1. Ghi chú trước khi nghe

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nghe câu trả lời cho Câu hỏi 3, và bạn đột nhiên nghe thấy câu trả lời cho Câu hỏi 6. Điều này có nghĩa là bạn đã tập trung rất nhiều vào một câu hỏi mà bạn đã bỏ lỡ không chỉ một, mà còn hai nữa!

Chìa khóa để làm tốt bài thi Nghe là làm cho nó trở thành một quá trình gồm hai giai đoạn. Trước tiên, hãy đọc câu hỏi để bạn biết mình đang nghe gì, sau đó nghe và ghi chú lại. Nếu bạn biết câu hỏi yêu cầu bạn tìm gì, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nó hơn khi nó xuất hiện trong bản ghi âm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với IELTS trên máy tính. Bạn sẽ không thể ghi chú thêm và chuyển câu trả lời của mình sang phiếu trả lời, vì vậy việc chuẩn bị kỹ năng nghe là rất quan trọng.

Trong bài thi IELTS trên giấy, bạn có thể ghi chú vào giấy câu hỏi khi nghe. Đừng lo lắng nếu ghi chú của bạn không gọn gàng; điều quan trọng là không để bị bỏ lại phía sau. Sẽ rất hữu ích nếu bạn thực hành ghi chú bằng cách sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, chẳng hạn như TED Talks. Cuối cùng, bạn có mười phút để chuyển câu trả lời của mình vào phiếu trả lời (lúc đó bạn cần phải gọn gàng và ngăn nắp).

2. Chính xác

Trong bài thi Nghe, bạn cần phải thật chính xác khi trả lời các câu hỏi. Ví dụ, giả sử đề bài yêu cầu bạn điền cụm từ 'in the…' và câu trả lời là 'morning'. Khi bạn viết thông tin trên phiếu trả lời, chỉ 'morning' mới được chấm là đúng. Nếu bạn viết "the morning" hoặc "in the morning", bạn sẽ không được cho điểm (mặc dù thực tế là bạn đã biết câu trả lời). Quy tắc này cũng áp dụng cho chính tả. Chính tả là cực kỳ quan trọng - tất cả các từ của bạn phải chính xác nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị mất điểm.

3. Nếu nghi ngờ, hãy suy đoán

Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, điều quan trọng là phải đoán. Có hai lý do cho điều này:

  • Bạn không bị mất điểm vì trả lời sai, vì vậy không có rủi ro.
  • Để trống câu trả lời có thể khiến bạn gặp rắc rối vì sau này bạn có thể viết câu trả lời đúng vào chỗ sai.