Pie chart là dạng biểu đồ thống kê được sử dụng phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 1. Nó được sử dụng để trình bày phân chia tỷ lệ hoặc phần trăm của một số lượng khác nhau. Tuy nhiên, để viết bài mô tả Pie chart hiệu quả, người viết cần phải nắm rõ cấu trúc và các từ vựng cần thiết, đồng thời phải hiểu rõ thông tin mà Pie chart cung cấp để có thể trình bày một cách logic và hợp lý. Hãy tìm hiểu cách viết dạng bài Pie Chart IELTS Writing Task 1.

I. Tổng quan về dạng bài Pie Chart

1. Giới thiệu về dạng bài Pie Chart

Một dạng bài IELTS Writing Task 1 cực phổ biến khác chính là Pie Chart (biểu đồ tròn). Biểu đồ tròn thường được sử dụng để trình bày thông tin của chủ thể tại các thời điểm khác nhau hoặc trong cùng một thời điểm.

Biểu đồ này được chia thành các phần nhỏ có màu sắc hoặc ký hiệu khác nhau, tương ứng với các đối tượng được phân tích. Thông thường, bên góc biểu đồ sẽ có các chú thích để làm rõ từng đối tượng.

2. Các dạng bài Pie Chart

Có hai dạng chính của biểu đồ tròn:

 • Biểu đồ tròn biến động (dynamic chart): Biểu đồ này thể hiện sự thay đổi theo thời gian, mỗi biểu đồ trình bày thông tin của một năm/tháng và thường có nhiều biểu đồ tròn.

 • Biểu đồ tròn tĩnh (static chart): Biểu đồ này miêu tả một chủ thể cụ thể (quốc gia/ thành phố/ giới tính), không so sánh các mốc thời gian khác nhau giữa các biểu đồ và chỉ có một biểu đồ tròn duy nhất.

3. Cách đọc Pie Chart

Pie chart là biểu đồ tròn được sử dụng để trình bày các phần tỷ lệ phần trăm của một tập hợp các phần thành một tổng thể. Cách đọc pie chart là đọc từng phần, đoạn phần của biểu đồ và so sánh nó với các phần khác để hiểu tỷ lệ phần trăm của mỗi phần trong tổng thể. Thông thường, các phần sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tỷ lệ phần trăm, và tổng tỷ lệ phần trăm của các phần sẽ là 100%.

4. Yêu cầu của đề bài

Để viết bài biểu đồ tròn trong IELTS đúng hướng, phân tích đúng yêu cầu là điều kiện tiên quyết. Để làm được điều này, bạn cần phân tích đề bài và viết bài nhận xét một cách khách quan dựa trên các thông tin được cung cấp trong biểu đồ. Bài viết cần có độ dài khoảng 150 chữ và hoàn thành trong thời gian 20 phút.

Trong quá trình viết, bạn nên tập trung vào miêu tả xu hướng thay đổi của từng đối tượng bằng các từ ngữ và cấu trúc phù hợp, chính xác. Đồng thời, bạn cần chọn lọc những thông tin quan trọng và tránh đưa tất cả các số liệu trong biểu đồ vào bài viết để tránh việc bài viết trở nên miên man và tốn thời gian.

II. Cách viết dạng bài Pie Chart

Để làm cho bài viết dễ hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một ví dụ cụ thể sau đây:

Hai biểu đồ hình tròn minh họa mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp khác nhau vào tỷ lệ phần trăm nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm 2000 và 2016.

