Giám khảo sẽ luôn xem xét phạm vi và độ chính xác của vốn từ vựng của bạn và xem từ ngữ của bạn giúp bạn diễn đạt suy nghĩ của mình tốt như thế nào. Bạn cần biết những mẹo sau đây để gây ấn tượng với giám khảo của mình.

  • Không lặp lại từ ngữ: Không lạm dụng danh từ, động từ và tính từ chung. Bạn có thể bị mất điểm vì cứ lặp đi lặp lại những từ vựng cơ bản giống nhau. Nếu bạn sử dụng các từ đơn giản, chẳng hạn như 'growing' trong một câu, hãy thay thế từ tương tự trong một câu khác bằng từ 'increasing' hay 'burgeoning'. Điều này khiến bạn gây ấn tượng với giám khảo và họ có thể cho bạn số điểm mong muốn. Thông thường, có những từ đồng nghĩa hay hơn và nâng cao cho hầu hết các từ. Điểm IELTS cao đặc biệt phụ thuộc vào sự lựa chọn từ ngữ của bạn.
  • Không sao chép từ ngữ trực tiếp từ đề bài: Ứng viên luôn được khuyên rằng không nên sao chép trực tiếp các từ từ đề bài. Nó sẽ để lại ấn tượng không tốt cho giám khảo và sẽ dẫn đến điểm kém trong kỳ thi. Sao chép luôn là một ý tưởng tồi, vì vậy chúng tôi sẽ khuyên bạn luyện tập và luôn cố gắng điều chỉnh lại câu văn. Đừng quên sử dụng các từ đồng nghĩa nếu nó được yêu cầu và phù hợp với chủ đề.

Câu gốc: More and more people these days prefer social networks to keep in touch with friends and families.
Diễn giải: Nowadays, social networks are preferred increasingly often for contacting friends and families.

  • Đừng diễn đạt lại tất cả các từ: Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn không thể diễn giải từng từ một. Có rất nhiều từ có từ đồng nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là một từ thay thế hoặc từ đồng nghĩa khác sẽ có thể giữ nguyên bản chất của câu. Hãy cẩn thận về điều này; các từ mang sắc thái mạnh có thể hơi khác ngữ cảnh. Sử dụng từ đồng nghĩa có thể khó và ý nghĩa có thể hơi khác. Vì vậy, hãy sử dụng từ đồng nghĩa khi bạn chắc chắn 100% và bạn biết rằng việc này sẽ nâng cao câu văn của bạn.