate for prolonged periods. For example, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a common condition that affects many students. This disorder makes it challenging for them to sit still or pay attention to the teacher's instructions. Secondly, some students may have poor sleeping habits or an unhealthy lifestyle. For instance, a diet high in sugar and unhealthy fats can lead to spikes and drops in blood sugar levels, causing our bodies to feel lethargic and unable to focus. Therefore, their cognitive abilities are affected and make it more difficult for them to focus in the classroom.

To solve this problem, there are several measures that could be taken. To begin with, schools could offer more support to students with learning disabilities, such as providing additional resources or extra time to complete tasks. Additionally, teachers could implement more interactive teaching methods that engage students and make learning more interesting and enjoyable. Moreover, promoting healthy lifestyle habits, such as regular exercise and a balanced diet, can have a positive impact on students’ cognitive abilities and help them stay focused during class.

In conclusion, the problem of students struggling to concentrate in school is a multifaceted issue that requires a comprehensive approach to address. By providing support and resources to students with learning disabilities, implementing interactive teaching methods, and promoting healthy lifestyle habits, it is possible to improve students' abilities to concentrate and enhance their academic performance.

Số từ: 298

Từ vựng:

 • detrimental effect (n): ảnh hưởng xấu
 • academic performance (n): kết quả học tập
 • phenomenon (n): hiện tượng
 • underlying (adj): tiềm ẩn
 • health issue (n): vấn đề sức khỏe
 • learning disability (n): khuyết tật về học tập
 • prolonged period (n): thời gian dài
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ADHD (n): Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý
 • disorder (n): sự rối loạn
 • sleeping habit (n): thói quen ngủ
 • unhealthy fats (n): chất béo không lành mạnh
 • spikes and drops (n): tăng và giảm đột biến
 • blood sugar level (n): mức đường huyết
 • lethargic (adj): uể oải
 • cognitive ability (n): khả năng nhận thức
 • implement (v): thực hiện
 • interactive (adj): có tính tương tác
 • lifestyle habit (n): thói quen lối sống
 • multifaceted (adj): nhiều mặt
 • comprehensive (adj): toàn diện

Bài dịch:

Trong hệ thống giáo dục hiện đại, nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc tập trung hoặc chú ý trong giờ học, và điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập. Có một số lý do cho hiện tượng này, và bài viết này sẽ thảo luận chi tiết hơn về chúng và đưa ra các giải pháp.

Thứ nhất, một số học sinh có thể có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc khuyết tật học tập khiến các em khó tập trung trong thời gian dài. Ví dụ, Rối loạn tăng động giảm chú ý, hay ADHD, là một tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến nhiều học sinh. Rối loạn này khiến các em khó ngồi yên hoặc chú ý đến hướng dẫn của giáo viên. Thứ hai, một số học sinh có thể có thói quen ngủ kém hoặc lối sống không lành mạnh. Ví dụ, chế độ ăn nhiều đường và chất béo không lành mạnh có thể dẫn đến mức đường huyết trong máu tăng và giảm đột biến, khiến cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải và không thể tập trung. Do đó, khả năng nhận thức bị ảnh hưởng và khiến các em khó tập trung hơn trong lớp học.

Để giải quyết vấn đề này, có một số biện pháp có thể được thực hiện. Để bắt đầu, các trường học có thể cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho học sinh khuyết tật học tập, chẳng hạn như cung cấp thêm nguồn lực hoặc thêm thời gian để hoàn thành bài tập. Ngoài ra, giáo viên có thể thực hiện nhiều phương pháp giảng dạy tương tác hơn để thu hút học sinh và làm cho việc học trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hơn nữa, thúc đẩy các thói quen lối sống lành mạnh, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng, có thể có tác động tích cực đến khả năng nhận thức của học sinh và giúp các em tập trung trong giờ học.

Tóm lại, vấn đề học sinh gặp khó khăn trong việc tập trung ở trường là một vấn đề nhiều mặt đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện để giải quyết. Bằng cách cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho học sinh khuyết tật học tập, thực hiện các phương pháp giảng dạy tương tác và thúc đẩy thói quen sống lành mạnh, có thể cải thiện khả năng tập trung của học sinh và nâng cao thành tích học tập.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Education đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!