Kiến thức học thuật, kiểm soát thời gian ngắn… Đây là chỉ đôi vài lý do khiến bài viết IELTS Writing Task 2 vô cùng “đáng sợ” với những người học IELTS. Trong bài viết này, STUDY4 sẽ chỉ bạn bí quyết đạt điểm cao trong Task 2 của IELTS Writing, như Agree or Disagree, Problems and Solutions… 

I. Tổng quan về IELTS Writing Task 2

1. Giới thiệu về IELTS Writing Task 2

Bài thi IELTS Writing là một trong bốn phần thi của kỳ thi IELTS. Bài thi bao gồm hai task mà thí sinh cần hoàn thành trong 60 phút, trong đó có Task 1 và Task 2. 

IELTS Writing Task 2 là bài làm số hai thuộc bài thi kỹ năng IELTS Writing. Bài thi này được thiết kế để đánh giá khả năng lập luận văn bản của thí sinh về một chủ đề cụ thể. Trong bài thi viết task 2, thí sinh được cung cấp một chủ đề và được yêu cầu viết một bài luận, đưa ra một lập luận hoặc quan điểm, các lý do và ví dụ.

dạng bài ielts writing task 2

Ví dụ một đề thi IELTS Writing Task 2

2. Các yêu cầu cơ bản của IELTS Writing Task 2

Bài Writing IELTS task 2 yêu cầu thí sinh viết một bài luận để đáp lại một ý kiến hoặc chủ đề nhất định. Bài viết cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản, bao gồm:

2.1. Số từ:

Bài luận phải dài ít nhất 250 từ. Không có giới hạn số từ nhưng bạn nên viết trong khoảng 250-300 từ để đảm bảo có đủ thời gian để lên dàn bài, sắp xếp và chỉnh sửa bài.

2.2. Nội dung:

Bài phải trả lời được câu hỏi được cho. Thí sinh phải đưa ra lập luận hoặc quan điểm rõ ràng, phù hợp với câu hỏi. Đồng thời, thí sinh cần sử dụng các ví dụ và bằng chứng có liên quan để hỗ trợ quan điểm.

2.3. Cấu trúc:

Bài viết phải có cấu trúc rõ ràng, bao gồm mở bài, thân bài và kết bài. Phần giới thiệu nên cung cấp thông tin cơ bản và đưa ra ý kiến bản thân. Trong khi mỗi đoạn thân bài, thí sinh nên tập trung vào một ý tưởng hoặc luận điểm cụ thể và được chứng minh qua ví dụ. Phần kết luận nên tóm tắt các điểm chính và trình bày lại luận điểm.

2.4. Ngữ pháp và từ vựng:

Bài viết phải sử dụng ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu phù hợp. Điều này bao gồm việc sử dụng nhiều từ vựng, tránh lặp lại và sử dụng các cụm từ chuyển tiếp để kết nối các ý và tạo ra một bài luận gắn kết.

2.5. Tính mạch lạc và tính liên kết:

Bài luận phải có mạch lạc logic. Bài viết IELTS Writing Task 2 nên được sử dụng ngắt đoạn và các cụm từ chuyển tiếp để rõ ràng và mạch lạc, dễ theo dõi.

Nói chung, bài IELTS Writing task 2 yêu cầu thí sinh thể hiện khả năng viết rõ ràng, ngắn gọn và có tổ chức tốt, biết sử dụng ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu phù hợp để truyền đạt ý tưởng và quan điểm.

3. Các dạng bài IELTS Writing Task 2

Các đề thi IELTS Writing Task 2 sẽ thường có 5 dạng câu hỏi chính như sau:

3.1. Opinion essays/Agree or Disagree essays - Bài luận về ý kiến:

Dạng bài này này yêu cầu thí sinh bày tỏ ý kiến về một chủ đề cụ thể và đưa ra lý do, cũng như ví dụ để hỗ trợ quan điểm của mình.

Dấu hiệu nhận biết: Các câu hỏi xuất hiện cuối đề bài của dạng bài này thường như sau:

 • To what extent is this a positive or negative development?
 • To what extent do you agree or disagree?
 • Do you agree or disagree?
 • What is your opinion?

3.2. Discussion essays - Bài luận thảo luận:

Dạng bài IELTS Writing này yêu cầu người làm thảo luận cả hai mặt của một lập luận hoặc vấn đề cụ thể. Sau đó, người làm phải đưa ra ý kiến ​​của riêng về chủ đề này.

