Some people think that shops should not be allowed to sell food or drinks that are scientifically proven to be bad for people's health. Do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that shops should not be allowed to sell food or drinks that are scientifically proven to be bad for people's health. Do you agree or disagree?

Một số người cho rằng các cửa hàng không được phép bán thực phẩm hoặc đồ uống đã được khoa học chứng minh là có hại cho sức khỏe con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, vấn đề về tiêu thụ thực phẩm và đồ uống không lành mạnh đã dấy lên. Một số người đưa ra lập luận rằng các cửa hàng không được phép bán thực phẩm hoặc đồ uống đã được khoa học chứng minh là có hại cho sức khỏe con người.

=> In recent years, the issue of unhealthy food and drink consumption has gained attention. Some people argue that shops should not be allowed to sell food or drinks that are scientifically proven to be bad for people's health.

 • Đưa ra quan điểm: Mặc dù lập luận này có giá trị của nó, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này vì tôi tin rằng mọi người nên có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình về những gì họ tiêu thụ.

=> While this argument has its merits, I disagree as I believe that people should be allowed to make their own choices about what they consume.

Body 1: Biện chứng số một:

 • mỗi cá nhân có quyền đưa ra quyết định về sức khỏe của chính mình => việc cấm bán một số loại thực phẩm và đồ uống sẽ vi phạm quyền tự do cá nhân của mọi người và hạn chế những lựa chọn của họ

=> individuals have the right to make decisions about their own health => banning the sale of certain foods and drinks would infringe upon people's personal freedoms and limit their choices

Body 2: Biện chứng số hai:

 • khi lệnh cấm được áp dụng, nguy cơ tạo ra thị trường chợ đen cho các sản phẩm bị cấm sẽ xuất hiện => dẫn đến việc buôn bán các sản phẩm thậm chí còn có hại hơn và khó có thể kiểm soát được

=> when bans are imposed, there is a risk of creating a black market for banned products => lead to the sale of products that are even more harmful and would be difficult to regulate

Conclusion

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while there are valid concerns about the health implications of consuming certain foods and drinks, I do not agree that banning their sale is the best solution as this would infringe on the personal freedoms of our democratic society and lead to a proliferation of seedier enterprises. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that shops should not be allowed to sell food or drinks that are scientifically proven to be bad for people's health. Do you agree or disagree?

In recent years, the issue of unhealthy food and drink consumption has gained attention. Some people argue that shops should not be allowed to sell food or drinks that are scientifically proven to be bad for people's health. While this argument has its merits, I disagree as I believe that people should be allowed to make their own choices about what they consume

Firstly, individuals have the right to make decisions about their own health. People should have the freedom to choose what they eat and drink, even if it is unhealthy. For example, in the past, there were a few cities proposing a ban on the sale of sugary drinks in certain establishments, including restaurants, movie theaters, and sports arenas. However, this proposal faced significant backlash from consumers, businesses, and politicians who argued that it infringed upon people's personal freedoms and was an example of government overreach. I agree with this as I believe that banning the sale of certain foods and drinks would infringe upon people's personal freedoms and limit their choices.

Secondly, when bans are imposed, there is a risk of creating a black market for banned products. This has been seen in the case of illegal drugs, where bans have led to the growth of organized crime and increased health risks for users. In the case of unhealthy foods and drinks, a black market could lead to the sale of products that are even more harmful and would be difficult to regulate. For instance, in the early 20th century, the prohibition of alcohol led to the rise of a black market, with illegal production and sale of alcohol becoming a significant problem. This led to the consumption of more dangerous and harmful alcohol products, as they were often produced in unsanitary conditions and with no quality control. This shows that we should not ban harmful products as it would lead to a greater, more unmanageable problem. 

In conclusion, while there are valid concerns about the health implications of consuming certain foods and drinks, I do not agree that banning their sale is the best solution as this would infringe on the personal freedoms of our democratic society and lead to a proliferation of seedier enterprises. 

Số từ: 369

 • scientifically proven: đã được khoa học chứng minh 
 • merit (n): ý nghĩa, lợi ích
 • consume (v): tiêu thụ
 • propose (v): đề xuất, có dự định
 • ban (n): lệnh cấm
 • sugary drinks: đồ uống có đường 
 • establishment (n): cơ sở
 • backlash (n): phản ứng dữ dội 
 • infringe (v): xâm phạm 
 • overreach (n): can thiệp quá mức
 • black market: thị trường chợ đen
 • illegal (adj): bất hợp pháp
 • regulate (v): kiểm soát 
 • prohibition (n): lệnh cấm
 • unsanitary (adj): kém vệ sinh 
 • unmanageable (adj): không thể kiểm soát 
 • valid (adj): có hiệu lực
 • democratic (adj): dân chủ
 • proliferation (n): sự sinh sôi nảy nở
 • seedy (adj): phi pháp

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, vấn đề về tiêu thụ thực phẩm và đồ uống không lành mạnh đã dấy lên. Một số người đưa ra lập luận rằng các cửa hàng không được phép bán thực phẩm hoặc đồ uống đã được khoa học chứng minh là có hại cho sức khỏe con người. Mặc dù lập luận này có giá trị của nó, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này vì tôi tin rằng mọi người nên có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình về những gì họ tiêu thụ.

Thứ nhất, mỗi cá nhân có quyền đưa ra quyết định về sức khỏe của chính mình. Mọi người nên có quyền tự do lựa chọn những gì họ ăn và uống, ngay cả khi nó không lành mạnh. Ví dụ, trước đây đã từng có một số thành phố đề xuất cấm bán đồ uống có đường tại một số cơ sở, bao gồm nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà thi đấu thể thao. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng, doanh nghiệp và các chính trị gia, những người cho rằng nó vi phạm quyền tự do cá nhân của mọi người và là một ví dụ về hành vi can thiệp quá mức của chính phủ. Tôi đồng ý với điều này vì tôi tin rằng việc cấm bán một số loại thực phẩm và đồ uống sẽ vi phạm quyền tự do cá nhân của mọi người và hạn chế những lựa chọn của họ.

Thứ hai, khi lệnh cấm được áp dụng, nguy cơ tạo ra thị trường chợ đen cho các sản phẩm bị cấm sẽ xuất hiện. Điều này đã được chứng minh trong trường hợp chất gây nghiện bất hợp pháp, khi lệnh cấm đã dẫn đến sự gia tăng của tội phạm có tổ chức và tăng rủi ro sức khỏe cho người dùng. Trong trường hợp thực phẩm và đồ uống không lành mạnh, thị trường chợ đen sẽ dẫn đến việc buôn bán các sản phẩm thậm chí còn có hại hơn và khó có thể kiểm soát được. Ví dụ, vào đầu thế kỷ 20, việc cấm rượu đã dẫn đến sự gia tăng của thị trường chợ đen, với việc sản xuất và bán rượu bất hợp pháp trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc tiêu thụ các sản phẩm rượu nguy hiểm và còn có hại hơn, vì chúng thường được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh và không được kiểm soát chất lượng. Điều này cho thấy chúng ta không nên cấm các sản phẩm có hại vì nó sẽ dẫn đến một vấn đề lớn và khó quản lý hơn.

Tóm lại, trong khi có những lo ngại hợp lý về những ảnh hưởng tới sức khỏe của việc tiêu thụ một số loại thực phẩm và đồ uống, tôi không đồng ý rằng việc cấm bán chúng là giải pháp tốt nhất vì điều này sẽ vi phạm quyền tự do cá nhân của một xã hội dân chủ và dẫn đến sự gia tăng của các doanh nghiệp phi pháp.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Unhealthy Food and Drinks đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!