bài mẫu ielts writing Some people believe that children should do organized activities in their free time while others believe that children should be free to do what they want to do in their free time

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people believe that children should do organized activities in their free time while others believe that children should be free to do what they want to do in their free time. Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng trẻ em nên thực hiện các hoạt động có tổ chức trong thời gian rảnh rỗi trong khi những người khác tin rằng trẻ em nên được tự do làm những gì chúng muốn làm trong thời gian rảnh rỗi. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra vấn đề về việc trẻ em nên làm gì trong thời gian rảnh. Đề bài yêu cầu bạn thảo luận về hai phía và đưa ra ý kiến riêng.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Some people believe that children should engage in organized activities during their free time, while others argue that children should have the freedom to choose what they do.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả cho rằng cả hai đều có lợi thế riêng.

=>  In my opinion, while organized activities can be beneficial for children, it is important to strike a balance between structured and unstructured free time.

Body 1: Để trẻ em tham gia các hoạt động có tổ chức

 • Cung cấp cấu trúc và kỷ luật, đồng thời giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống quan trọng.

=> Provide structure and discipline => help children develop important life skills.

 • Cung cấp cảm giác cộng đồng và được làm một phần => đặc biệt quan trọng đối với những trẻ có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cảm giác thuộc về nơi khác.

=> Provide a sense of community and belonging => particularly important for children who may struggle to find a sense of belonging elsewhere.

Body 2: Để trẻ tự do chọn hoạt động:

 • Ép trẻ tham gia các hoạt động có tổ chức có thể gây căng thẳng => dẫn đến kiệt sức, đặc biệt nếu trẻ không hứng thú với hoạt động đó.

=>  Forcing children to participate in organized activities can be stressful => lead to burnout, particularly if the child is not interested in the activity.

 • Trẻ em được phép lựa chọn các hoạt động của riêng mình có thể có nhiều khả năng khám phá và theo đuổi đam mê hơn.

=>  Children who are allowed to choose their own activities may be more likely to discover and pursue their passions.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the debate over how children should spend their free time is a complex issue, and there are valid arguments on both sides.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people believe that children should do organized activities in their free time while others believe that children should be free to do what they want to do in their free time. Discuss both views and give your opinion.

The topic of how children should spend their free time is a contentious issue. Some people believe that children should engage in organized activities during their free time, while others argue that children should have the freedom to choose what they do. In my opinion, while organized activities can be beneficial for children, it is important to strike a balance between structured and unstructured free time.

On the one hand, doing organized activities during free time provide structure and discipline, and help children develop important life skills. For example, participation in sports or music lessons can help children to develop teamwork, leadership, and time management skills, while also promoting physical and mental health. Additionally, organized activities can provide a sense of community and belonging, which can be particularly important for children who may struggle to find a sense of belonging elsewhere.

On the other hand, children also should have the freedom to choose how they spend their free time. Forcing children to participate in organized activities can be stressful and can lead to burnout, particularly if the child is not interested in the activity. For example, imagine a child who is forced to participate in a soccer team. If the child finds the practices and games to be tedious and stressful, this will lead to burnout and frustration. Furthermore, children who are allowed to choose their own activities may be more likely to discover and pursue their passions, leading to a more fulfilling and meaningful life.

In conclusion, the debate over how children should spend their free time is a complex issue, and there are valid arguments on both sides. While organized activities can provide important benefits, it is important to also allow children the freedom to explore and pursue their own interests.

Số từ: 293

Từ vựng:

 • contentious (adj): gây tranh cãi
 • structured (adj): có cấu trúc
 • unstructured (adj): không có cấu trúc
 • discipline (n): kỷ luật
 • life skill (n): kỹ năng sống
 • teamwork (n): làm việc nhóm
 • leadership (n): lãnh đạo
 • time management (n): quản lý thời gian
 • physical and mental health (n): sức khỏe thể chất và tinh thần
 • community (n): cộng đồng
 • belonging (n): cảm giác được làm một phần nào đó
 • burnout (n): kiệt sức
 • tedious (adj): tẻ nhạt
 • stressful (adj): căng thẳng
 • frustration (n): sự khó chịu
 • passion (n): đam mê

Bài dịch:

Chủ đề về cách trẻ em nên sử dụng thời gian rảnh là một vấn đề gây tranh cãi. Một số người tin rằng trẻ em nên tham gia vào các hoạt động có tổ chức trong thời gian rảnh rỗi, trong khi những người khác cho rằng trẻ em nên có quyền tự do lựa chọn những gì chúng làm. Theo tôi, trong khi các hoạt động có tổ chức có thể có lợi cho trẻ em, thì điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa thời gian rảnh rỗi có cấu trúc và không có cấu trúc.

Một mặt, thực hiện các hoạt động có tổ chức trong thời gian rảnh cung cấp cấu trúc và kỷ luật, đồng thời giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống quan trọng. Ví dụ, tham gia các lớp học thể thao hoặc âm nhạc có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo và quản lý thời gian, đồng thời tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra, các hoạt động có tổ chức có thể mang lại cảm giác cộng đồng và cảm giác được làm một phần nào đó, điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với trẻ em đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cảm giác thân thuộc ở nơi khác.

Mặt khác, trẻ em cũng nên có quyền tự do lựa chọn cách chúng sử dụng thời gian rảnh rỗi. Buộc trẻ tham gia vào các hoạt động có tổ chức có thể gây căng thẳng và có thể dẫn đến kiệt sức, đặc biệt nếu trẻ không hứng thú với hoạt động đó. Ví dụ, hãy tưởng tượng một đứa trẻ bị buộc phải tham gia vào một đội bóng đá. Nếu đứa trẻ thấy các bài tập và trò chơi tẻ nhạt và căng thẳng, dẫn đến kiệt sức và khó chịu. Hơn nữa, những đứa trẻ được phép lựa chọn các hoạt động của riêng mình có thể có nhiều khả năng khám phá và theo đuổi đam mê của mình hơn, dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Tóm lại, cuộc tranh luận về việc trẻ em nên sử dụng thời gian rảnh như thế nào là một vấn đề phức tạp và có những lập luận xác đáng từ cả hai phía. Mặc dù các hoạt động có tổ chức có thể mang lại những lợi ích quan trọng, nhưng điều quan trọng là cũng phải cho phép trẻ em tự do khám phá và theo đuổi sở thích của riêng mình.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Chidren đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!