Dấu hiệu nhận biết:

 • Discuss both sides and give your own opinion.
 • Discuss these two views and give your opinion.
 • Discuss these two points of view and give your opinion.

3.3. Advantages and disadvantages essays - Bài luận về ưu điểm và nhược điểm:

Với dạng bài này, thí sinh sẽ thảo luận về các khía cạnh tích cực và tiêu cực của một tình huống hoặc vấn đề cụ thể. Đồng thời, thí sinh sẽ đưa ra ý kiến ​​của bản thân về việc liệu ưu điểm có nhiều hơn nhược điểm không, hoặc ngược lại.

Dấu hiệu nhận biết:

 • What Are The Advantages And Disadvantages Of This Trend?
 • Do The Advantages Outweigh The Disadvantages?
 • Do The Benefits Outweigh The Drawbacks?
 • Is This A Positive Or Negative Development/ Trend?

3.4. Cause/Problem and solution essays - Bài luận về vấn đề và giải pháp:

Loại bài Writing này yêu cầu người làm xác định một vấn đề và đề xuất các giải pháp khả thi cho vấn đề.

Dấu hiệu nhận biết:

 • What are the problems associated with this development?
 • What are the causes/reasons? 
 • Why is it the case?
 • What can be done to…?
 • What measures should be taken to…?

3.5. Two-part question essays - Bài luận gồm hai phần câu hỏi:

Loại bài này bao gồm hai câu hỏi riêng biệt mà bạn phải trả lời trong một bài luận.

Dấu hiệu nhận biết: Dạng này không có dấu hiệu cụ thể nào cả. Thông thường, những loại câu hỏi gồm 2 câu hỏi riêng, hoặc câu hỏi tương tự các dạng trên.

Trước khi bắt tay làm bài, bạn phải đọc kỹ và hiểu rõ câu hỏi thuộc dạng nào. Như thế, bạn mới sắp xếp được cấu trúc bài luận một cách hiệu quả và đảm bảo rằng bạn giải quyết được tất cả các phần của câu hỏi.

4. Cấu trúc của bài IELTS Writing Task 2

Cấu trúc bài Writing task 2 thường bao gồm năm đoạn cơ bản: Phần giới thiệu (mở bài), hai hoặc ba đoạn thân bài và phần kết luận (kết bài). Dưới đây, STUDY4 sẽ phân tích cấu trúc phổ biến cho một bài viết IELTS task 2:

4.1. Giới thiệu (Mở bài):

Phần giới thiệu nên bao gồm:

 • General Statement: Nhắc lại chủ đề hoặc ý kiến trên đề bài.
 • Thesis statement: Chia sẻ lập trường hoặc ý kiến của bạn về vấn đề này. Ý kiến của bạn về luận điểm nên được đặt ở cuối mở bài và được nêu rõ những gì bạn sẽ thảo luận trong các đoạn thân bài.

4.2. Thân bài:

Thân bài thường gồm hai đến ba đoạn văn. Mỗi đoạn thân bài nên tập trung vào một điểm hoặc ý kiến cụ thể bổ trợ cho luận điểm của bạn. Ở một số dạng bài, bạn có thể bày tỏ ý kiến riêng vào đoạn ba.

Tuy nhiên, thông thường mỗi đoạn văn nên có:

 • Topic sentence: Câu chủ đề nêu ý chính của đoạn.
 • Supporting Idea: Các ý bổ trợ cho luận điểm.
 • Example: Ví dụ làm chứng cho luận điểm.

4.3. Phần kết luận (Kết bài):

Để kết thúc bài, bạn nên có:

 • Summarization of main points: Tóm tắt lại các luận điểm do bạn đưa ra.
 • Restatement of the answer: Khẳng định lại lập trường của bản thân.

II. Cách viết các dạng bài IELTS Writing Task 2

Phần lớn các dạng bài trong Task 2 IELTS Writing đều có cấu trúc và dàn bài tương tự nhau. Để giúp bạn nắm rõ cách xử lý từng dạng bài, STUDY4 sẽ cùng bạn giải một số bài cho mỗi dạng trong IELTS Writing Task 2.

1. Cách viết dạng bài Opinion/Agree or Disagree essays

Opinion essay, hay còn gọi là Agree or Disagree essay,  là dạng bài dễ gặp trong các đề thi IELTS Writing Task 2.

