• Bước 1: Tìm một đoạn văn luyện đọc bao gồm các tiêu đề phù hợp.
 • Bước 2: Không đọc các câu hỏi có tiêu đề phù hợp ở giai đoạn này.
 • Bước 3: Đọc đoạn văn đầu tiên, đặc biệt chú ý đến câu đầu tiên và câu cuối cùng.
 • Bước 4: Trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến phần này của đoạn văn đọc.
 • Bước 5: Bây giờ đọc từng tiêu đề có sẵn và quyết định xem tiêu đề đó chắc chắn đúng (✔), có thể đúng (?), Hoặc chắc chắn là không đúng.
  • Nếu nó chắc chắn không đúng, hãy bỏ qua tiêu đề đó và chuyển sang tiêu đề tiếp theo.
  • Nếu có thể đúng, hãy viết số đầu đề và đánh dấu bằng dấu chấm hỏi.
  • Nếu bạn chắc chắn là đúng, hãy đánh dấu bằng dấu tích và nhanh chóng kiểm tra các tiêu đề còn lại để chắc chắn hoàn toàn. Lặp lại Bước 5 cho các phần còn lại.

Đây là một ví dụ về một mạng lưới hoàn chỉnh. Như bạn có thể thấy, việc xem xét nhiều hơn một câu trả lời khả thi là điều hoàn toàn bình thường.

 

 • Bước 6: Nhìn vào câu trả lời của bạn và xem liệu bạn có thể loại bỏ bất kỳ lựa chọn nào bằng cách sử dụng logic hay không. Ví dụ, ở mục B, thí sinh hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời. Điều này có nghĩa là vii không thể là câu trả lời cho Phần A. Khi chúng ta loại bỏ câu trả lời 'không thể', chúng tôi chỉ còn một lựa chọn và chúng ta có thể khá chắc chắn rằng iv là câu trả lời chính xác. Trong Phần C, thí sinh không hoàn toàn chắc chắn, nhưng họ chỉ tìm thấy một câu trả lời 'có thể', vì vậy có khả năng đây là câu trả lời đúng. Trong Phần E, ứng cử viên đã tìm thấy hai 'maybes', nhưng một trong số đó là câu trả lời cho Phần 1 và có thể bị loại. Chúng ta cũng có thể loại bỏ một trong các tùy chọn khỏi Phần D, vì đó là câu trả lời cho Phần E.

Vì vậy, mạng lưới mới trông giống như sau:

 

 

 • Bước 7: Kiểm tra thời gian của bạn. Trong IELTS, điều quan trọng là tập trung vào những điểm 'dễ' và không lãng phí thời gian cho những câu hỏi quá khó. Nếu bạn vẫn còn nhiều câu hỏi khác cần trả lời, hãy cân nhắc tiếp tục và quay lại những câu hỏi khó ở cuối bài kiểm tra nếu có thời gian.
 • Bước 8: Xem xét kỹ hơn các tiêu đề trong các phần mà bạn còn lại nhiều lựa chọn. Trong bước này, mọi từ đều quan trọng, vì tất cả các ý chính cần phải có trong phần để tiêu đề có liên quan.