Contractions (từ rút gọn) là khi bạn kết hợp hai (hoặc nhiều) từ để làm cho chúng ngắn hơn và làm cho chúng kết hợp trôi chảy với nhau khi nói. “It is” = “it’s” hoặc “want to” = “wanna”. Hầu hết các từ rút gọn được sử dụng trong cách nói không chính thức. Bài thi Speaking IELTS theo kiểu trang trọng hay thân mật, gần gũi? Bài nói IELTS là 100% theo kiểu cách thân mật.

 • Phần 1 là các câu hỏi trả lời ngắn thân mật
 • Phần 2 là một cuộc nói chuyện thân mật
 • Phần 3 là một cuộc thảo luận thân mật về các vấn đề có quy mô lớn hơn
  • Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ không trang trọng trong tất cả các phần của bài thi.

Chúng là một phần được chấp nhận của SPOKEN English (tiếng Anh nói). Một sinh viên chỉ ra rằng họ thậm chí còn nghe thấy các từ rút gọn được sử dụng bởi BBC và Hoàng gia Anh - điều này là đúng.

Sử dụng Wanna / Gonna

Có, bạn có thể sử dụng các từ rút gọn (các từ kết hợp với cách phát âm) trong bài thi nói IELTS. Trên thực tế, nó sẽ giúp bạn tăng điểm cho phần phát âm.

 • want to = wanna
  • I really wanna go to the cinema tonight.
  • The majority of students wanna travel before starting university.
 • going to = gonna
  • He’s gonna visit his grandmother this evening.
  • The local council are gonna improve the roads in this area.
Wanna và gonna chỉ được sử dụng trong tiếng Anh nói và KHÔNG được sử dụng trong văn bản chính thống. Lý do là “wanna” và “gonna” là các đặc điểm phát âm - đó là cách chúng ta phát âm “want to” nhưng nó không phải là cách chúng ta viết nó trong tiếng Anh viết chính thống. Bạn có thể sử dụng những từ này trong bài thi nói IELTS của mình và trên thực tế, nó sẽ giúp cải thiện điểm phát âm của bạn. Những từ rút gọn này có trong từ điển Cambridge không? Câu trả lời là Có. Hãy theo dõi liên kết sau: wannagonna.