bài mẫu ielts writing 2023 The international community must act immediately to ensure all nations reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích:

1.1. Phân tích đề bài: 

Đề bài:

The international community must act immediately to ensure all nations reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil. To what extent do you agree or disagree?​

Cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để đảm bảo tất cả các quốc gia giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, v.d. khí đốt và dầu mỏ. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Thế giới đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng do mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng, chẳng hạn như khí đốt và dầu mỏ Nhiều người tin rằng cộng đồng toàn cầu cần phải hành động nhanh chóng để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

=> The world is facing a critical challenge due to the increasing consumption of fossil fuels, such as gas and oil. Many people believe it is imperative for the global community to take prompt action to decrease their consumption of fossil fuels.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả đồng tính với ý kiến trên đề bài..

=>  I completely agree with this suggestion.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu => hướng tới một tương lai bền vững hơn.

=> Reducing the consumption of fossil fuels will mitigate the adverse effects of climate change => lead to a more sustainable future. 

 • Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo có thể được khai thác để cung cấp năng lượng bền vững cho các thế hệ tương lai.

=> The use of renewable energy sources can be harnessed to provide sustainable energy for future generations.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ có tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng.

=> Reducing the consumption of fossil fuels will have a significant impact on public health.

 • Bằng cách giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, cộng đồng quốc tế có thể tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh hơn cho tất cả mọi người.

=> By reducing the consumption of fossil fuels, the international community can create a safer and healthier environment for all.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I wholeheartedly agree that the international community must act immediately to ensure all nations reduce their consumption of fossil fuels.

 2. Bài mẫu Band 8.0+:

The international community must act immediately to ensure all nations reduce their consumption of fossil fuels e.g. gas and oil. To what extent do you agree or disagree?​

The world is facing a critical challenge due to the increasing consumption of fossil fuels, such as gas and oil. Therefore, many people believe it is imperative for the global community to take prompt action in order to ensure that all countries decrease their consumption of fossil fuels, and I completely agree with this suggestion.

Firstly, reducing the consumption of fossil fuels will not only mitigate the adverse effects of climate change but also lead to a more sustainable future. The use of renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower can be harnessed to provide sustainable energy for future generations. For instance, some cities have implemented various measures to reduce their carbon footprint, such as promoting cycling, investing in renewable energy sources, and implementing a district heating system that uses waste heat from power plants to heat buildings. As a result, these cities have reduced their carbon emissions significantly.

Secondly, reducing the consumption of fossil fuels will have a significant impact on public health. Fossil fuels have been linked to air pollution and other health issues. By reducing the consumption of fossil fuels, the international community can create a safer and healthier environment for all. To illustrate, in recent years, China has made significant efforts to reduce its reliance on coal, the most polluting fossil fuel, and has implemented various measures to improve air quality. As a result, the air quality in many cities in China has improved significantly, and the number of premature deaths due to air pollution has decreased.

In conclusion, I wholeheartedly agree that the international community must act immediately to ensure all nations reduce their consumption of fossil fuels. It's a global responsibility to adopt sustainable energy sources and reduce our dependence on finite resources.

Số từ: 291

 • consumption (n): sự tiêu thụ
 • global community (n): cộng đồng toàn cầu
 • mitigate (v): giảm thiểu
 • adverse (adj): bất lợi
 • climate change (n): biến đổi khí hậu
 • sustainable (adj): bền vững
 • renewable energy (n): năng lượng tái tạo
 • solar power (n): năng lượng mặt trời
 • wind power (n): năng lượng gió
 • hydropower (n): năng lượng thủy
 • harness (v): khai thác
 • carbon footprint (n): khí thải carbon
 • cycle (v): quay vòng tròn (theo chu kỳ)
 • heating system (n): hệ thống máy sưởi
 • waste heat (n): nhiệt thải
 • power plant (n): nhà máy điện
 • carbon emission (n): khí thải carbon
 • coal (n): than đá
 • air quality (n): chất lượng không khí
 • premature death (n): tử vong sớm
 • finite (adj): có hạn

Bài dịch:

Thế giới đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng do mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng, chẳng hạn như khí đốt và dầu mỏ. Do đó, nhiều người tin rằng cộng đồng toàn cầu cần phải hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất này.

Thứ nhất, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ không chỉ giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu mà còn dẫn đến một tương lai bền vững hơn. Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện có thể được khai thác để cung cấp năng lượng bền vững cho các thế hệ tương lai. Ví dụ, một số thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giảm lượng khí thải carbon, chẳng hạn như khuyến khích đi xe đạp, đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo và triển khai hệ thống sưởi ấm khu vực sử dụng nhiệt thải từ các nhà máy điện để sưởi ấm các tòa nhà. Kết quả là, các thành phố này đã giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

Thứ hai, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sẽ có tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng. Nhiên liệu hóa thạch có liên quan đến ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khỏe khác. Bằng cách giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, cộng đồng quốc tế có thể tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh hơn cho tất cả mọi người. Để minh họa, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có những nỗ lực đáng kể để giảm sự phụ thuộc vào than đá, loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất và đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để cải thiện chất lượng không khí. Nhờ đó, chất lượng không khí tại nhiều thành phố ở Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể và số ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí đã giảm.

Nói chung, tôi hoàn toàn đồng ý rằng cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để đảm bảo tất cả các quốc gia giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Đó là trách nhiệm toàn cầu trong việc áp dụng các nguồn năng lượng bền vững và giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn tài nguyên hữu hạn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Fossil Fuel đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!