Mối liên hệ giữa Bản đồ tư duy và Từ vựng là gì?

Như bạn có thể biết, trong kỳ thi IELTS, bạn có thể nhận được các câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải sở hữu vốn từ vựng cơ bản, đủ tốt để đạt được điểm số cao hơn.

Ngay lập tức, việc xây dựng một sơ đồ tư duy có thể không dễ dàng. Với việc luyện tập thường xuyên, quá trình tìm ý tưởng cho các chủ đề liên quan sẽ trở nên tự nhiên hơn.

Hãy chia thông tin bạn nghĩ ra thành các nhóm logic khác nhau:

  1. Các chủ đề được kết nối và các ví dụ hỗ trợ
  2. Từ vựng (một phần của bài nói)

Mẹo và Chiến lược để Lập Sơ đồ Tư duy

  • Chọn bất kỳ chủ đề nào bạn thấy thoải mái.
  • Nghĩ về những ý tưởng có liên quan đến chủ đề mà bạn sẽ viết.
  • Chọn tất cả những từ mô tả ý tưởng và suy nghĩ của bạn.
  • Tìm cách liên kết tất cả thông tin với các ví dụ hỗ trợ.
  • Ngoài ra, hãy đảm bảo nghĩ về những ưu điểm hoặc nhược điểm liên quan đến nó.
  • Thực hành với các chủ đề mà bạn nghĩ sẽ xuất hiện  trong kỳ thi.

Dưới đây là danh sách một số chủ đề phổ biến mà bạn có thể gặp trong kỳ thi IELTS.

Bạn có thể thực hành với những thứ này để nâng cao vốn từ vựng của mình.