Some people think it is more beneficial to play sports that are played in teams, e.g. football. And some people think individual sports, e.g. tennis and swimming, are better. Discuss both views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think it is more beneficial to play sports that are played in teams, e.g. football. And some people think individual sports, e.g. tennis and swimming, are better. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người cho rằng chơi các môn thể thao đội hình như bóng đá mang lại nhiều lợi ích hơn, trong khi một số khác lại cho rằng các môn thể thao cá nhân như quần vợt và bơi lội tốt hơn. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Có một cuộc tranh luận về loại hình thể thao nào mang lại nhiều lợi ích hơn: các môn thể thao đội hình như bóng đá hay các môn thể thao cá nhân như quần vợt và bơi lội.

=> There is a debate about which type of sport is more beneficial: team sports such as football or individual sports like tennis and swimming.

 • Đưa ra ý kiến của tác giả: Cả thể thao đội hình và cá nhân đều có những lợi ích của riêng chúng và nên được khuyến khích tham gia.

=> Both team and individual sports have their advantages and should be encouraged.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Thể thao đồng đội dạy chúng ta những giá trị quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo, và có thể giúp cá nhân phát triển kỹ năng xã hội và xây dựng mối quan hệ.

=> Team sports teach important values such as teamwork, communication, and leadership, and can help individuals develop social skills and build relationships.

 • Chơi cùng một đội có thể tạo động lực và trách nhiệm, khi các cá nhân cảm thấy cần chịu trách nhiệm cho sự thành công của đồng đội

=> playing in a team can provide motivation and accountability, as individuals feel responsible for their teammates' success

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Thể thao cá nhân cung cấp cảm giác độc lập và tự tin, và có thể giúp cá nhân phát triển tập trung, kỷ luật và sự kiên trì

=> Individual sports offer a sense of independence and self-reliance and can help individuals develop focus, discipline, and resilience

 • Cung cấp cơ hội để đạt được thành tựu cá nhân và thi đấu, điều có thể tạo ra rất nhiều động lực với một số cá nhân

=> offer the opportunity for personal achievement and competition, which can be very motivating for some individuals

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, both team and individual sports have their benefits and should be encouraged.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think it is more beneficial to play sports that are played in teams, e.g. football. And some people think individual sports, e.g. tennis and swimming, are better. Discuss both views and give your own opinion.

Sports play an important role in physical and mental well-being. However, there is a debate about which type of sport is more beneficial: team sports such as football or individual sports like tennis and swimming. In my opinion, both team and individual sports have their advantages and should be encouraged.

On the one hand, team sports like football have many benefits. They teach important values such as teamwork, communication, and leadership, and can help individuals develop social skills and build relationships.  Furthermore, playing in a team can provide motivation and accountability, as individuals feel responsible for their teammates' success. In basketball, teamwork is essential. Players must communicate effectively and work together to pass the ball, set screens, and create scoring opportunities. This requires trust, cooperation, and a willingness to put the team's success ahead of individual goals.

On the other hand, individual sports like tennis and swimming can also have significant benefits. They offer a sense of independence and self-reliance and can help individuals develop focus, discipline, and resilience. Furthermore, they offer the opportunity for personal achievement and competition, which can be very motivating for some individuals. For instance, swimming requires a high level of physical endurance and mental focus, making it an ideal sport for individuals looking to develop discipline, resilience, and self-reliance. Swimming can also offer a sense of freedom and independence, which can be particularly appealing for individuals who prefer to work alone and enjoy the solitude of being in the water.

In conclusion, both team and individual sports have their benefits and should be encouraged. Individuals should choose a sport that aligns with their personality, preferences, and goals, and prioritize physical activity for overall health and well-being.

Số từ: 281

 • well-being (n): toàn diện, đầy đủ
 • debate (n): cuộc tranh luận
 • beneficial (adj): có lợi
 • leadership (n): lãnh đạo
 • motivation (n): động lực
 • accountability (n): chịu trách nhiệm, bảo đảm
 • cooperation (n): sự hợp tác
 • independence (n): độc lập
 • self-reliance (n): tự chủ
 • discipline (n): kỷ luật
 • resilience (n): kiên trì
 • endurance (n): sức bền
 • appealing (adj): thu hút
 • solitude (n): vắng vẻ, một mình

Bài dịch:

Thể thao đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Tuy nhiên, có một cuộc tranh luận về loại hình thể thao nào mang lại nhiều lợi ích hơn: các môn thể thao đội hình như bóng đá hay các môn thể thao cá nhân như quần vợt và bơi lội. Theo quan điểm của tôi, cả thể thao đội hình và cá nhân đều có những lợi ích của riêng chúng và nên được khuyến khích tham gia. 

Một mặt, các môn thể thao đồng đội như bóng đá có rất nhiều lợi ích. Chúng dạy chúng ta những giá trị quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp và lãnh đạo, và có thể giúp cá nhân phát triển kỹ năng xã hội và xây dựng mối quan hệ. Hơn nữa, chơi cùng một đội có thể tạo động lực và trách nhiệm, khi các cá nhân cảm thấy cần chịu trách nhiệm cho sự thành công của đồng đội. Trong bóng rổ, làm việc nhóm rất quan trọng. Các cầu thủ phải giao tiếp hiệu quả và làm việc cùng nhau để chuyền bóng, đặt màn chắn và tạo cơ hội ghi điểm. Điều này đòi hỏi sự tin tưởng, hợp tác và sẵn lòng đặt sự thành công của đội trước mục tiêu cá nhân.

Mặt khác, các môn thể thao cá nhân như quần vợt và bơi cũng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Chúng cung cấp cảm giác độc lập và tự chủ, và có thể giúp cá nhân phát triển sự tập trung, kỷ luật và sự kiên trì. Hơn nữa, chúng cung cấp cơ hội để đạt được thành tựu cá nhân và thi đấu, điều có thể tạo ra rất nhiều động lực với một số cá nhân. Ví dụ, bơi yêu cầu thể chất có sức bền bỉ cao và tập trung tinh thần, làm cho nó trở thành môn thể thao lý tưởng cho những người muốn phát triển kỷ luật, kiên trì và độc lập. Bơi cũng có thể mang lại cảm giác tự do và độc lập, đặc biệt hấp dẫn đối với những người thích làm việc một mình và thích cảm giác ở vắng vẻ dưới nước.

Tổng kết lại, cả các môn thể thao đội lẫn cá nhân đều có những lợi ích riêng của chúng và nên được khuyến khích. Mỗi cá nhân nên lựa chọn một môn thể thao phù hợp với tính cách, sở thích và mục tiêu của mình, và ưu tiên hoạt động thể chất để có sức khỏe và sự phát triển tốt nhất.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Sports đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!