cách viết dạng bài problem solution ielts writing task 2

Phần thi IELTS Writing Task 2 thường xoay quanh nhiều dạng bài khác nhau, trong đó dạng bài Cause/Problem and Solution là một trong những dạng bài tương đối phổ biến. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phân tích nguyên nhân hoặc vấn đề và sau đó đưa ra giải pháp để giải quyết. 

Đây là một dạng bài khá phức tạp và đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị và luyện tập kỹ càng trước khi tham gia kỳ thi IELTS. 

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên quan và cách để đạt được điểm số cao khi làm dạng bài Cause/Problem and Solution.

I. Giới thiệu về IELTS Writing Task 2

Trong phần thi IELTS Writing, thí sinh cần hoàn thành hai bài viết khác nhau trong vòng 60 phút, gồm Writing Task 1 và Writing Task 2. Với tỷ lệ điểm chiếm 2/3, IELTS Writing Task 2 là phần thi được đánh giá quan trọng hơn, thường được viết trong khoảng 40 phút.

Để có thể đạt điểm cao trong phần này, thí sinh cần vận dụng tất cả hiểu biết về xã hội hay những kiến thức chuyên môn như ngữ pháp hay từ vựng.

dạng bài cause writing task 2

IELTS Writing Task 2 gồm 4 tiêu chí khi làm bài

Bài viết IELTS Writing Task 2 sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm Task Response (Trả lời chủ đề), Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết), Lexical Resource (Từ vựng) và Grammar Range and Accuracy (Ngữ pháp).

II. Giới thiệu về dạng bài Cause/Problems and Solutions

Dạng bài yêu cầu tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp

1. Tổng quát

Dạng bài Cause/Problem and Solution (Nguyên nhân/Vấn đề và giải pháp) là một trong những dạng bài thường xuyên xuất hiện trong phần thi IELTS Writing Task 2. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải đưa ra nguyên nhân hoặc vấn đề của một tình huống, xu hướng cụ thể, sau đó đề xuất một hoặc nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề đó.

Để làm tốt dạng bài này, thí sinh cần phải tập trung vào việc phân tích sâu sắc nguyên nhân gốc rễ của tình huống hay xu hướng đó, sử dụng các bằng chứng và ví dụ cụ thể để minh họa. Sau đó, thí sinh cần đề xuất các giải pháp khả thi và hiệu quả để giải quyết vấn đề đó, và đưa ra lý do và cách thực hiện để chứng minh tính khả thi của giải pháp đó.

Dạng bài Cause/Problem and Solution được nhiều thí sinh đánh giá là “khó nhằn”, vì phạm vi kiến thức cần thiết để làm dạng bài này tương đối rộng, yêu cầu thí sinh phải có hiểu biết rộng và vốn từ vựng, ngữ pháp đa dạng. 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Các câu hỏi trong dạng bài Cause/Problem and Solution thường như sau:

 • What are the problems associated with this development?
 • What are the causes/reasons? 
 • Why is it the case?
 • What can be done to…?
 • What measures should be taken to…?

Could you please write an IELTS Task 2 problem-solving essay on sleep difficulties, its effects, and solutions? - Quora

Ví dụ đề bài IELTS Writing Task 2 dạng bài Cause/Problem and Solution

3. Các yêu cầu khi làm bài

 • Đọc kỹ đề bài để xác định được nguyên nhân, vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải pháp.
 • Lập dàn ý trước khi viết.
 • Phân tích nguyên nhân/vấn đề, trình bày chúng một cách rõ ràng và thuyết phục.
 • Đưa ra ít nhất một giải pháp cho vấn đề trong bài. 
 • Cuối bài viết, thí sinh cần phải trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề đã đề cập và giải pháp đã đưa ra.

Lưu ý: IELTS là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh, không phải bài thi đánh giá kiến thức xã hội. Bạn có thể phân tích vấn đề dựa trên quan điểm và trải nghiệm cá nhân của bản thân trong bài thi IELTS Writing Task 2, miễn sao chúng không quá lệch so với chuẩn mực xã hội và các quan niệm chung.

III. Cách làm bài IELTS Writing Task 2: Dạng bài Cause/Problem and Solution

Problem solution cách viết ielts writing task 2

Cách làm dạng bài Cause/Problem and Solution

STUDY4 sẽ giúp bạn hiểu hơn về dạng bài Cause/Problem and Solution qua cách làm bài mẫu dưới đây. 

Bước 1: Phân tích đề bài

Đây là bước quan trọng nhằm giúp bạn có thể xác định đúng vấn đề cần giải quyết, từ đó đưa ra được giải pháp phù hợp, tránh bị lan man hay lạc đề.

The demand for food is increasing worldwide. What are the causes? What measures could the international community take in order to improve the situation?

