With the growing population in cities, more and more people live in a home with small or no outdoor areas. Is it a positive or negative development?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

With the growing population in cities, more and more people live in a home with small or no outdoor areas. Is it a positive or negative development?

Với sự gia tăng dân số tại các thành phố, ngày càng nhiều người sống trong những căn nhà có diện tích ngoài trời nhỏ hoặc không có diện tích ngoài trời. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

=> Đề bài thuộc dạng Advantages and disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, các thành phố trên thế giới đã trải qua một sự gia tăng số dân đáng kể, dẫn đến việc có nhiều người sống trong những ngôi nhà có diện tích ngoài trời nhỏ hay thậm chí không có. 

=> In recent years, cities around the world have experienced a rapid increase in population, resulting in more people living in homes with small or no outdoor areas. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Theo tác giả, sống trong một căn nhà có không gian ngoài trời hạn chế sẽ gặp một số tác động tiêu cực.

=> In my opinion, living in a home with limited outdoor space has some negative effects.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Việc thiếu các không gian ngoài trời tại nhà cùng việc ít tiếp xúc với thiên nhiên và không khí trong lành có thể dẫn đến lối sống thụ động và gây ra những hệ quả tiêu cực cho sức khỏe. 

=> The lack of outdoor areas in homes and the lack of exposure to nature and fresh air can lead to a sedentary lifestyle and have negative health consequences.

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Sự thiếu hụt về không gian ngoài trời cũng gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và cộng đồng. 

=> The absence of outdoor areas can also have a negative impact on social and community life. 

 • Thiếu không gian ngoài trời, cộng đồng sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức các sự kiện đưa người từ nhiều nền văn hóa khác nhau lại với nhau.

=> Without outdoor spaces, it can be challenging for communities to come together and organize events that bring people from diverse backgrounds together.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the absence of outdoor areas in cities can have a negative impact on social and community life.

2. Bài mẫu Band 8.0+

With the growing population in cities, more and more people live in a home with small or no outdoor areas. Is it a positive or negative development?

In recent years, cities around the world have experienced a rapid increase in population, resulting in more people living in homes with small or no outdoor areas. In my opinion, living in a home with limited outdoor space has some negative effects.

First of all, the lack of outdoor areas in homes and the lack of exposure to nature and fresh air can lead to a sedentary lifestyle and have negative health consequences. For example, a person living in a small apartment in a high-rise building in the heart of a city may not have access to a garden or a park to exercise. With limited space to move around in their home, they may be less likely to engage in physical activity, leading to a sedentary lifestyle. This can contribute to obesity, heart disease, diabetes, and other health problems. 

Secondly, the absence of outdoor areas can also have a negative impact on social and community life. Without outdoor spaces, it can be challenging for communities to come together and organize events that bring people from diverse backgrounds together. For example, in a small apartment where there is limited access to outdoor space, it can be difficult for residents to host social events or participate in communal activities. This can lead to a sense of social isolation and disconnection from the wider community.

In conclusion, the absence of outdoor areas in cities can have a negative impact on social and community life. It is therefore crucial that policymakers and urban planners prioritize the provision of outdoor spaces and green areas in the planning and development of cities around the world.

Số từ: 270 

 • exposure (n): tiếp xúc
 • sedentary (adj): thụ động 
 • high-rise building (n): tòa nhà cao tầng 
 • engage in (phrasal verb): tham gia vào
 • contribute (v): góp phần
 • obesity (n): bệnh béo phì
 • heart disease (n): bệnh tim 
 • diabete (n): tiểu đường 
 • absence (n): sự thiếu vắng 
 • diverse (adj): đa dạng 
 • resident (n): cư dân 
 • host (v): tổ chức 
 • social isolation (n): cảm giác cô lập với xã hội
 • disconnection (n): sự mất kết nối 
 • crucial (v): quan trọng, chủ yếu 
 • policymaker (n): nhà hoạch định chính sách
 • urban planner (n): nhà quy hoạch đô thị 
 • prioritize (v): ưu tiên 
 • provision (n): sự cung cấp

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, các thành phố trên thế giới đã trải qua một sự gia tăng số dân đáng kể, dẫn đến việc có nhiều người sống trong những ngôi nhà có diện tích ngoài trời nhỏ hay thậm chí không có. Theo ý kiến của tôi, sống trong một căn nhà có không gian ngoài trời hạn chế sẽ gặp một số tác động tiêu cực. 

Đầu tiên, việc thiếu các không gian ngoài trời tại nhà cùng việc ít tiếp xúc với thiên nhiên và không khí trong lành có thể dẫn đến lối sống thụ động và gây ra những hệ quả tiêu cực cho sức khỏe.  Ví dụ, một người sống trong một căn hộ nhỏ trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố có thể sẽ không có cơ hội được đi tới một khu vườn hoặc công viên để tập thể dục. Với ít không gian để di chuyển trong nhà, họ ít có khả năng tham gia vào các hoạt động liên quan thể chất dẫn đến một lối sống thụ động. Điều này có thể góp phần gây nên bệnh béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác.

Thứ hai, sự thiếu hụt về không gian ngoài trời cũng gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và cộng đồng. Thiếu không gian ngoài trời, cộng đồng sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức các sự kiện đưa người từ nhiều nền văn hóa khác nhau lại với nhau. Ví dụ, trong một căn hộ nhỏ với không gian ngoài trời hạn chế, cư dân sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức các sự kiện xã hội hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Điều này có thể dẫn đến cảm giác cô lập và bị mất kết nối với cộng đồng lớn hơn.

Tóm lại, sự thiếu hụt không gian ngoài trời ở các thành phố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống xã hội và cộng đồng. Do đó, quyết định và kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách và các nhà quy hoạch đô thị nên ưu tiên cung cấp không gian ngoài trời và khu vực xanh trong quy hoạch và phát triển của các thành phố trên toàn thế giới.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Population đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!