Động từ thể quá khứ thêm -ed có các cách phát âm khác nhau, vậy chúng ta có mẹo phát âm nào để dễ nhớ và áp dụng cho các trường hợp hay không vậy ad?