Sách bán chạy nhất dành cho học viên luyện thi TOEIC! TOEIC Reading cho người mới bắt đầu!
"Hackers TOEIC Start Reading"

1. Hoàn thành ngữ pháp / từ vựng / đọc hiểu cơ bản TOEIC 4 tuần!
2. Review các xu hướng mới nhất trong đề thi TOEIC với phân tích và phản ánh đầy đủ
3. Học và đọc phần mô tả chi tiết
4. Cung cấp các chiến lược giải quyết rõ ràng các dạng thi thử đọc thực hành (tập riêng) cho 5 cuộc gặp chống Phục vụ một lần

Nội dung

[tuần 1 ngày 1]
Ngữ pháp [Cấu trúc câu] Chủ ngữ / Động từ
-01 Chủ ngữ Vị trí
-02 Vị trí Động từ
Từ vựng Cụm từ
Đọc chọn Câu đúng

[tuần 1 ngày 2]
Ngữ pháp [Cấu trúc câu] Đối tượng / Bore / Công thức
-01 Vị trí đối tượng
-02 Vị trí chỗ trống
-03 Bổ ngữ
Chữ số Biểu mẫu từ vựng
Tìm Chủ đề / mục đích của vấn đề Đọc

[tuần 1 ngày 3]
Ngữ pháp [POS] danh từ
- 01 vị trí danh từ
- 02 danh từ cộng và danh từ không đếm được
- 03 danh từ đứng trước số lượng được thể hiện
Cụm động từ từ vựng
Bài đọc Năm Ws

[tuần 1 ngày 4]
Ngữ pháp [Phần bài phát biểu] Đại từ
-01 Đại từ cá nhân
-02 Đại từ chỉ định -03 Đại từ
không xác định
-04 Sự kết hợp giữa đại từ và danh từ
Từ vựng Danh từ Cụm từ
Đọc KHÔNG / ĐÚNG Vấn đề

[tuần 1 ngày 5]
Ngữ pháp [Phần lời nói] Tính từ / Trạng từ
-01 Vị trí tính từ
-02 Vị trí trạng từ
-03 Tính từ dễ nhầm lẫn / Trạng
từ Từ vựng Ghép nối Diễn đạt
Bài đọc Lập luận

[tuần 2 ngày 1]
Ngữ pháp [Các phần của bài phát biểu] Giới từ
-01 Vị trí giới từ
-02 Giới từ giờ -03 Giới từ đặt -04 Giới
từ định
hướng
Từ vựng Từ vựng Động từ (1)
Đọc Vấn đề nắm bắt ý định

[tuần 2 ngày 2]
Ngữ pháp [Phần lời nói] Liên từ
-01 Liên từ phối hợp và liên từ tương quan
-02 Liên từ phụ
Từ vựng Từ vựng động từ (2)
Đọc vấn đề về vị trí câu

[tuần 2 ngày 3]
Ngữ pháp [Cụm động từ] Các dạng và loại
động từ-01 Dạng động từ
-02
Từ vựng về động từ (3)
Đọc vấn đề về từ đồng nghĩa

[tuần 2 ngày 4]
Ngữ pháp [cụm động từ] Sự trùng hợp về số lượng
-01 Sự trùng hợp về số lượng của chủ ngữ số ít và động từ số ít
-02 Sự trùng hợp về số lượng của chủ ngữ số nhiều và động từ số nhiều
-03 Hãy cẩn thận đối với chủ ngữ và động từ của số lượng phù hợp
từ vựng Động từ vựng (4)
Đọc e-mail / thư (E-mail / letter)

[tuần 2 ngày 5]
Ngữ pháp [động từ] thì
- 01 hiện tại / quá khứ / tương lai
- 02 tiến trình đang diễn ra / lịch sử / Tiến trình trong tương lai
-03 Hiện tại hoàn thành / Quá khứ hoàn thành / Tương lai hoàn thành
Từ vựng Động từ (5)
Dạng đọc (Biểu mẫu)

[tuần 3 ngày 1]
Ngữ pháp [cụm động từ]
Giọng chủ động và bị động -01 Phân biệt giữa giọng chủ động và bị động
-02 Biểu thức ghép nối của giọng bị động
Danh từ Từ vựng (1)
Bài đọc (Bài báo & Ôn tập)

[tuần 3 ngày 2]
Ngữ pháp [Cụm động từ] Luật
gia đình -01 Luật gia đình quá khứ
-02 Luật gia đình quá khứ Hoàn thành
-03
Từ vựng tương lai phụ Từ vựng danh từ (2)
Đọc chuỗi tin nhắn văn bản

[tuần 3 ngày 3]
Ngữ pháp [cụm động từ tháng 6 ] đến Nguyên thể
-01 đến vị trí nguyên thể
-02 đến vai trò nguyên thể
-03 đến Động từ yêu cầu nguyên thể các
từ vựng danh từ vựng (3)
Đọc quảng cáo (quảng cáo)

[tuần 3 ngày 4]
Grammar [lời nói chín] gerund
-place và vai trò của 01 gerund
- động từ đòi hỏi một gerund 02
-expression bao gồm 03 gerund của
danh từ vựng Từ vựng (4)
Đọc thông báo & thông báo / thông tin

[tuần 3 ngày 5]
Ngữ pháp [Jundongsagu] Tham gia
-01 Vị trí và vai trò
-02 Cụm từ tham gia -03 Từ vựng
từng phần hiện tại và quá khứ
Từ vựng tính từ (1)
Đọc Ghi nhớ

[tuần 4 ngày 1]
Ngữ pháp [Phần] Mệnh đề danh từ
-01 Mệnh đề danh từ chỗ
-02 Mệnh đề danh từ kết hợp
Từ vựng Tính từ vựng (2)
Đọc email (thư) dấu vân tay liên kết

[tuần 4 ngày 2]
Ngữ pháp [câu] mệnh đề
trạng từ -01 mệnh đề trạng từ chỗ ngồi
-02 Mệnh đề trạng ngữ kết hợp
Từ vựng tính từ vựng (3)
Dạng đọc liên kết dấu vân tay

[tuần 4 ngày 3]
Ngữ pháp [Câu] Mệnh đề tính từ
-01 Mệnh đề tính từ ghế
-02 Đại từ tương đối
Từ vựng Trạng ngữ Từ vựng (1)
Đọc Đoạn văn liên kết bài viết

[tuần 4 ngày 4]
Ngữ pháp [Cú pháp đặc biệt] Cú pháp
so sánh -01 So sánh
-02
Từ vựng so sánh nhất Trạng từ Từ vựng (2)
Đọc dấu vân tay liên kết quảng cáo

[tuần 4 ngày 5]
Ngữ pháp [Cú pháp đặc biệt] juxtaposition / tochi
-01 juxtaposition
-02 Tochi
Từ vựng trạng từ (3)
Đọc thông báo vân tay liên kết

Đánh giá sách

[Cuốn sách dành cho] Những người muốn cải thiện các kỹ năng cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC 2. Những người muốn cải thiện các kỹ năng cơ bản của TOEIC và đạt được mục tiêu của mình trong một khoảng thời gian ngắn

[Đặc điểm của giáo trình hacker]

1. TOEIC Hoàn thành ngữ pháp / từ vựng / bài đọc cơ bản trong 4 tuần!

  1. Bạn có thể học những kiến ​​thức cơ bản của bài đọc TOEIC thông qua các góc ' must-xem các kỹ năng cơ bản' và 'ngữ pháp cơ bản', tóm tắt các khái niệm cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh và đọc cụm từ .
  2. Phần 5 Từ vựng / ngữ pháp toàn diện, Phần 6-7 Các kỹ năng đọc phù hợp với đặc điểm của từng phần có thể được học thông qua học phương pháp tiếp cận ghi nhớ
  3. Tất cả các phần của bài đọc có thể được học đồng đều và mỗi phần ngữ pháp / từ vựng / đọc hiểu có thể được học mỗi ngày và các kỹ năng có thể được cải thiện
  4. Được điều chỉnh để phù hợp với trình độ của tôi. Học hiệu quả với kế hoạch học tập
  5. Học và ghi nhớ từ vựng TOEIC qua các câu chuyện dễ dàng và thú vị


2. Phân tích và phản ánh đầy đủ các xu hướng TOEIC mới nhất bằng cách phân tích và phản ánh kỹ lưỡng các dạng vấn đề, xu hướng và ý định của bài thi TOEIC mới nhất Có thể chuẩn bị cho bài đọc

3. Tất cả các điểm quan trọng nhất được nghiên cứu tỉ mỉ thông qua việc đọc và giải thích chi tiết.

  1. Có thể dễ dàng nắm bắt và hiểu một cách chính xác các cấu trúc câu bằng cách ghi lại việc giải thích bằng cách đọc bằng cách phá vỡ tất cả các ví dụ và các vấn đề.
  2. Đánh dấu rõ phần đóng vai trò như một đầu mối để câu trả lời đúng cho tất cả các ví dụ và các vấn đề như vậy mà nó rất dễ dàng để tìm hiểu bằng chính mình .


4. Cung cấp các chiến lược giải quyết vấn đề

Có thể áp dụng cho các vấn đề thực tế, các vấn đề học tập theo loại, loại chiến lược đọc dấu vân tay giải quyết rõ ràng vấn đề giải quyết vấn đề makmakhan

5. Thực hành kiểm tra thực hành (Riêng biệt) Đề nghị lần 1 để chuẩn bị thực hành
và thực hiện trực tiếp các kỹ năng của họ lấp đầy những khoảng trống có thể được cải thiện với thực hành thử nghiệm thử nghiệm ý nghĩa thực tế

[Hackers chỉ bổ sung lợi ích]

1. Hackers TOEIC (Hackers.co.kr): Hướng dẫn sử dụng miễn phí ngữ pháp & từ vựng. Phần khó của cuốn sách này cũng cung cấp ngữ pháp miễn phí để hiểu đầy đủ & Từ vựng được cung cấp trong lớp

2. Dữ liệu bình luận bài kiểm tra chẩn đoán miễn phí: Cung cấp bình luận chi tiết để bạn có thể hiểu chính xác vấn đề được giải quyết thông qua bài kiểm tra chẩn đoán có trong sách giáo khoa và có thể sử dụng thuận tiện bằng mã QR

3. HackersIngang (HackersIngang.com): Cung cấp sách ghi nhớ từ có thể ghi nhớ rõ ràng các từ chính trong sách giáo khoa hàng ngày -Cung cấp MP3 ghi nhớ từ có thể ghi nhớ mọi lúc, mọi nơi với giọng nói của người bản ngữ

 

DOWNLOAD PDF: https://drive.google.com/file/d/1lge2lghQwAas3Zr4SfDRDd9tRb6bVltB/view