'Không có đủ thời gian' là vấn đề lớn nhất đối với hầu hết mọi người khi làm bài thi đọc. Dưới đây là một số mẹo để đối phó với vấn đề này:

  1. Đi thẳng vào câu hỏi đầu tiên. Đừng lãng phí thời gian để đọc toàn bộ đoạn văn hoặc câu đầu tiên của mỗi đoạn văn, và đừng đọc bất kỳ câu hỏi nào khác.
  2. Hãy làm các câu hỏi 'về đoạn văn' cuối cùng. Các câu hỏi yêu cầu bạn nối các tiêu đề hoặc câu lệnh với đoạn văn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đã quen thuộc với đoạn văn.
  3. Đừng để bị mắc kẹt vào một câu hỏi. Ngay sau khi bạn nhận ra rằng bạn đang gặp khó khăn với một câu hỏi nào đó, hãy bỏ qua nó và chuyển sang câu tiếp theo. Quay lại những câu hỏi khó sau nếu bạn có thời gian.
  4. Hãy nhớ rằng câu trả lời cho hầu hết các phần câu hỏi đều có thứ tự theo trong đoạn văn. Bạn không cần phải quay lại đầu đoạn văn để tìm kiếm từng câu trả lời.
  5. Chỉ đọc lướt hoặc quét qua các số và tên. Nếu không, hãy đọc ở tốc độ bình thường.
  6. Hãy luyện tập với một chiếc đồng hồ báo thức. Bạn không thể làm điều này trong khi thi, nhưng ở nhà, bạn có thể đặt báo thức (trên điện thoại) trong 2 phút và cố gắng làm từng câu hỏi trong khoảng thời gian này.

Lưu ý:

Khi chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc ở nhà, ban đầu đừng lo lắng về thời gian. Mối quan tâm đầu tiên của bạn là đạt được số điểm bạn cần, ngay cả khi bạn mất 3 giờ thay vì 1 giờ để làm hết một bài kiểm tra hoàn thiện.