Describe a movie you would like to watch again

“Describe a movie you would like to watch again” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe a movie you would like to watch again. 

You should say: 

 • What type of movie it was 
 • What it was about 
 • Where you watched it 

And explain why you would like to watch it again.

Bài mẫu band 8.0+:

The movie that I would like to watch again is "The Shawshank Redemption", directed by Frank Darabont and based on a novella by Stephen King. It is a drama film that was released in 1994 and starred Tim Robbins and Morgan Freeman in the lead roles.

The reason I would like to watch this movie again is because of its exceptional storytelling, powerful performances, and unforgettable characters. The film is about a man named Andy Dufresne, who is sentenced to life in prison for a crime he did not commit. He befriends a fellow inmate named Red, played by Morgan Freeman, and together they navigate the challenges of life behind bars.

What I particularly admire about this movie is its ability to capture the essence of the human spirit and the power of hope in the face of adversity. It is a deeply moving story that explores themes of redemption, friendship, and the search for meaning in life.

The acting in this movie is superb, with both Robbins and Freeman delivering remarkable performances that draw the viewer in and make them emotionally invested in the story. The supporting cast is equally impressive, adding depth and complexity to the film's characters.

Overall, "The Shawshank Redemption" is a timeless classic that continues to resonate with audiences today. Its themes and messages are universal and enduring, making it a film that can be enjoyed and appreciated by anyone, regardless of their age, background, or interests. I look forward to watching it again and being reminded of the power of hope and the resilience of the human spirit.

Từ vựng cần lưu ý:

 • novella (n): tiểu thuyết
 • lead role (n): vai chính
 • storytelling (n): cách kể chuyện
 • unforgettable (adj): khó quên
 • inmate (n): bạn tù
 • navigate (v): vượt qua
 • essence (n): bản chất
 • adversity (n): nghịch cảnh
 • redemption (n): sự cứu chuộc
 • superb (adj): tuyệt vời
 • supporting cast (n): dàn diễn viên phụ
 • resilience (n): sự kiên cường

Bài dịch:

Bộ phim mà tôi muốn xem lại là "The Shawshank Redemption", do Frank Darabont đạo diễn và dựa trên tiểu thuyết của Stephen King. Đây là một bộ phim chính kịch được phát hành vào năm 1994 và có sự tham gia của Tim Robbins và Morgan Freeman trong các vai chính.

Lý do tôi muốn xem lại bộ phim này là vì cách kể chuyện đặc biệt, những màn trình diễn mạnh mẽ và những nhân vật khó quên. Phim kể về một người đàn ông tên là Andy Dufresne, người bị kết án tù chung thân vì một tội ác mà anh ta không hề phạm phải. Anh kết bạn với một bạn tù tên Red, do Morgan Freeman thủ vai, và họ cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống sau song sắt.

Điều tôi đặc biệt ngưỡng mộ ở bộ phim này là khả năng nắm bắt được bản chất của tinh thần con người và sức mạnh của hy vọng khi đối mặt với nghịch cảnh. Đó là một câu chuyện cảm động sâu sắc khám phá các chủ đề về sự cứu chuộc, tình bạn và việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Diễn xuất trong bộ phim này là tuyệt vời, với cả Robbins và Freeman đều mang đến những màn trình diễn đáng chú ý, thu hút người xem và khiến họ đầu tư cảm xúc vào câu chuyện. Dàn diễn viên phụ cũng ấn tượng không kém, tạo thêm chiều sâu và sự phức tạp cho các nhân vật trong phim.

Nhìn chung, "The Shawshank Redemption" là một tác phẩm kinh điển vượt thời gian tiếp tục gây được tiếng vang với khán giả ngày nay. Các chủ đề và thông điệp của nó mang tính phổ quát và lâu dài, khiến nó trở thành một bộ phim mà bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức và đánh giá cao, bất kể tuổi tác, xuất thân hay sở thích của họ. Tôi mong muốn được xem lại nó và được nhắc nhở về sức mạnh của hy vọng và sự kiên cường của tinh thần con người.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Where do people normally watch movies? 

Mọi người thường xem phim ở đâu?