Xem thêm: CÁCH LÀM DẠNG AGREE OR DISAGREE (KÈM BÀI MẪU

Đề mẫu: Some people claim that museums and art galleries are not needed today because everyone can see historical objects or art works by computer. To what extent do you agree or disagree?

1.1. Mở bài:

 • Nhắc lại chủ đề: Bạn nên nhớ paraphrase lại đề bài để thể hiện trình độ từ vựng và ngữ pháp giúp đạt điểm tốt.

Museums and art galleries have been a crucial part of preserving human history and culture => with the advancement of technology, many people claim that they are no longer necessary.

 • Thể hiện lập trường: Ở đây, tác giả không đồng tình với ý kiến:

While digital technology has its advantages => museums and art galleries remain important.

1.2. Thân bài:

Trong các đoạn thân bài, mỗi đoạn thân bài nên chứa một ý kiến riêng của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đồng tình với ý kiến, bạn nên chia thân bài ra hai đoạn, mỗi đoạn sẽ là lý do vì sao bạn đồng ý. Tương tự như không đồng ý.

Vì câu hỏi có “to what extent”, bạn không bắt buộc phải bất đồng hoặc hoàn toàn đồng tình với ý kiến, khi đó bạn nên trình bày lý do đồng tình ở đoạn 1, và vì sao không đồng tình ở đoạn 2.

Ở đây, tác giả không đồng tình với ý kiến trên đề bài, ta sẽ có bố cục đoạn như sau:

Đoạn 1:

 • Câu chủ đề: Firstly, there is no substitute for seeing and experiencing art and historical artifacts in person.
 • Ý bổ trợ:
  • Seeing a high-resolution digital image of a painting or sculpture online cannot replace the experience of standing in front of it.
  • Museums and art galleries offer context and interpretation of the objects on display => enhancing the visitors' understanding and appreciation of the work.
 • Ví dụ: A virtual tour of the Louvre can be fascinating, but walking through the galleries, seeing the Mona Lisa in person, and reading about its history, will offer a much richer and more meaningful experience.

Đoạn 2:

 • Câu chủ đề: Secondly, museums and art galleries play a crucial role in preserving and protecting the cultural heritage of humanity. 
 • Ý bổ trợ:
  • They invest heavily in conservation, preservation, and restoration of objects, often using specialized equipment and techniques, ensuring that the art and historical objects will last for generations to come.
  • Museums and art galleries provide access to objects that might not be otherwise available, such as those located in remote areas or in private collections.

1.3. Kết bài:

 • Tóm tắt luận điểm và khẳng định lập trường: In conclusion, while digital technology has revolutionized the way we see and experience art and history, museums and art galleries are still essential institutions that offer an irreplaceable experience.

Bài mẫu:

Museums and art galleries have been a crucial part of preserving human history and culture for centuries. However, with the advancement of technology, many people claim that they are no longer necessary, as one can see historical objects or artwork online. In this essay, I will argue that while digital technology has its advantages, museums and art galleries remain important and irreplaceable institutions.

Firstly, there is no substitute for seeing and experiencing art and historical artifacts in person. Seeing a high-resolution digital image of a painting or sculpture online cannot replace the experience of standing in front of it, observing its size, texture, and details. Moreover, museums and art galleries offer context and interpretation of the objects on display, enhancing the visitors' understanding and appreciation of the work. For example, a virtual tour of the Louvre can be fascinating, but walking through the galleries, seeing the Mona Lisa in person, and reading about its history, will offer a much richer and more meaningful experience.

Secondly, museums and art galleries play a crucial role in preserving and protecting the cultural heritage of humanity. They invest heavily in conservation, preservation, and restoration of objects, often using specialized equipment and techniques, ensuring that the art and historical objects will last for generations to come. Additionally, museums and art galleries provide access to objects that might not be otherwise available, such as those located in remote areas or in private collections.

In conclusion, while digital technology has revolutionized the way we see and experience art and history, museums and art galleries are still essential institutions that offer an irreplaceable experience.

2. Cách viết dạng bài Discussion essays

Dạng bài Discussion trong IELTS Writing Task 2 là một trong năm dạng bài thuộc phần IELTS Writing Task 2.

Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh thảo luận về hai quan điểm đối ngược nhau hoặc có liên quan đến nhau, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề này. Đây là dạng bài yêu cầu khá nhiều về việc sắp xếp và phát triển ý tưởng một cách có logic và thuyết phục, đồng thời phải linh hoạt trong sắp xếp lập luận và ví dụ, tránh việc phát triển hai quan điểm trong bài quá mâu thuẫn.

Xem thêm: CÁCH LÀM DẠNG BÀI DISCUSSION (KÈM BÀI MẪU)

Đề mẫu: Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion.

2.1. Mở bài:

 • Nhắc lại đề bài:

Zoos have been a topic of controversy for decades, with some people arguing that they are cruel and should be shut down, while others believe they serve a crucial role in protecting wild animals.

 • Thể hiện lập trường: 

In my opinion, zoos can be both useful and cruel, depending on how they are run. In this essay, I will discuss both views and explain my opinion. 

2.2. Thân bài:

Ở dạng bài Discussion, mỗi đoạn phải chứa quan điểm về hai ý kiến. Vậy nên, ở đoạn 1, bạn nên chia sẻ vì sao ý kiến đầu đúng, sau đó chia sẻ luận điểm về ý kiến sau ở đoạn 2.

Đoạn 1:

 • Câu chủ đề: On the one hand, some people believe that zoos are cruel and inhumane.
 • Ý bổ trợ:
  •  They argue that animals in zoos are taken from their natural habitats and forced to live in unnatural and often cramped conditions. This can lead to behavioral and psychological issues, such as pacing, aggression, and anxiety.
  • Additionally, many zoos have a poor record of caring for their animals, and instances of mistreatment and neglect are not uncommon.
 • Ví dụ: Critics argue that it is immoral to keep animals in captivity for our entertainment, and that we should instead focus on preserving their natural habitats.

Đoạn 2:

 • Câu chủ đề: On the other hand, many people believe that zoos play an important role in protecting wild animals.
 • Ý bổ trợ:
  • Zoos provide a safe environment where endangered species can be protected from poaching and other threats.
  • They also offer educational opportunities for the public to learn about different animals and their conservation.
 • Ví dụ: Pandas used to be currently classified as a vulnerable species. Thanks to Chinese zoos’ efforts  in their conservation, they are no longer extinct.

2.3. Kết bài:

 • Tóm tắt luận điểm và khẳng định lập trường: In conclusion, while the debate about the role of zoos in animal conservation will likely continue, it is clear that they can play an important role in protecting endangered species such as pandas.

Bài mẫu:

Zoos have been a topic of controversy for decades, with some people arguing that they are cruel and should be shut down, while others believe they serve a crucial role in protecting wild animals. In my opinion, zoos can be both useful and cruel, depending on how they are run. In this essay, I will discuss both views and explain my opinion. 

On the one hand, some people believe that zoos are cruel and inhumane. They argue that animals in zoos are taken from their natural habitats and forced to live in unnatural and often cramped conditions. This can lead to behavioral and psychological issues, such as pacing, aggression, and anxiety. Additionally, many zoos have a poor record of caring for their animals, and instances of mistreatment and neglect are not uncommon. Critics argue that it is immoral to keep animals in captivity for our entertainment, and that we should instead focus on preserving their natural habitats.

On the other hand, many people believe that zoos play an important role in protecting wild animals. Zoos provide a safe environment where endangered species can be protected from poaching and other threats. They also offer educational opportunities for the public to learn about different animals and their conservation. Pandas used to be currently classified as a vulnerable species. Thanks to Chinese zoos’ efforts  in their conservation, they are no longer extinct.

In conclusion, while zoos can be a useful tool in protecting wild animals, they must prioritize animal welfare and education over profit. Ultimately, the ethical treatment of animals should be our top priority.

3. Cách viết dạng bài Advantages and disadvantages essays

Dạng bài Advantages and Disadvantages là một trong những dạng bài thường gặp nhất trong kỳ thi IELTS Writing Task 2. Trong dạng bài này, thí sinh sẽ được yêu cầu trình bày hai khía cạnh lợi và hại của một vấn đề, phương pháp hoặc sự phát triển nào đó.

Xem thêm: CÁCH LÀM DẠNG BÀI ADVANTAGES AND DISADVANTAGES (KÈM BÀI MẪU)

Đề mẫu: More and more students are choosing to study at colleges and universities in a foreign country. Do the benefits of studying abroad outweigh the drawbacks?