Đề bài:

The demand for food is increasing worldwide. What are the causes? What measures could the international community take in order to improve the situation?

Nhu cầu về thực phẩm đang tăng lên trên toàn thế giới. Nguyên nhân của việc này là gì? Cộng đồng quốc tế có thể thực hiện những biện pháp gì để cải thiện tình hình?

=> Đề bài thuộc dạng Cause/Problem and Solution (dựa vào dấu hiệu nhận biết).

Bước 2: Lập dàn ý

Lập dàn ý cũng là một bước bạn không nên bỏ qua nếu muốn đạt điểm cao trong phần IELTS Writing Task 2. Có một dàn ý rõ ràng sẽ giúp bạn định hướng bài viết dễ dàng hơn, từ đó tiết kiệm thời gian khi viết bài. 

Introduction:

General Statement: Nhắc lại vấn đề được nêu ra trong đề bài

 • Dân số toàn cầu đang tăng nhanh chóng, và nhu cầu về thực phẩm cũng vậy.

=> The global population is rapidly growing, and so is the demand for food.

Thesis Statement: Đưa ra quan điểm cá nhân 

 • Đưa ra ý kiến: Bài viết này sẽ thảo luận về nguyên nhân của nhu cầu thực phẩm đang ngày càng tăng lên và các biện pháp mà cộng đồng quốc tế có thể thực hiện để cải thiện tình hình.

=> This essay will discuss the causes of the growing demand for food and the measures that the international community can take to improve the situation.

Body 1: Biện chứng số một: Nguyên nhân

Các nguyên nhân gây ra vấn đề về nhu cầu thực phẩm tăng trên toàn thế giới 

 • Một trong những nguyên nhân chính của nhu cầu thực phẩm tăng trên toàn thế giới là sự gia tăng dân số toàn cầu => nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên

=> One of the primary causes of the increase in demand for food worldwide is the rising global population => the demand for food also increases

 • Thay đổi chế độ ăn uống và đô thị hóa phát triển cũng đã đóng góp vào sự tăng nhu cầu thực phẩm

=> Changing diets and an increase in urbanization have also contributed to the increase in food demand

Body 2: Biện chứng số hai:

Đưa ra các giải pháp cho vấn đề được nêu trên 

 • Thúc đẩy các phương pháp nông nghiệp bền vững có thể khiến sản xuất nhiều thực phẩm hơn trong khi vẫn giảm tác động của nông nghiệp đến môi trường

=> promoting sustainable agriculture practices can help increase food production while reducing the environmental impact of farming

 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện năng suất cây trồng, phát triển các loại cây chịu hạn, và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp có thể tăng năng suất trong nông nghiệp

=> investing in research and development to improve crop yields, develop drought-resistant crops, and improve farming techniques can increase agricultural productivity

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm: Nhắc lại vấn đề và nhấn mạnh các giải pháp thêm một lần nữa

=> In conclusion, the increasing demand for food worldwide is a complex issue with various causes. The international community can take several measures, including promoting sustainable agriculture, investing in research and development, and reducing food waste, to improve the situation.

Bước 3: Viết bài

Bài mẫu:

The global population is rapidly growing, and so is the demand for food. This essay will discuss the causes of the growing demand for food and the measures that the international community can take to improve the situation.

One of the primary causes of the increase in demand for food worldwide is the rising global population. As the population continues to grow, the demand for food also increases. One example of the correlation between population growth and demand for food can be seen in the case of China. Over the past few decades, China's population has increased significantly, and with it, so has the demand for food.  In addition to population growth, changing diets and an increase in urbanization have also contributed to the increase in food demand. As people move to urban areas, they tend to shift to a more processed, high-calorie diet, which further increases the demand for food.

To improve the situation, the international community can take several measures. Firstly, promoting sustainable agriculture practices can help increase food production while reducing the environmental impact of farming. For instance, there are now sustainable agriculture practices such as conservation tillage, crop diversification, and agroforestry that have been successful in helping promote soil health, reduce erosion, and increase water efficiency, leading to more sustainable and productive farming systems. Secondly, investing in research and development to improve crop yields, develop drought-resistant crops, and improve farming techniques can increase agricultural productivity. With more efficient irrigation systems, improved fertilizers, and better pest control methods, we can help farmers to produce more food with less land, water, and other resources, thereby contributing to meeting the growing demand for food worldwide.

In conclusion, the increasing demand for food worldwide is a complex issue with various causes. The international community can take several measures, including promoting sustainable agriculture, investing in research and development, and reducing food waste, to improve the situation.

Số từ: 315

Bài dịch:

Dân số toàn cầu đang tăng nhanh chóng, và nhu cầu về thực phẩm vậy. Bài viết này sẽ thảo luận về nguyên nhân của nhu cầu thực phẩm đang ngày càng tăng lên và các biện pháp mà cộng đồng quốc tế có thể thực hiện để cải thiện tình hình.