Bài mẫu:

“People watch movies in various places, including movie theaters, homes, and on online streaming platforms. Movie theaters provide a communal experience and large screens, while home viewing offers comfort and flexibility. Streaming services have become increasingly popular due to their convenience and vast selection of films. The choice of where to watch a movie depends on factors such as cost, availability, and personal preference.”

Từ vựng:

 • streaming platform (n): nền tảng phát trực tuyến
 • communal experience (n): trải nghiệm chung
 • flexibility (n): tính linh hoạt
 • convenience (n): sự tiện lợi
 • availability (n): tính khả dụng
 • personal preference (n): sở thích cá nhân

Bài dịch:

Mọi người xem phim ở nhiều nơi, bao gồm rạp chiếu phim, tại nhà và trên các nền tảng phát trực tuyến. Rạp chiếu phim cung cấp trải nghiệm chung và màn hình lớn, trong khi xem tại nhà mang lại sự thoải mái và linh hoạt. Các dịch vụ phát trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến do sự tiện lợi và nhiều lựa chọn phim của chúng. Việc lựa chọn nơi xem phim phụ thuộc vào các yếu tố như chi phí, tính khả dụng và sở thích cá nhân.

2.2. What are the differences between watching movies at home and in a cinema? 

Sự khác biệt giữa xem phim ở nhà và trong rạp chiếu phim là gì?

Bài mẫu:

“Watching movies at home provides convenience and comfort, while watching movies in a cinema offers a unique and immersive experience. At home, viewers can control the environment, pause and rewind the movie, and avoid distractions. In a cinema, the big screen, surround sound, and communal atmosphere create a cinematic experience that cannot be replicated at home. Additionally, going to the cinema is often seen as a social activity, while watching movies at home is more solitary.”

Từ vựng:

 • immersive (adj): đắm chìm
 • pause (v): tạm dừng
 • rewind (v): tua lại
 • distraction (n): sự phân tâm
 • surround sound (n): âm thanh bao trùm
 • replicate (v): bắt chước

Bài dịch:

Xem phim tại nhà mang lại sự tiện lợi và thoải mái, trong khi xem phim tại rạp mang lại trải nghiệm độc đáo và đắm chìm. Ở nhà, người xem có thể kiểm soát môi trường, tạm dừng và tua lại phim và tránh bị phân tâm. Trong rạp chiếu phim, màn hình lớn, âm thanh bao trùm và bầu không khí chung tạo nên trải nghiệm điện ảnh không thể bắt chước ở nhà. Ngoài ra, đi xem phim thường được coi là một hoạt động xã hội, trong khi xem phim ở nhà thì đơn độc hơn.

2.3. Are actors or actresses important to movies? Why? 

Diễn viên hay nữ diễn viên có quan trọng với phim không? Tại sao?

Bài mẫu:

“Actors and actresses play a crucial role in movies as they bring the characters to life and convey emotions and messages to the audience. They are essential to creating a convincing and engaging storyline that captivates the viewer. Additionally, their popularity and reputation can attract audiences and boost the success of a movie. Without talented and dedicated actors and actresses, movies would lack depth, meaning, and impact.”

Từ vựng:

 • convey (v): truyền tải
 • audience (n): khán giả
 • captivate (v): thu hút
 • reputation (n): danh tiếng
 • boost (v): thúc đẩy

Bài dịch:

Nam và nữ diễn viên đóng một vai trò quan trọng trong phim khi họ đưa các nhân vật vào cuộc sống và truyền tải cảm xúc cũng như thông điệp đến khán giả. Chúng rất cần thiết để tạo ra một cốt truyện thuyết phục và hấp dẫn, thu hút người xem. Ngoài ra, sự nổi tiếng và danh tiếng của họ có thể thu hút khán giả và thúc đẩy thành công của một bộ phim. Nếu không có những diễn viên tài năng và tâm huyết, phim sẽ thiếu chiều sâu, ý nghĩa và tác động.

2.4. Why are there fewer people going to the cinema to watch movies nowadays? 

Tại sao ngày nay ít người đến rạp xem phim hơn?