1. Phân tích đề bài

Việc phân tích đề bài là rất quan trọng trong IELTS Writing Task 1 vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc bạn có thể đi đúng hướng hay không. Để hiểu rõ hơn về đề bài, bạn chỉ cần trả lời 5 câu hỏi sau:

 • Topic - Đối tượng trong biểu đồ: các ngành công nghiệp khác nhau.
 • Place – Số liệu được lấy từ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Number of factors - Số lượng các đối tượng: 8 ngành
 • Time – Thời điểm của số liệu: Năm 2000 và 2016
 • Unit of measurement - Đơn vị đo: Phần trăm (%)

2. Introduction (Giới thiệu bài viết)

Để tránh việc sao chép đề bài trong IELTS Writing Task 1, bạn cần sử dụng kỹ năng paraphrase. Thông thường, có hai cách paraphrase đề bài như sau:

Đôi khi, ta có thể sử dụng các cụm từ đồng nghĩa hoặc ngược lại, sử dụng các từ trái nghĩa để thay thế cho nhau.

Ví dụ: 

 • Show/compare/illustrate
 • From… to/between… and…/Over a period of/years starting from…

Cách 2: Thay đổi ngữ pháp, cấu trúc câu

Ví dụ: Câu chủ động => câu bị động

Đề bài: The two pie charts below show how the percentages of industry sectors’ contribution to the economy of Turkey in 2000 and 2016.

=> Introduction: The two pie charts illustrate the proportion of Turkey's economy attributed to various industry sectors in the years 2000 and 2016.

3. Overview (Khái quát bài viết)

Tương tự như các dạng biểu đồ khác, phần Overview trong IELTS Writing Task 1 - Pie Chart sẽ chú trọng nêu lên hai yếu tố thiên về xu hướng và độ lớn của các phần trong biểu đồ. 

 • Khi miêu tả về xu hướng: Nêu lên được những số liệu có xu hướng tăng lên hoặc giảm xuống. 
 • Khi miêu tả về độ lớn: Nhân tố nào trong biểu đồ dần chiếm phần lớn hơn, nhân tố nào có xu hướng giảm nhỏ lại. Phần nào không hề thay đổi trong suốt quá trình. 

==>Ví dụ, phần Overview có thể được viết như sau: 

In general, during the early period, agriculture was the most significant economic sector while construction contributed the least to the economy of Turkey. However, towards the end of the period, the largest economic segment shifted to healthcare and education, with the lowest contribution being made by financial, business, and other services.

4. Body/Details (Chi tiết bài viết)

Với dạng biểu đồ tròn (Pie Chart), bạn có thể phân chia phần Body thành hai cách như sau:

 • Cách 1: Phân theo thời gian
 • Cách 2: Phân theo đối tượng

Nếu đề bài chỉ cho một biểu đồ tròn, bạn nên sắp xếp và trình bày thông tin từ phần lớn nhất đến nhỏ nhất.

Nếu đề bài yêu cầu vẽ hai hoặc nhiều biểu đồ, bạn có thể trình bày thông tin theo cách sau:

Phân chia các thành phần trong biểu đồ bằng các mũi tên trên, mũi tên xuống hoặc biểu tượng cho sự không thay đổi.

Phân chia các hạng mục theo từng nhóm để so sánh và đối chiếu dễ dàng hơn. Chia phần Body thành các đoạn mạch lạc nhưng vẫn giữ sự chặt chẽ. Lưu ý các điểm đặc biệt như gấp đôi hoặc gấp ba.

Chúng ta có thể viết như sau: 

Body 1: In 2000, the construction industry contributed only 3% to Turkey's economy, but this figure rose significantly to one-tenth, a more than threefold increase, by 2016. Meanwhile, the economic income from trade, utilities, and transportation, which accounted for 14% in 2000, experienced a slight growth of only 2% in 2016. In terms of manufacturing and finance, business and other services, these sectors made up 8% and 5% of Turkey's economy at the beginning of the period, respectively. However, by 2016, these figures had risen to 12% and 8%, respectively.

Body 2: In 2000, agriculture accounted for nearly a quarter of Turkey's economy, but this figure dropped to 14% in 2016. Meanwhile, the government and leisure and hospitality sectors contributed 12% and 17%, respectively, to the economy in 2000, but both saw a decrease of 3% after 16 years. In contrast, the healthcare and education sector maintained a constant contribution of 17% in both years.