Một trong những nguyên nhân chính của nhu cầu thực phẩm tăng trên toàn thế giới là sự gia tăng dân số toàn cầu. Khi dân số tiếp tục tăng, nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên. Một ví dụ về mối tương quan giữa sự tăng trưởng dân số và nhu cầu thực phẩm có thể thấy ở Trung Quốc. Trong những thập kỷ gần đây, dân số Trung Quốc đã tăng đáng kể, và cùng với đó là nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên. Ngoài sự tăng dân số, việc thay đổi chế độ ăn uống và đô thị hóa phát triển cũng đã đóng góp vào sự tăng nhu cầu thực phẩm. Khi người dân di cư đến các khu vực đô thị, họ có xu hướng chuyển sang chế độ ăn uống được chế biến sẵn và nhiều calo hơn, điều này làm tăng thêm nhu cầu về thực phẩm.

Để cải thiện tình hình, cộng đồng quốc tế có thể thực hiện một số biện pháp. Thứ nhất, thúc đẩy các phương pháp nông nghiệp bền vững có thể khiến sản xuất nhiều thực phẩm hơn trong khi vẫn giảm tác động của nông nghiệp đến môi trường. Ví dụ, hiện nay có các phương pháp nông nghiệp bền vững như giữ lại mùn bãi bề mặt, đa dạng hóa cây trồng và trồng rừng nông nghiệp đã thành công trong việc giúp tăng cường sức khỏe đất, giảm xói mòn và tăng hiệu quả sử dụng nước, dẫn đến việc các hệ thống nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn. Thứ hai, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện năng suất cây trồng, phát triển các loại cây chịu hạn, và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp có thể tăng năng suất trong nông nghiệp. Với các hệ thống tưới tiêu hiệu quả hơn, phân bón cải tiến, và các phương pháp kiểm soát sâu bệnh tốt hơn, chúng ta có thể giúp cho người nông dân sản xuất được nhiều thực phẩm hơn với ít đất, ít nước và ít tài nguyên khác, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thực phẩm trên toàn cầu.

Kết luận, nhu cầu tăng của thực phẩm trên toàn cầu là một vấn đề phức tạp với nhiều nguyên nhân. Cộng đồng quốc tế có thể thực hiện một số biện pháp, bao gồm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, và giảm lãng phí thực phẩm nhằm cải thiện tình hình.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Band 8.0+ - Topic: Food Demand

Bước 4: Kiểm tra lại bài

Kiểm tra lại các tiêu chí sau đây để đảm bảo bài viết của bạn đạt band điểm như mong muốn: 

 • Số từ tối thiểu (250 từ)
 • Không mắc lỗi chính tả
 • Không sai các lỗi ngữ pháp căn bản
 • Chưa đưa ra giải pháp cho vấn đề

III. Tip làm bài IELTS Writing Task 2: Dạng bài Cause/Problem and Solution đạt band điểm cao 

Tips làm bài đạt band cao trong IELTS Writing Task 2

1. Phân tích đề bài cẩn thận

 • Nhiều khi đề bài sẽ có nhiều hơn một vấn đề, hoặc vấn đề trong bài có liên quan đến một số xu hướng khác. Cần cẩn thận phân tích để tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình làm bài. 

2. Trình bày nguyên nhân và vấn đề

 • Thí sinh cần phân tích sâu, cặn kẽ vấn đề, sau đó diễn giải một cách rõ ràng hơn trong bài viết. 

3. Đưa ra giải pháp

 • Thí sinh cần đưa ra ít nhất một giải pháp cho vấn đề đã đưa ra. Giải pháp này phải hợp lý, khả thi và cần phải được trình bày một cách chi tiết và thuyết phục.

4. Từ vựng và ngữ pháp phong phú

 • Ngôn ngữ trong đoạn phân tích vấn đề cần đa dạng và mang tính trung lập, khách quan.
 • Sử dụng cả ngữ pháp căn bản và nâng cao.

5. Thể hiện ý kiến cá nhân

 • Trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề đã đề cập và giải pháp đã đưa ra ở phần kết luận của bài. 

6. Đọc lại và sửa lỗi

 • Sau khi hoàn thành bài viết, bạn cần đọc lại và sửa lỗi để đảm bảo rằng bài viết của mình không mắc lỗi sai không đáng có. 

Lời kết

Trên đây là các kiến thức liên quan đến dạng bài Cause/Problem and Solution trong phần thi IELTS Writing Task 2 mà STUDY4 đã tổng hợp lại cho các bạn. Hy vọng sau khi xem bài viết này, bạn có thể tự tin khi gặp đề bài cùng dạng để đạt được band điểm như mong muốn. 

Nếu có câu hỏi thắc mắc, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!