Suy luận là gì?

Suy luận là một cách để biết được điều gì đó. Đó là một cách sử dụng logic để xem hoặc hiểu điều gì đó sâu hơn những gì đang được nói đến. Sự suy luận rất hữu ích, vì chúng có thể cho phép bạn biến chỉ một vài thông tin thành nhiều thông tin khác.

Ví dụ về suy luận

Đây là một ví dụ thực sự dễ dàng về suy luận: Nếu ai đó đang nói về bóng đá và họ nói, “Arsenal is in third place, but they’re ahead of Manchester United” (Arsenal đứng ở vị trí thứ ba, nhưng họ đang dẫn trước Manchester United), thì bạn có thể suy ra rằng Manchester United không phải ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Làm sao bạn biết được điều này, khi họ không nói Manchester United đang ở đâu trên bảng xếp hạng? Vì Manchester United không thể về nhất hoặc nhì, nếu xếp sau đội xếp thứ ba.

Đây là một suy luận, bởi vì bạn đang sử dụng logic để hiểu điều gì đó nhiều hơn những thông tin được đề cập.

Cách trả lời các câu hỏi suy luận trong IELTS

Có thể suy luận điều gì đó là một kỹ năng ngôn ngữ rất quan trọng vì nó cho phép bạn hiểu nhiều thông tin hơn. Vì tầm quan trọng của khả năng suy luận, phần IELTS Reading sẽ bao gồm một số câu hỏi suy luận.

Khi bạn gặp một câu hỏi suy luận trong IELTS, bạn sẽ được yêu cầu nêu rõ tác giả đã suy luận gì khi họ viết một đoạn văn cụ thể. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp “ý nghĩa ngụ ý” của một đoạn văn, đây chỉ là một cách nói khác của “suy luận”.

Khi bạn gặp một trong những câu hỏi này, hãy đọc đoạn văn mà câu hỏi đang hỏi. Chắc chắn có một phần thông tin rõ ràng khi đọc đoạn văn, nhưng không thực sự được nêu trong đoạn văn đó. Phần thông tin bị thiếu đó chính là suy luận, hoặc "ý nghĩa ngụ ý," mà bạn đang được hỏi. Nếu bạn vẫn còn lúng túng, hãy đọc đoạn văn và sau đó nghĩ, “do đó…” Nó có thể giúp chữa trị tâm trí của bạn để tìm kiếm những gì còn thiếu.

Thông thường, phần thông tin mà bạn cần suy ra từ một đoạn văn sẽ có vẻ hiển nhiên với bạn. Hãy nhớ rằng IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ, không phải là một kỳ thi logic. Suy luận mà bạn phải đưa ra cho một trong những câu hỏi này trong phần Đọc hiểu thường sẽ không phải là một suy luận quá lớn.