5. Kết thúc bài viết

Sau khi áp dụng các cách viết biểu đồ tròn trong IELTS và hoàn thành các phần, bạn cần kết hợp chúng lại và kiểm tra bài viết.

Bạn nên chú ý một số điều như sau:

 • Không đưa ý kiến cá nhân vào bài, chỉ miêu tả những thông tin biểu đồ cung cấp. Việc đưa ý kiến cá nhân có thể dẫn đến bài viết không chính xác hoặc sai sự thật.
 • Overview cần đưa ra thông tin cần thiết và chỉ ra điểm nổi bật nhất trong biểu đồ.
 • Miêu tả chi tiết từng đường mà không so sánh sự chênh lệch giữa chúng sẽ làm cho bài viết không có cái nhìn khái quát về biểu đồ. Hãy kết hợp sự tăng giảm của từng đối tượng và mối quan hệ giữa chúng để làm rõ điều này.
 • Không nên đưa quá nhiều thông tin về mốc thời gian, địa điểm vào câu. Việc này có thể gây loạn cho người đọc và làm giảm tính logic của bài viết.

Bài mẫu:

The two pie charts illustrate the proportion of Turkey's economy attributed to various industry sectors in the years 2000 and 2016.

In general, during the early period, agriculture was the most significant economic sector while construction contributed the least to the economy of Turkey. However, towards the end of the period, the largest economic segment shifted to healthcare and education, with the lowest contribution being made by financial, business, and other services.

In 2000, the construction industry contributed only 3% to Turkey's economy, but this figure rose significantly to one-tenth, a more than threefold increase, by 2016. Meanwhile, the economic income from trade, utilities, and transportation, which accounted for 14% in 2000, experienced a slight growth of only 2% in 2016. In terms of manufacturing and finance, business and other services, these sectors made up 8% and 5% of Turkey's economy at the beginning of the period, respectively. However, by 2016, these figures had risen to 12% and 8%, respectively.

In 2000, agriculture accounted for nearly a quarter of Turkey's economy, but this figure dropped to 14% in 2016. Meanwhile, the government and leisure and hospitality sectors contributed 12% and 17%, respectively, to the economy in 2000, but both saw a decrease of 3% after 16 years. In contrast, the healthcare and education sector maintained a constant contribution of 17% in both years.

III. Một số từ vựng và ngữ pháp cho Pie Chart

Các từ vựng cho dạng bài Pie Chart có thể được phân chia thành các nhóm như sau:

 • Account for: Chiếm, đại diện cho một phần của tổng số
 • Comprise: Bao gồm, tạo nên
 • Decline: Sự giảm, giảm đi
 • Increase: Sự tăng, tăng lên
 • Experience: Trải qua, có kinh nghiệm về
 • Remain constant: Giữ nguyên không đổi
 • Rise: Tăng, nổi lên
 • Contribute to: Đóng góp cho
 • Make up: Chiếm, tạo thành
 • Account for the majority/ minority of: Chiếm đa số/ đa phần hoặc chiếm ít nhất/ ít phần của
 • Be represented by: Được đại diện bởi
 • Show/ indicate/ reveal/ illustrate/ demonstrate: Chỉ ra, biểu thị, cho thấy
 • A significant/ considerable/ substantial proportion of: Một phần đáng kể/ đáng kể/ đáng kể của
 • A slight/ small/ modest/ negligible/ minimal proportion of: Một phần nhỏ/ không đáng kể của
 • Experience a sharp/ rapid/ dramatic/ significant increase/ decrease: Trải qua một sự tăng/ giảm mạnh/ đáng kể/ nhanh chóng

Lời kết

Bài viết đã trình bày về cách viết biểu đồ tròn trong IELTS, đặc biệt là dạng bài Pie Chart IELTS Writing Task 1 thường xuyên xuất hiện trong phần Writing của kỳ thi. Hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi và đạt được band điểm mơ ước trong bài thi IELTS.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp giúp bạn nhé!