1. Tìm nguồn bạn yêu thích.

Chọn một cuốn sách, chương trình truyền hình, chương trình radio, podcast, phim bộ hoặc tạp chí trên YouTube mà bạn quan tâm. Mọi người học hiệu quả hơn khi họ tận hưởng những gì họ đang làm, vì vậy đừng chọn thứ gì đó nhàm chán!

2. Mua một cuốn sổ mới.

Không cần thiết phải chọn sổ đắt tiền, chỉ cần để bạn ghi lại ghi chú của bạn mỗi ngày.

3. Sử dụng nguồn của chính bạn.

Đọc / xem / nghe bất cứ kênh nào bạn đã chọn ở Bước 1 và chọn ra 15 từ bạn không hiểu. Hãy cố gắng đoán ý nghĩa của chúng từ ngữ cảnh. (Bước này rất quan trọng vì nó sẽ giúp bạn ghi nhớ các từ mới.)

4. Ghi chú lại các từ mới.

Ghi lại 15 từ mới vào sổ tay của bạn.

5. Tra cứu nghĩa của từ.

Tra cứu các từ mới trong từ điển trực tuyến. Bên cạnh mỗi từ, hãy lưu ý nghĩa, một hoặc hai câu ví dụ, các cụm từ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa và cách phát âm. Bạn cũng có thể vẽ tranh - bất cứ thứ gì giúp bạn nhớ từ.

6. Xem lại các từ mới của bạn.

Xem lại các từ mới sau một tuần, hai tuần và sau đó một tháng. Thực hành sử dụng chúng trong một câu. Thực hiện theo chiến lược đơn giản này trong 5 ngày một tuần và bạn sẽ có hơn 300 từ mới trong sổ tay của mình chỉ sau 1 tháng. Sau 6 tháng, bạn sẽ học được gần 2000 từ mới!