bài mẫu ielts writing It is common practice for some students to take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

It is common practice for some students to take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Một số học sinh thường nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp trung học để đi làm và/hoặc đi du lịch. Bạn có nghĩ rằng những lợi thế lớn hơn những bất lợi không?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra vấn đề về việc học sinh chọn nghỉ một năm sau tốt nghiệp cấp ba để đi học/du lịch. Đề bài yêu cầu bạn đưa ra ý kiến xem việc này có nhiều lợi thế hơn bất lợi không.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Advantages and Disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Taking a gap year has become a popular option for many students after graduating high school.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả cho rằng lợi thế nhiều hơn bất lợi.

=> In my opinion, while taking a gap year has its own set of disadvantages, the advantages outweigh them.

Body 1: Trình bày các lợi thế:

 • Giúp có được kinh nghiệm làm việc có giá trị và phát triển các kỹ năng sống quan trọng

=> It can help them to gain valuable work experience and develop important life skills.

 • Mở rộng tầm nhìn của một người và đưa họ đến với những nền văn hóa và lối sống mới => giúp họ trở nên cởi mở và dễ thích nghi hơn.

=>  broaden one’s horizons and expose them to new cultures and ways of life => helping them to become more open-minded and adaptable

 • Dành một năm nghỉ cũng có thể giúp học sinh có khoảng thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết để thoát khỏi áp lực học tập ở trường trung học.

=> taking a gap year can also provide students with a much-needed break from the academic pressures of high school.

Body 2: Trình bày các bất lợi:

 • Tốn kém, đắt đỏ - đặc biệt nếu sinh viên đi du lịch nước ngoài hoặc theo đuổi thực tập không cung cấp bồi thường tài chính.

=>  Expensive - particularly if students are traveling to foreign countries or pursuing internships that do not provide financial compensation. 

 • Mất động lực học tập và học sinh khó quay trở lại việc học.

=>  A loss of academic momentum and make it more difficult for students to return to their studies.

 • Trì hoãn việc gia nhập lực lượng lao động của sinh viên, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của họ.

=>  Delay students' entry into the workforce, which could impact their future career prospects.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while taking a gap year may not be the right choice for everyone, I believe that the advantages outweigh the disadvantages.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

It is common practice for some students to take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Taking a gap year has become a popular option for many students after graduating high school. In my opinion, while taking a gap year has its own set of disadvantages, the advantages outweigh them. In this essay, both advantages and disadvantages will be discussed, and I will explain my opinion further.

On the one hand, taking a gap year can provide many benefits for students. First of all, it can help them to gain valuable work experience and develop important life skills, such as communication, time management, and problem-solving. Secondly, travel can broaden their horizons and expose them to new cultures and ways of life, helping them to become more open-minded and adaptable. Finally, taking a gap year can also provide students with a much-needed break from the academic pressures of high school, allowing them to recharge and return to their studies with renewed energy and motivation.

On the other hand, taking a gap year also has its own set of disadvantages. For example, it can be expensive, particularly if students are traveling to foreign countries or pursuing internships that do not provide financial compensation. Besides, taking a gap year can lead to a loss of academic momentum and make it more difficult for students to return to their studies. In the end, taking a gap year may also delay students' entry into the workforce, which could impact their future career prospects.

In conclusion, while taking a gap year may not be the right choice for everyone, I believe that the advantages outweigh the disadvantages. It provides students with a unique opportunity to gain life experience, work experience, and travel to new places, which can help them to become more well-rounded individuals.

Số từ: 282

Từ vựng:

 • work experience (n): kinh nghiệm làm việc
 • life skill (n): kỹ năng sống
 • broaden one’s horizons (v): mở mang tầm nhìn 
 • expose (v): đến với, va chạm
 • open-minded (adj): cởi mở
 • adaptable (adj): dễ thích nghi
 • recharge (v): nạp năng lượng
 • motivation (n): động lực
 • internship (n): việc thực tập
 • financial compensation (n): bồi thường tài chính
 • academic momentum (n): động lực học tập
 • workforce (n): lực lượng lao động
 • career prospect (n): triển vọng nghề nghiệp
 • well-rounded (adj): toàn diện, giỏi, hoàn hảo

Bài dịch:

Một năm nghỉ đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học. Theo tôi, trong khi nghỉ một năm có những bất lợi riêng, thì những lợi thế lại vượt trội hơn chúng. Trong bài luận này, cả ưu điểm và nhược điểm sẽ được thảo luận, và tôi sẽ giải thích thêm ý kiến ​​của mình.

Một mặt, nghỉ một năm có thể mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Trước hết, nó có thể giúp họ có được kinh nghiệm làm việc quý báu và phát triển các kỹ năng sống quan trọng, chẳng hạn như giao tiếp, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Thứ hai, du lịch có thể mở rộng tầm nhìn của họ và đưa họ đến với những nền văn hóa và lối sống mới, giúp họ trở nên cởi mở và dễ thích nghi hơn. Cuối cùng, nghỉ một năm cũng có thể mang lại cho học sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết khỏi áp lực học tập ở trường trung học, cho phép họ nạp lại năng lượng và quay trở lại việc học với năng lượng và động lực mới.

Mặt khác, nghỉ một năm cũng có những nhược điểm riêng. Ví dụ, nó có thể tốn kém, đặc biệt nếu sinh viên đi du lịch nước ngoài hoặc theo đuổi thực tập không cung cấp bồi thường tài chính. Bên cạnh đó, việc nghỉ một năm có thể dẫn đến mất động lực học tập và khiến sinh viên khó quay trở lại việc học. Cuối cùng, việc nghỉ một năm cũng có thể khiến sinh viên trì hoãn việc gia nhập lực lượng lao động, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của họ.

Nói chung, trong khi nghỉ một năm có thể không phải là lựa chọn đúng đắn cho tất cả mọi người, tôi tin rằng lợi ích nhiều hơn bất lợi. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội duy nhất để có được kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc và du lịch đến những địa điểm mới, điều này có thể giúp họ trở thành những cá nhân toàn diện hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Education đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!