3.1. Mở bài:

 • Nhắc lại đề bài:

Studying abroad has become increasingly popular among students around the world, with more and more young people choosing to attend colleges and universities in foreign countries. While studying abroad can provide a range of benefits, there are also potential drawbacks to consider. 

 • Thể hiện lập trường: 

In my opinion, the benefits of studying abroad outweigh the drawbacks. In this essay, I will offer my perspective on both sides.

3.2. Thân bài:

Ở dạng bài Advantages and Disadvantages của IELTS Writing Task 2, mỗi đoạn phải chứa quan điểm về hai mặt. Vậy nên, ở đoạn 1, bạn nên chia sẻ ưu điểm hoặc nhược điểm của vấn đề, và ngược lại ở đoạn 2.

Đoạn 1:

 • Câu chủ đề: Studying abroad can offer numerous advantages.
 • Ý bổ trợ: Provide students with a unique and enriching cultural experience. Living in a foreign country allows students to learn about different ways of life, customs, and traditions, and can help them develop a more global perspective. 

=> Ví dụ: A student who travels to Japan to study may have the opportunity to learn about traditional Japanese culture and customs.

 • Ý bổ trợ: Studying abroad can improve language skills, as students are immersed in the language and have opportunities to practice it on a daily basis. 

=> Ví dụ: A student who studies in France may have the opportunity to engage in daily activities in French, which offers exposure to the language to help them to better understand and use it in real-life situations.

Đoạn 2:

 • Câu chủ đề: On the other hand, studying abroad also has some potential drawbacks.
 • Ý bổ trợ:
  • One of the biggest challenges is the financial cost, as studying abroad can be quite expensive, including tuition fees, living expenses, and travel costs. 
  • Additionally, students may experience homesickness, culture shock, and language barriers. 

=> Ví dụ: A foreign student may face language barriers, especially if they have limited proficiency in the language of the country, which can be stressful and challenging.

3.3. Kết bài:

 • Tóm tắt luận điểm và khẳng định lập trường: In conclusion, while studying abroad can present challenges, it can also offer a range of benefits as long as students are well-prepared and have realistic expectations. 

Bài mẫu:

Studying abroad has become increasingly popular among students around the world, with more and more young people choosing to attend colleges and universities in foreign countries. While studying abroad can provide a range of benefits, there are also potential drawbacks to consider. In my opinion, the benefits of studying abroad outweigh the drawbacks. In this essay, I will offer my perspective on both sides.

On the one hand, studying abroad can offer numerous advantages. Firstly, it can provide students with a unique and enriching cultural experience. Living in a foreign country allows students to learn about different ways of life, customs, and traditions, and can help them develop a more global perspective. For example, a student who travels to Japan to study may have the opportunity to learn about traditional Japanese culture and customs. Secondly, studying abroad can improve language skills, as students are immersed in the language and have opportunities to practice it on a daily basis. For instance, a student who studies in France may have the opportunity to engage in daily activities in French, which offers exposure to the language to help them to better understand and use it in real-life situations.

On the other hand, studying abroad also has some potential drawbacks. One of the biggest challenges is the financial cost, as studying abroad can be quite expensive, including tuition fees, living expenses, and travel costs. Additionally, students may experience homesickness, culture shock, and language barriers. To illustrate, a foreign student may face language barriers, especially if they have limited proficiency in the language of the country, which can be stressful and challenging.

In conclusion, while studying abroad can present challenges, it can also offer a range of benefits as long as students are well-prepared and have realistic expectations. 

4. Cách viết dạng bài Cause/Problem and solution essays

Dạng bài Cause/Problem and Solution (Nguyên nhân/Vấn đề và giải pháp) là một trong những dạng bài thường xuyên xuất hiện trong phần thi IELTS Writing Task 2. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải đưa ra nguyên nhân hoặc vấn đề của một tình huống, xu hướng cụ thể, sau đó đề xuất một hoặc nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề đó.

Xem thêm: CÁCH LÀM DẠNG BÀI CAUSE/PROBLEM AND SOLUTION (KÈM BÀI MẪU)

Đề mẫu: Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games and what can be done to minimize the bad effects?

4.1. Mở bài:

 • Nhắc lại đề bài:

In recent years, the use of computers has become increasingly widespread, and this has led to a rise in the number of children who play computer games. While computer games can have positive effects, they can also have negative impacts on children.