Bài mẫu:

“One reason for the decline in cinema attendance is the rise of streaming services, which offer a convenient and affordable way to watch movies at home. Additionally, the COVID-19 pandemic has led to the closure of cinemas and reduced attendance due to health concerns. Other factors include the availability of pirated movies and the high cost of cinema tickets and concessions.”

Từ vựng:

 • streaming service (n):  dịch vụ phát trực tuyến
 • affordable (adj): giá cả phải chăng
 • pandemic (n): đại dịch
 • attendance (n): lượng người xem
 • pirated movie (n): phim vi phạm bản quyền
 • concession (n): nhượng quyền

Bài dịch:

Một lý do khiến lượng người đến rạp giảm là sự gia tăng của các dịch vụ phát trực tuyến, cung cấp một cách xem phim tại nhà thuận tiện và giá cả phải chăng. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến việc đóng cửa các rạp chiếu phim và giảm lượng người xem do lo ngại về sức khỏe. Các yếu tố khác bao gồm sự sẵn có của các bộ phim vi phạm bản quyền và chi phí vé xem phim và nhượng quyền cao.

2.5. What makes a movie a blockbuster?

Điều gì khiến một bộ phim trở thành bom tấn?

Bài mẫu:

“A blockbuster movie is typically one that has a high budget, wide distribution, and generates a significant amount of revenue. These movies often feature popular actors and actresses, thrilling action scenes, special effects, and an engaging storyline. Successful marketing and promotion also play a significant role in making a movie a blockbuster. In general, a blockbuster movie is one that has broad appeal and attracts a large audience.”

Từ vựng:

 • budget (n): kinh phí
 • distribution (n): phân phối
 • revenue (n): doanh thu
 • thrilling (adj): gay cấn
 • action scene (n): cảnh hành động
 • special effect (n): hiệu ứng
 • storyline (n): cốt truyện
 • promotion (n): sự quảng bá

Bài dịch:

Phim bom tấn thường là phim có kinh phí cao, phân phối rộng rãi và tạo ra doanh thu đáng kể. Những bộ phim này thường có các nam nữ diễn viên nổi tiếng, những cảnh hành động gay cấn, hiệu ứng đặc biệt và cốt truyện hấp dẫn. Tiếp thị và quảng cáo thành công cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc biến một bộ phim thành bom tấn. Nói chung, một bộ phim bom tấn là một bộ phim có sức hấp dẫn rộng rãi và thu hút một lượng lớn khán giả.

2.6. Why do people of different ages like different types of movies?

Tại sao mọi người ở các độ tuổi khác nhau thích các thể loại phim khác nhau?

Bài mẫu:

“People of different ages have varying life experiences, values, and preferences, which can influence their taste in movies. Younger audiences may enjoy action-packed films or romantic comedies, while older audiences may prefer dramas or documentaries. Moreover, cultural and historical contexts can also shape movie preferences. For example, films that reflect current social issues or political events may resonate more with younger audiences, while classic films may appeal to older audiences. Ultimately, movie preferences are highly individual and can vary depending on a range of factors.”

Từ vựng:

 • preference (n): sở thích
 • action-packed film (n): phim hành động 
 • romantic comedy (n): phim hài lãng mạn 
 • drama (n): phim chính kịch
 • documentary (n): phim tài liệu
 • social issue (n): vấn đề xã hội
 • political event (n): sự kiện chính trị

Bài dịch:

Những người ở các độ tuổi khác nhau có kinh nghiệm sống, giá trị và sở thích khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến sở thích xem phim của họ. Khán giả nhỏ tuổi có thể thích phim hành động hoặc phim hài lãng mạn, trong khi khán giả lớn tuổi có thể thích phim chính kịch hoặc phim tài liệu. Hơn nữa, bối cảnh văn hóa và lịch sử cũng có thể định hình sở thích xem phim. Ví dụ: những bộ phim phản ánh các vấn đề xã hội hiện tại hoặc các sự kiện chính trị có thể thu hút nhiều khán giả nhỏ tuổi hơn, trong khi những bộ phim kinh điển có thể thu hút khán giả lớn tuổi hơn. Cuối cùng, sở thích phim mang tính cá nhân cao và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe a movie you would like to watch again” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!