Vấn đề

'Chúng ta phải nghe và viết lại và viết tất cả cùng một lúc - điều đó là không thể! "

Đây là nhận xét chung của các học viên chuẩn bị cho bài thi IELTS Listening. Không dễ dàng để thực hiện tất cả những điều này cùng một lúc - đặc biệt là khi bạn chỉ nghe thấy âm thanh một lần - nhưng không phải là không thể.

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là chuẩn bị một cách hiệu quả - học những điều cơ bản của bài thi nghe và xây dựng kiến ​​thức của bạn từ đó. Các bài thi IELTS Listening cung cấp cho bạn thời gian, thường là 30 giây hoặc lâu hơn, để đọc trước các câu hỏi của bài nghe và đây là cơ hội chuẩn bị vàng cho bạn. Bạn cần sử dụng thời gian chuẩn bị đó một cách hiệu quả.

Giải pháp

Có một số điều chính bạn có thể làm để chuẩn bị trong thời gian này:

  • Xác định các từ khóa trong mỗi câu hỏi
    Từ khóa là những từ có nghĩa. Những điều này sẽ cho bạn ý tưởng về những gì cần lắng nghe.
  • Nghĩ đến các từ đồng nghĩa của từ khóa
    Khi bạn đã tìm thấy các từ khóa, hãy nghĩ đến các từ đồng nghĩa - đây là những từ khác nhau có nghĩa giống nhau. Bạn sẽ thường nghe thấy các từ đồng nghĩa của từ khóa trong bài thi Nghe.
  • Xác định loại câu trả lời bạn cần
    Đó là tên, số hay tính từ? Cố gắng nghĩ ra câu trả lời có thể cho các câu hỏi. (Bạn có thể nghĩ điều này là không thể, nhưng hãy thử đi - bạn có thể ngạc nhiên khi đoán đúng.)

Bài tập

Dưới đây là một phần của một trong các bài kiểm tra thực hành IELTS Listening của chúng tôi. Hãy thử ba mẹo chuẩn bị ngay bây giờ. (Bạn có thể tìm thấy toàn bộ bài thi ở đây.)

Road to IELTS Listening practice test 1

Bạn có thể nghĩ rằng điều này là không thể thực hiện trong 30 giây. Và lúc đầu, bạn có thể đúng. Nhưng nếu luyện tập nhiều, bạn sẽ trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn và bạn sẽ thấy sự cải thiện.