• Trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn không thể làm nhanh một câu hỏi, hãy để lại câu hỏi đó và quay lại sau
  • Vì các đoạn văn dài nên bạn không cần phải đọc chi tiết. Hãy đọc lướt và quét chúng để nắm thông tin liên quan.
  • Mức độ, các văn bản và các task trở nên khó khăn tăng dần. Do đó, hãy làm những câu hỏi dễ càng nhanh càng tốt, để có thêm thời gian cho những câu hỏi khó.
  • Bạn có khoảng một phút rưỡi cho mỗi câu hỏi.
  • Đừng hoảng sợ nếu bạn chỉ có thể làm chỉ ba trong số bảy câu hỏi. Xem qua chúng một lần nữa và một lần nữa, nhưng hãy xem lại thật nhanh chóng.
  • Khi bạn hoàn thành một đoạn văn, hãy kiểm tra câu trả lời của bạn và cố gắng điền tất cả các câu trả lời.
  • Các câu hỏi thường tuân theo thứ tự thông tin trong văn bản.
  • Các câu hỏi thường là diễn giải của văn bản vì vậy hãy tìm nghĩa trong văn bản, chứ không phải từ chính xác được sử dụng.
  • Các câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết của bạn về nội dung chính và các chi tiết cụ thể.
  • Một số loại câu hỏi được sử dụng để kiểm tra cách bạn xử lý thông tin cụ thể và ý nghĩa chung. Ví dụ, một câu hỏi trắc nghiệm có thể kiểm tra để xem chi tiết hoặc sự hiểu biết của bạn về toàn bộ văn bản.
  • Các câu hỏi không kiểm tra kiến ​​thức tiếng Anh của bạn mà là khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn.