Về tác giả:

Tác giả Myung-jin Lee (RC) là Cử nhân Khoa học về Giáo dục Khoa học Máy tính, Đại học Bang Pittsburgh và Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Bang Pittsburgh. Giảng viên phổ thông TOEIC RC của EBS. Tác giả của ấn bản thứ 4 của Economy RC 1000. 

Tác giả Jinyoung Kim (LC) tốt nghiệp Đại học Nữ giới Ewha. Chứng chỉ SMU_TESOL. Đại học Alberta, Đại học Hawaii ESL. Đại học Miền Nam. Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng Queensland. Bài giảng YBM e4u Hackers TOEFL. Bài giảng TOEFL tại Học viện Ngôn ngữ Planty. Bài giảng Tín dụng Trực tiếp của Đại học Kyungsung. EBS TOEIC LC giảng viên phổ biến. Tác giả của ấn bản thứ 4 của Economy LC 1000.

Giới thiệu sách:

『Economy TOEIC 1000 LC & RC』

① Trình bày các dạng câu hỏi với tần suất cao dựa trên phân tích các câu hỏi mới nhất cho từng phần
② Để nắm vững LC và RC trong 20 ngày Được tổ chức theo ngày
③ Khả năng được cải thiện có thể được kiểm tra thông qua các bài kiểm tra chẩn đoán và các bài tập

『Economy TOEIC 1000』. [Mojige TOEIC Economy Composite Book] là một cuốn sách giáo trình TOEIC toàn diện thiết thực và hợp túi tiền với giá cả phải chăng và nội dung phong phú. Các nội dung cần thiết cho bài thi TOEIC được tóm tắt bằng cách bao gồm phân tích các dạng và ngữ pháp cốt lõi từ cơ bản đến thực tế, và các câu hỏi luyện tập với nhiều mức độ khó khác nhau.

Đặc điểm của cuốn sách này là nó rèn luyện thói quen học tập một cách tự nhiên thông qua kế hoạch học tập theo ngày gồm 30 ngày. Bằng cách tuân theo chương trình học bao gồm 'kiểm tra chẩn đoán hàng ngày → phân tích loại → vấn đề thực hành → học các biểu thức chính theo từng phần → bài toán có độ khó cao', bạn có thể học đồng đều tất cả các lĩnh vực của phần LC. Cuối cùng, một bài kiểm tra thực hành đã được cung cấp để xác nhận những gì đã học và để phát triển ý thức thực hành.

Mục lục nội dung:

Giới thiệu
Cấu trúc và Đặc điểm của cuốn sách Cách
đấu tranh theo TOEIC Phần

Ngày 01
Phần 1. Nhận dạng các dạng câu trả lời sai
Phần 5 & 6. Dạng câu 1
Phần 7. Giải đoạn đơn

Ngày 02
Phần 1. Phân tích cốt lõi của động từ
Phần 5 & 6. Dạng câu 2
Phần 7. Câu hỏi chủ đề

Ngày 03
Phần 1. Tìm câu trả lời đúng để tránh mắc bẫy
Phần 5 & 6. Vị trí của Bài phát biểu
Phần 7. Câu hỏi Wh-

Ngày 04
Phần 1. Ôn tập Kiểm tra
Phần 5 & 6. Bài viết và Danh từ
Phần 7. Câu hỏi KHÔNG / Đúng

Ngày 05
Phần 2. Câu hỏi Khi nào / Ở đâu
Phần 5 & 6. Đại từ 1
Phần 7. Tìm kiếm từ đồng nghĩa

Ngày 06
Phần 2. Câu hỏi Ai / Cái gì / Cái nào
Phần 5 & 6. Đại từ 2
Phần 7. Thư & E-mail

Ngày 07
Phần 2. Câu hỏi như thế nào
Phần 5 & 6. Tính từ
Phần 7. Quảng cáo

Ngày 08
Phần 2. Tại sao Câu hỏi
Phần 5 & 6. Trạng từ
Phần 7.

Ngày 09
Phần 2. Câu hỏi chung / Câu hỏi đề xuất
Phần 5 & 6. Giọng bị động
Phần 7.

Ngày 10
Phần 2. Bảng câu hỏi tùy chọn & Lời nói đầu Ôn tập
Phần 5 & 6 Các thì 1
Phần 7. Các bài viết

Ngày 11
Phần 2. Kiểm tra Ôn tập
Phần 5 & 6. Bài thơ 2
Phần 7. Phần ghi nhớ

Ngày 12
Phần 3 & 4. Xác định dạng câu hỏi
Phần 5 & 6. Infinitive
Part 7.

Ngày 13
Phần 3 & 4. Câu hỏi đặt ra vị trí & Chủ đề thường gặp 1
Phần 5 & 6. Gerund
Phần 7.

Ngày 14
Phần 3 & 4. Câu hỏi đặt ra chủ đề hội thoại / Tìm hiểu dòng chảy của đoạn văn theo chủ đề
Phần 5 & 6. Tiêm
Phần 7. Lịch trình / chỉ thị / Biểu mẫu (Microsoft Schedule + / the Instruction / Form)

Ngày 15
Phần 3 & 4. Các câu hỏi về thời gian và các chủ đề thường gặp 2
Phần 5 & 6. Mệnh đề hiến pháp và mệnh đề danh từ
Phần 7. Giải đoạn văn đôi

Ngày 16
Phần 3 & 4. Các câu hỏi xin việc & xác định các câu hỏi thường gặp
Phần 5 & 6. Trạng từ 1

Ngày 17
Phần 3 & 4. Đặt câu hỏi từ khóa & Phân tích vấn đề từ khóa
Phần 5 & 6. Trạng từ 2

Ngày 18
Phần 3 & 4. Câu hỏi gợi ý
Phần 5 & 6. Liên quan đến

Ngày 19
Phần 3. Ôn tập Kiểm tra
Phần 5 & 6. Preposition

Ngày 20
Phần 4. Xem xét nghiệm
Phần 5 & 6.

Đánh giá sách:

TOEIC cơ bản hiện đang bán ở nhà sách có LC và RC riêng. Vì khối lượng mỗi tập thường trên 500 trang nên khối lượng học tập là gánh nặng cho những ai đang chuẩn bị đi làm để đảm bảo số điểm mục tiêu cần thiết cho việc làm bằng cách củng cố kiến ​​thức cơ bản của TOEIC trong thời gian ngắn.
Bao gồm Ngày 1 ~ 20, do đó LC và RC có thể được hoàn thành trong 20 ngày, và các phần LC và RC đã được nghiên cứu cho mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra các kỹ năng được cải thiện của mình thông qua các bài kiểm tra chẩn đoán và câu hỏi bài tập.

 

ECONOMY TOEIC LC 1000: https://drive.google.com/drive/folders/1j0AZGGwFW7btUDUKiqYi8_IYEYh3gJbS

ECONOMY TOEIC RC 1000: https://drive.google.com/drive/folders/1_ZhESVT6HuPkpk092VxPvzu8VX0UON7P