 • Giới thiệu nội dung của bài: 

This essay will discuss the negative effects of playing computer games and what can be done to minimize these effects.

4.2. Thân bài:

Ở dạng bài Problems and Solutions essay của IELTS Writing Task 2, bạn được yêu cầu trình bày mặt xấu của một vấn đề cho sẵn và đưa ra giải pháp. Vậy nên, bạn không cần phải đưa ra ý kiến riêng về chủ đề. Ở đoạn 1, bạn nên chia sẻ các tác hại của vấn đề, và trình bày phương án xử lý ở đoạn 2.

Đoạn 1:

 • Câu chủ đề: One negative impact of playing computer games is that it can lead to addiction.
 • Ý bổ trợ: Children can become so engrossed in the games that they spend hours playing without taking breaks, which can have negative effects on their physical and mental health.

=> Ví dụ: Children who spend too much time sitting in one place for gaming can suffer from a lack of sleep, poor eating habits, and a decrease in physical activity.

 • Ý bổ trợ: Another negative impact of playing computer games is the exposure to violent and inappropriate content.

=> Ví dụ: Nowadays, most action games include violent and graphic content, which can have negative effects on children's mental health and can desensitize them to real-world violence.

Đoạn 2:

 • Câu chủ đề: To minimize the negative effects of playing computer games
 • Ý bổ trợ: It is important to set limits on the amount of time children spend on the computer.

=> Ví dụ: Parents could set a rule that their child is only allowed to use the computer for a maximum of one hour per day.

 • Ý bổ trợ: Parents can encourage their children to engage in other activities

=> Ví dụ: Parents could plan a day trip to a nearby park or nature reserve, go for a family bike ride, or play a board game together. 

4.3. Kết bài:

 • Tóm tắt luận điểm: In conclusion, while computer games can have positive effects, they can also have negative impacts on children. It is important for parents to be aware of these negative effects and take steps to minimize them.

Bài mẫu:

In recent years, the use of computers has become increasingly widespread, and this has led to a rise in the number of children who play computer games. While computer games can have positive effects, they can also have negative impacts on children. This essay will discuss the negative effects of playing computer games and what can be done to minimize these effects.

One negative impact of playing computer games is that it can lead to addiction. Children can become so engrossed in the games that they spend hours playing without taking breaks, which can have negative effects on their physical and mental health. To illustrate, children who spend too much time sitting in one place for gaming can suffer from a lack of sleep, poor eating habits, and a decrease in physical activity. Another negative impact of playing computer games is the exposure to violent and inappropriate content. Nowadays, most computer games include violent and graphic content, which can have negative effects on children's mental health and can desensitize them to real-world violence.

To minimize the negative effects of playing computer games, it is important to set limits on the amount of time children spend on the computer. For instance, parents could set a rule that their child is only allowed to use the computer for a maximum of one hour per day. Besides, parents can encourage their children to engage in other activities, such as playing sports or spending time outdoors. For example, parents could plan a day trip to a nearby park or nature reserve, go for a family bike ride, or play a board game together. 

In conclusion, while computer games can have positive effects, they can also have negative impacts on children. It is important for parents to be aware of these negative effects and take steps to minimize them.

5. Cách viết dạng bài Two-part question essays

Đề mẫu: Millions of people every year move to English-speaking countries such as Australia, Britain or America, in order to study at school, college or university. Why do so many people want to study English? Why is English such an important international language?

5.1. Mở bài:

 • Nhắc lại đề bài:

In recent years, there has been a surge in the number of individuals who move to English-speaking countries such as Australia, Britain, or America, to pursue their studies. 

 • Giới thiệu nội dung của bài: 

In this essay, I will discuss the reasons behind this trend and the significance of English as an international language.

5.2. Thân bài:

Với dạng bài Two-part questions essay của IELTS Writing Task 2, bạn được yêu cầu trả lời hai câu hỏi. Vậy nên, bạn không cần phải đưa ra ý kiến riêng về chủ đề. Ở đoạn 1, bạn sẽ trả lời câu hỏi số một, và trình bày câu trả lời cho câu hai ở đoạn 2.

Đoạn 1:

 • Câu chủ đề: One of the primary reasons for the popularity of English is its global status as the dominant language of communication in various fields such as business, science, technology, and academia.
 • Ý bổ trợ:  English has become the lingua franca of the world, which means that it is the language that people from different countries use to communicate with each other. 
 • Ví dụ: Pilots and air traffic controllers from different countries use English to communicate with each other, regardless of their native language. 

