Khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, xây dựng vốn từ vựng rộng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất. Có một số cách để phát triển vốn từ vựng của bạn: đọc nhiều hơn, xem video và phim bằng tiếng Anh, nghe podcast, v.v.

Một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện vốn từ vựng IELTS là sử dụng bản đồ tư duy. Bản đồ Tư duy là một công cụ hữu ích sẽ giúp bạn xây dựng vốn từ vựng cần thiết cho việc đó.

Bản đồ tư duy giúp nảy sinh những suy nghĩ liên quan đến một chủ đề cụ thể và nhanh chóng sắp xếp các ý tưởng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong IELTS Writing Task 2 và IELTS Speaking Part 2.

Hãy hiểu cách thức hoạt động của sơ đồ tư duy với sự trợ giúp của chủ đề ví dụ 'last holiday destination'. Với bản đồ, việc liệt kê nhanh các chủ đề và điểm thảo luận khác nhau có liên quan đến chủ đề chính trở nên dễ dàng hơn, như được hiển thị bên dưới.

Ví dụ về sơ đồ tư duy:

Với sự trợ giúp của sơ đồ tư duy, việc viết / nói về bất kỳ chủ đề nhất định nào trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, bất cứ ai biết cách xây dựng sơ đồ tư duy sẽ thực sự nắm chắc từ vựng trong kỳ thi IELTS.