Đọc lướt và Quét văn bản:

Cả Đọc lướt và Quét đều là hai cách đọc. Thông thường, học sinh hiểu sai về chúng. Có một quan niệm sai lầm xoay quanh hai kỹ năng này rằng học sinh có thể vượt qua bài thi đọc bằng cách chỉ học những kỹ thuật này. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng đọc trong IELTS?

Một mặt, đọc lướt giúp bạn đọc một đoạn văn với tốc độ nhanh hơn. Bạn nắm được ý chính của thông điệp từ những gì đoạn văn truyền đạt trước khi trả lời các câu hỏi. Tìm hiểu ý tưởng chung, bố cục và chủ đề bằng cách đọc lướt đoạn văn trong 2-3 phút và đừng dành nhiều thời gian hơn cho việc này.

Mặt khác, quét văn bản giúp bạn xác định vị trí thông tin với tốc độ nhanh. Việc này không liên quan đến việc hiểu đoạn văn. Tuy nhiên nó giúp bạn tìm kiếm các từ có mối liên hệ và từ khóa để trả lời một câu hỏi IELTS. 

 

Đọc hiểu mở rộng:

Bạn càng đọc nhiều sẽ càng nâng cao được kỹ năng đọc IELTS. Trong kỹ thuật đọc mở rộng, bạn không cần phải hiểu từng từ mà hãy đọc nhiều nguồn. Điều này giúp cải thiện từ vựng và cấu trúc ngữ pháp dành cho người học ngôn ngữ thứ hai.

Cách học này cho phép những người muốn nắm bắt tốt ngôn ngữ đích. Nó giúp người học ngôn ngữ để cải thiện sự trôi chảy bằng cách đọc nhiều.

Nếu là một người biết cách học, bạn nên tiếp xúc nhiều với sách. Bằng cách đọc nhiều hơn, bạn có thể nắm được phạm vi từ vựng và hiểu được mức độ phức tạp của các cấu trúc ngữ pháp.

Tốt nhất, hãy chọn sách để đọc bằng ngôn ngữ đích. Nói chung, hãy cải thiện kỹ năng đọc IELTS với tốc độ và độ trôi chảy thông qua việc đọc nhiều lần theo thời gian.

Đọc chuyên sâu:

Kỹ thuật này là về việc đọc chính xác thông tin. Với sự trợ giúp của kỹ năng đọc chuyên sâu, người đọc sẽ đọc văn bản một cách chi tiết, hiểu cú pháp và ngữ pháp của một ngôn ngữ cụ thể. Kỹ thuật này tốn nhiều thời gian và năng lượng hơn nhiều so với đọc lướt và quét văn bản. Nó giúp người học hiểu nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

Một trong những kỹ năng đọc quan trọng đối với IELTS là tìm vị trí câu trả lời của bạn sau khi đọc câu hỏi. Sau khi bạn tìm thấy nó, bạn hãy đọc đoạn văn xung quanh phần được xác định có chứa thông tin cần tìm. 

Việc hiểu sai một từ có thể thay đổi toàn bộ ý nghĩa của văn bản. Nếu câu hỏi yêu cầu bạn điền tên một người, bạn sẽ phải sử dụng kỹ thuật đọc lướt và quét văn bản. Kỹ thuật này sẽ không hữu ích nếu bạn tìm nghĩa của một từ nào đó. 

Ngoài ra, đọc chuyên sâu chiếm nhiều thời gian hơn đọc lướt và quét văn bản. Thí sinh trong kỳ thi nên biết khi nào sử dụng kỹ năng đọc chuyên sâu và khi nào sử dụng kỹ năng đọc lướt và Quét văn bản. Về vấn đề này, luyện tập là phương pháp phù hợp nhất.