Đoạn 2:

 • Câu chủ đề: A reason why English is an important international language is the influence of the English-speaking countries in global politics and economics.
 • Ý bổ trợ: The United States, Britain, and Australia are among the world's most powerful and influential countries, and their language has become the language of diplomacy, international trade, and cultural exchange.

=> Ví dụ: English is one of the six official languages of the United Nations, which means that English is used in official documents, meetings, and communication within the United Nations system.

5.3. Kết bài:

 • Tóm tắt luận điểm: In conclusion, the popularity of studying English in English-speaking countries is due to the language's global status, the advantages of studying in a foreign country, and the influence of the English-speaking countries in global politics and economics. English is an important international language due to its widespread use and the cultural and economic power of English-speaking countries.

Bài mẫu:

In recent years, there has been a surge in the number of individuals who move to English-speaking countries such as Australia, Britain, or America, to pursue their studies. In this essay, I will discuss the reasons behind this trend and the significance of English as an international language.

One of the primary reasons for the popularity of English is its global status as the dominant language of communication in various fields such as business, science, technology, and academia. English has become the lingua franca of the world, which means that it is the language that people from different countries use to communicate with each other. For example, pilots and air traffic controllers from different countries use English to communicate with each other, regardless of their native language.

A reason why English is an important international language is the influence of the English-speaking countries in global politics and economics. The United States, Britain, and Australia are among the world's most powerful and influential countries, and their language has become the language of diplomacy, international trade, and cultural exchange. For instance, English is one of the six official languages of the United Nations. This means that English is used in official documents, meetings, and communication within the United Nations system.

In conclusion, the popularity of studying English in English-speaking countries is due to the language's global status, the advantages of studying in a foreign country, and the influence of English-speaking countries in global politics and economics. English is an important international language due to its widespread use and the cultural and economic power of English-speaking countries.

III. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2

Khi chấm điểm IELTS, giám khảo sẽ dựa theo các tiêu chí IELTS Writing bên dưới được quy định để xác định band điểm của thí sinh:

 • Task Response/Task Achievement: Xem xét thí sinh có trả lời đúng trọng tâm, hoàn thiện yêu cầu của đề bài không.
 • Cohesion and Coherence: Đánh giá sự trôi chảy, mạch lạc trong bài văn. Các luận điểm của bài viết có đầy đủ các ý chính và ý phụ không, có được sắp xếp hợp lý, có sự thuyết phục người đọc không. Ngoài ra còn xem xét xem từ nối có được sử dụng một cách liền mạch và tự nhiên không.
 • Lexical Resource: Đánh giá khả năng từ vựng của thí sinh. Từ vựng trong bài được chấm theo sự đa dạng, tự nhiên và đúng ngữ cảnh. Cùng với đó là không mắc lỗi chính tả cơ bản và không lặp đi lặp lại từ nhiều. Khả năng paraphrase (viết lại câu) cũng cần được linh hoạt và khéo léo.
 • Grammatical Range and Accuracy: Độ chính xác và đa dạng về ngữ pháp. Để được điểm tốt, bài làm không mắc lỗi ngữ pháp cơ bản, ví dụ như chia động từ sai. Cấu trúc ngữ pháp trong bài cũng nên có sự thay đổi, kết hợp đồng bộ và phù hợp.

IV. Một số vấn đề và thắc mắc phổ biến về IELTS Writing Task 2

1. Bài viết IELTS Writing Task 2 dài bao nhiêu từ?

Bài làm cho phần Task 2 trong IELTS Writing được yêu cầu có tối thiểu 250 từ. Vậy nên, nếu viết ít hơn 250 từ, thí sinh sẽ bị trừ điểm.

Nhưng đừng lo lắng nếu bạn viết quá số từ. Thí sinh được phép viết thừa số từ thoải mái, nhưng có thể sẽ mất thời gian. Vậy nên, thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý.

2. Nên làm gì khi không đủ thời gian làm bài IELTS Writing Task 2?

Khi làm bài IELTS Writing, thí sinh phải hoàn thành hai Task 1 và Task 2 chỉ trong vỏn vẹn 60 phút. Các đề thi Writing không hề dễ chút nào, nên chắc hẳn rất nhiều bạn không đủ thời gian làm.

