Nowadays public transport prices are constantly increasing. Why do you think this is happening? How can this problem be solved?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Nowadays public transport prices are constantly increasing. Why do you think this is happening? How can this problem be solved?

Ngày nay giá giao thông công cộng không ngừng tăng lên. Bạn nghĩ tại sao điều này đang xảy ra? Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra vấn đề về việc tăng giá phương tiện giao thông công cộng. Đề bài yêu cầu bạn giải thích nguyên nhân và đưa ra các giải quyết.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Cause/Problem and solution.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> The issue of increasing public transport prices has become a matter of concern for many people in today's society.

 • Giới thiệu bài viết: Tác giả trình bày bài viết sẽ bàn về nguyên nhân và đưa ra giải pháp.

=> There are several reasons why this trend is happening, and there are also some solutions that can be applied to address this problem.

Body 1: Nêu ra một số nguyên do gây ra vấn đề

 • Sự gia tăng chi phí nhiên liệu và bảo trì.

=> The rising cost of fuel and maintenance. 

Ý bổ trợ: Chi phí nhiên liệu và bảo trì tăng lên => các nhà cung cấp phương tiện giao thông công cộng phải tăng giá để trang trải các chi phí này.

=> As the cost of fuel and maintenance increases => public transport providers must raise their prices to cover these expenses. 

 • Nhiều nhà cung cấp phương tiện công cộng đang gặp khó khăn về tài chính và phải tăng giá để duy trì bền vững.

=> many public transport providers are facing financial difficulties and must increase prices to remain sustainable.

Ví dụ: Transport for London vận hành hệ thống xe buýt, xe lửa và tàu điện ngầm của London và đang gặp khó khăn về tài chính do chi phí vận hành tăng và ngân sách chính phủ giảm.

=> Transport for London operates London's buses, trains, and underground system, and has been facing financial difficulties due to rising operating costs and reduced government funding.

Body 2: Nêu ra một số giải pháp:

 • Cung cấp thêm kinh phí cho cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.

=> Provide more funding for public transportation infrastructure.

 • Tìm kiếm các nguồn doanh thu thay thế, chẳng hạn như quảng cáo hoặc quan hệ đối tác với các doanh nghiệp khác

=>  Seek out alternative sources of revenue, such as advertising or partnerships with other businesses.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the issue of increasing public transport prices is a complex one, but there are solutions that can be implemented to address this problem.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

Nowadays public transport prices are constantly increasing. Why do you think this is happening? How can this problem be solved?

The issue of increasing public transport prices has become a matter of concern for many people in today's society. There are several reasons why this trend is happening, and there are also some solutions that can be applied to address this problem.

One of the main reasons why public transport prices are constantly increasing is the rising cost of fuel and maintenance. As the cost of fuel and maintenance increases, public transport providers must raise their prices to cover these expenses. Additionally, many public transport providers are facing financial difficulties and must increase prices to remain sustainable. For example, Transport for London operates London's buses, trains, and underground system, and has been facing financial difficulties due to rising operating costs and reduced government funding.

To address this problem, several solutions can be implemented. One solution is for the government to provide more funding for public transportation infrastructure. By increasing funding, public transport providers can invest in modern, efficient vehicles that are less expensive to maintain and operate, which could ultimately lead to lower prices for consumers. Another solution is for public transport providers to seek out alternative sources of revenue, such as advertising or partnerships with other businesses. This could help to offset the cost of maintaining and operating their vehicles, which could ultimately lead to lower prices for consumers.

In conclusion, the issue of increasing public transport prices is a complex one, but there are solutions that can be implemented to address this problem. By investing in public transportation infrastructure and seeking out alternative sources of revenue, public transport providers can lower prices for consumers while still remaining sustainable.

Số từ: 270

Từ vựng:

 • fuel (n): nhiên liệu
 • maintenance (n): bảo trì
 • expense (n): chi phí
 • financial difficulty (n): khó khăn về tài chính 
 • sustainable (adj): bền vững
 • operate (v): vận hành
 • underground system (n): hệ thống tàu điện ngầm
 • operating cost (n): chi phí vận hành
 • government funding (n): tài trợ từ chính phủ
 • infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
 • vehicle (n): phương tiện 
 • consumer (n): người tiêu dùng
 • partnership (n): sự hợp tác

Bài dịch:

Vấn đề tăng giá phương tiện công cộng đã trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm trong xã hội hiện nay. Có một số lý do tại sao xu hướng này đang xảy ra, và cũng có một số giải pháp có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề này.

Một trong những lý do chính khiến giá giao thông công cộng liên tục tăng là chi phí nhiên liệu và bảo trì tăng cao. Khi chi phí nhiên liệu và bảo trì tăng lên, các nhà cung cấp phương tiện giao thông công cộng phải tăng giá để trang trải các chi phí này. Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp phương tiện giao thông công cộng đang gặp khó khăn về tài chính và phải tăng giá để duy trì sự bền vững. Ví dụ, Transport for London vận hành hệ thống xe buýt, xe lửa và tàu điện ngầm của London và đang gặp khó khăn về tài chính do chi phí vận hành tăng và nguồn tài trợ của chính phủ giảm.

Để giải quyết vấn đề này, một số giải pháp có thể được thực hiện. Một giải pháp là chính phủ cung cấp thêm kinh phí cho cơ sở hạ tầng giao thông công cộng. Bằng cách tăng kinh phí, các nhà cung cấp phương tiện giao thông công cộng có thể đầu tư vào các phương tiện hiện đại, hiệu quả, ít tốn kém hơn để bảo trì và vận hành, điều này cuối cùng có thể dẫn đến giá thấp hơn cho người tiêu dùng. Một giải pháp khác là các nhà cung cấp phương tiện giao thông công cộng tìm kiếm các nguồn doanh thu thay thế, chẳng hạn như quảng cáo hoặc hợp tác với các doanh nghiệp khác. Điều này có thể giúp bù đắp chi phí bảo trì và vận hành phương tiện của họ, điều này cuối cùng có thể dẫn đến giá thấp hơn cho người tiêu dùng.

Tóm lại, vấn đề tăng giá giao thông công cộng là một vấn đề phức tạp, nhưng có những giải pháp có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này. Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông công cộng và tìm kiếm các nguồn doanh thu thay thế, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải công cộng có thể giảm giá cho người tiêu dùng mà vẫn duy trì bền vững.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Transportation đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!