bài mẫu ielts writing In some countries, criminal trials in law courts are shown on television so that the general public can watch them

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In some countries, criminal trials in law courts are shown on television so that the general public can watch them. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Ở một số quốc gia, các phiên tòa hình sự tại tòa án được chiếu trên truyền hình để công chúng có thể xem. Ưu điểm có nhiều hơn nhược điểm không?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra vấn đề về việc các phiên tòa được chiếu trên TV để công chúng xem. Đề bài yêu cầu bạn đưa ra ý kiến xem lợi thế của vấn đề này có nhiều hơn bất lợi không.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Advantages and Disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> The practice of broadcasting criminal trials on television is a topic of much debate on whether it is harmful or beneficial.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả cho rằng vấn đề này đều có mặt lợi và bất lợi, tuy nhiên mặt bất lợi nhiều hơn..

=> In my opinion, the disadvantages of broadcasting criminal trials on television outweigh the advantages.

Body 1: Mặt lợi của vấn đề:

 • Nó có thể làm tăng lòng tin của công chúng vào hệ thống pháp luật bằng cách cho phép công dân quan sát cách thức thực thi công lý.

=> It can increase public trust in the legal system by allowing citizens to observe how justice is carried out.

 • Điều này giúp các thẩm phán, luật sư và các chuyên gia pháp lý khác phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, vì họ biết rằng hành vi của họ đang được nhiều đối tượng quan sát hơn.

=> This helps to hold judges, lawyers, and other legal professionals accountable for their actions, as they are aware that their behavior is being observed by a wider audience.

Body 2: Mặt bất lợi của vấn đề:

 • Việc phát sóng các phiên tòa hình sự trên truyền hình có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quá trình xét xử và vi phạm các quyền của bị cáo.

=>  Broadcasting criminal trials on television can compromise the integrity of the trial process and violate the rights of the accused.

 • Dẫn đến sự giật gân và cường điệu hóa trên các phương tiện truyền thông, điều này có thể bóp méo nhận thức của công chúng về hệ thống pháp luật và làm suy yếu nguyên tắc suy đoán vô tội.

=>  Broadcasting trials on television can lead to sensationalism and media hype, which can distort public perceptions of the legal system and undermine the presumption of innocence.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while there are arguments on both sides of the issue, I believe that the disadvantages of broadcasting criminal trials on television outweigh the advantages.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

In some countries, criminal trials in law courts are shown on television so that the general public can watch them. Do the advantages outweigh the disadvantages?

The practice of broadcasting criminal trials on television is a topic of much debate whether it is harmful or beneficial. In my opinion, the disadvantages of broadcasting criminal trials on television outweigh the advantages.

On the one hand, one advantage of televising criminal trials is that it can increase public trust in the legal system by allowing citizens to observe how justice is carried out. For example, in 1991, a trial was held of the police officers involved in the beating of Rodney King. This trial was broadcast on national television, allowing the public to see firsthand the evidence presented in the case and the verdict that was reached. By allowing the general public to watch trials, it provides an opportunity for people to learn about the legal process and understand how it works. Moreover, this helps to hold judges, lawyers, and other legal professionals accountable for their actions, as they are aware that their behavior is being observed by a wider audience.

On the other hand, broadcasting criminal trials on television can affect the integrity of the trial process and violate the rights of the accused. The presence of cameras in the courtroom can be distracting and intimidating for witnesses and defendants, potentially influencing their behavior and testimony. One example is the trial of Michael Jackson in 2005. During the trial, which was widely covered by the media and broadcast live on television, the courtroom was filled with cameras and reporters. The intense media coverage created a circus-like atmosphere in the courtroom, which many people found intimidating and distracting. Additionally, broadcasting trials on television can lead to sensationalism and media hype, which can distort public perceptions of the legal system and undermine the presumption of innocence.

In conclusion, while there are arguments on both sides of the issue, I believe that the disadvantages of broadcasting criminal trials on television outweigh the advantages.

Số từ: 313

Từ vựng:

 • public trust (n): lòng tin của công chúng
 • legal system (n): hệ thống pháp luật
 • citizen (n): công dân
 • justice (n): công lý
 • police officer (n): cảnh sát
 • beating (n): vụ đánh đập
 • firsthand (adv): tận mắt
 • verdict (n): bản án
 • judge (n): thẩm phán
 • lawyer (n): luật sư
 • legal professional (n): chuyên gia pháp lý
 • hold someone accountable (v): buộc ai đó chịu trách nhiệm
 • audience (n): khán giả
 • integrity (n): tính trung thực
 • violate (v): vi phạm
 • right (n): quyền lợi
 • courtroom (n): phòng xử án
 • witness (n): nhân chứng
 • defendant (n): bị cáo
 • testimony (n): lời khai
 • reporter (n): phóng viên
 • sensationalism (n): sự giật gân, chủ nghĩa giật gân
 • media hype (n): cường điệu hóa truyền thông
 • distort (v): bóp méo
 • public perception (n): nhận thức của công chúng 
 • presumption (n): sự suy đoán
 • innocence (n): người vô tội

Bài dịch:

Việc phát sóng các phiên tòa xét xử tội phạm trên truyền hình đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi xem có hại hay có lợi. Theo tôi, nhược điểm của việc phát sóng các phiên tòa hình sự trên truyền hình lớn hơn ưu điểm.

Một mặt, một ưu điểm của việc truyền hình các phiên tòa hình sự là nó có thể làm tăng lòng tin của công chúng vào hệ thống pháp luật bằng cách cho phép công dân quan sát cách thức thực thi công lý. Ví dụ, vào năm 1991, một phiên tòa xét xử các sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ đánh đập Rodney King đã được tổ chức. Phiên tòa này được phát sóng trên truyền hình quốc gia, cho phép công chúng tận mắt chứng kiến các bằng chứng được đưa ra trong vụ án và bản án đã được đưa ra. Bằng cách cho phép công chúng xem các phiên tòa, nó tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu về quy trình pháp lý và hiểu cách thức hoạt động của nó. Hơn nữa, điều này giúp buộc các thẩm phán, luật sư và các chuyên gia pháp lý khác phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, vì họ biết rằng hành vi của họ đang được nhiều đối tượng quan sát hơn.

Mặt khác, phát sóng các phiên tòa hình sự trên truyền hình có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của quá trình xét xử và vi phạm các quyền của bị cáo. Sự hiện diện của máy quay trong phòng xử án có thể khiến các nhân chứng và bị cáo mất tập trung và sợ hãi, có khả năng ảnh hưởng đến hành vi và lời khai của họ. Một ví dụ là phiên tòa xét xử Michael Jackson năm 2005. Trong phiên tòa, được truyền thông đưa tin rộng rãi và phát sóng trực tiếp trên truyền hình, phòng xử án chật kín máy quay và phóng viên. Các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ đã tạo ra một bầu không khí giống như rạp xiếc trong phòng xử án, khiến nhiều người cảm thấy đáng sợ và mất tập trung. Ngoài ra, việc phát sóng các phiên tòa trên truyền hình có thể dẫn đến sự giật gân và cường điệu hóa trên các phương tiện truyền thông, điều này có thể bóp méo nhận thức của công chúng về hệ thống pháp luật và làm suy yếu nguyên tắc suy đoán vô tội.

Nói chung, trong khi có những tranh luận ở cả hai phía của vấn đề, tôi tin rằng những bất lợi của việc phát sóng các phiên tòa hình sự trên truyền hình lớn hơn những lợi ích.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Crime đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!