Để có thể hoàn thiện cả hai bài, bạn cần biết cách phân bổ thời gian. Bởi Task 1 chỉ chiếm ⅓ điểm, Task 2 chiếm ⅔ điểm, nên bạn chỉ nên dành 20 phút cho IELTS Writing Part 1, còn 40 phút cho Writing Part 2.

Ngoài ra, trước khi bắt đầu làm bài, bạn nên dành tối đa 5 phút để lên ý tưởng và dàn ý cho bài làm. Hãy tự hỏi bản thân một số câu hỏi khi lên dàn ý:

 • Đây là dạng bài gì?
 • Đề bài yêu cầu những gì?
 • Bố cục bài nên được phân bổ như nào?
 • Các luận điểm, ý bổ trợ, ví dụ của bạn đã đủ thuyết phục chưa?

3. Có được viết tắt trong bài thi IELTS Writing Task 2 không?

Bài làm cho Task 2 của IELTS Writing nên được viết theo văn phong trang trọng và sử dụng đa dạng ngữ pháp - cấu trúc học thuật. Thế nên, viết tắt trong bài sẽ khiến bạn bị trừ điểm vì đây là lỗi cơ bản. Một số trường hợp ngoại lệ có thể chấp nhận được, ví dụ như năm khi viết rõ chữ sẽ rất dài, nên có thể viết số. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tránh viết tắt.

4. Nên tránh sử dụng những dạng luận chứng nào?

Sử dụng ví dụ sẽ khiến bài viết của bạn rõ ràng và thuyết phục hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải luận chứng nào cũng được chấp nhận. Bạn nên tránh sử dụng các luận chứng sau:

 • Trải nghiệm của bản thân: Thí sinh cần tránh đưa ví dụ bản thân vào bài viết. Đề thi IELTS bao hàm các vấn đề về xã hội, nên ví dụ chính mình không có tính thuyết phục.

Ví dụ: People who are married with children might need more time off for family commitments.

=> Luận chứng sai: For example, I am a mother and I have to take time off work to look after my children when they are sick.

Thay vào đó, hãy sử dụng chủ thể xã hội để ví dụ mang tính chung hơn:

=> Luận chứng đúng: For example, many people have to take time off work to look after their children when they are sick.

 • Sử dụng nghiên cứu, số liệu “bịa đặt”: Thí sinh nên tránh đưa số liệu hoặc nghiên cứu không rõ ràng nếu bạn không có bằng chứng cho luận chứng đó.

Ví dụ: Firstly, there are physiological differences between men and women. Men are stronger which means that they have an advantage when doing jobs which involve intense physical work.

=> Luận chứng sai: For instance, recent research by the University of Cambridge shows that 90% of construction work is done by men.

Nếu bạn không có số liệu chuẩn cho luận chứng, thì không nên đưa thông tin “bịa” vào. Thay vào đó, bạn có thể viết như sau:

=> Luận chứng đúng: For instance, it is well known that the majority of construction work is done by men.

Khóa học IELTS INTENSIVE WRITING của STUDY4 giúp bạn thực hành luyện tập IELTS Writing

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

🔍Phân tích chi tiết essay sample: Mỗi bài viết task 1 và task 2 đều được phân tích chi tiết vai trò của từng câu để bạn nắm được công thức phát triển ý trong một đoạn và sắp xếp đoạn trong một bài. Ngoài ra, từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.

📓Luyện tập từ vựng: Để nắm được cách sử dụng từ mới trong IELTS Writing, mỗi bài viết đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học.

📒Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp: Bài tập điền từ hoặc cụm từ liên kết phù hợp giúp bạn nắm chắc cách sử dụng không chỉ các từ, cụm từ liên kết mà cả đại từ thay thế. Bài tập chữa lỗi ngữ pháp giúp bạn hạn chế được các lỗi sai thường gặp khi viết luận.

✍Thực hành viết lại câu: Bạn sẽ tập viết lại câu để nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.

Lời kết

Hy vọng rằng bài viết tổng hợp các dạng bài IELTS Writing Task 2 và cách xử lý từng dạng đã giúp bạn nắm được cách phân biệt và làm bài. STUDY4 chúc bạn có một quá trình ôn luyện IELTS Writing hiệu quả và sẽ đạt được band điểm mơ ước trong kỳ thi thật!

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp cho bạn nhé!