cách làm dạng agree or disagree ielts writing task 2

Dạng bài Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2 là một trong những dạng bài phổ biến và xuất hiện khá nhiều. Vậy làm thế nào để có thể xử lý dạng bài này một cách dễ dàng nhất mà vẫn đạt band điểm cao? Trong bài viết này, STUDY4 sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm dạng bài Agree or Disagree hiệu quả nhất.

I. Giới thiệu về IELTS Writing Task 2

Phần thi IELTS Writing sẽ có hai bài viết: Writing Task 1 và Writing Task 2, thí sinh sẽ hoàn thành hai phần này trong 60 phút. Trong đó, IELTS Writing Task 2 chiếm 2/3 tổng điểm, do đó bạn sẽ cần trau chuốt hơn cho phần viết này.  

Đối với bài thi IELTS Writing task 2, các thí sinh sẽ được cung cấp một đề bài và được yêu cầu viết một bài luận dài 250 từ, trình bày quan điểm theo yêu cầu và chủ đề của đề bài trong khoảng 40 phút. 

Điểm số của bài thi sẽ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm Task Response (Trả lời đúng chủ đề), Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc, liên kết), Lexical Resource (Từ vựng) và Grammar Range and Accuracy (Ngữ pháp).

II. Giới thiệu về dạng bài Agree or Disagree

1. Tổng quát

Dạng bài Agree or Disagree (hay còn gọi là dạng bài Opinion) là một trong những dạng bài thuộc IELTS Writing Task 2. 

Đây là một dạng bài yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm đồng ý/ không đồng ý/ đồng ý một phần về một vấn đề cụ thể nào đó, thường là các vấn đề về xã hội và đưa ra các lập luận, ví dụ cụ thể để chứng minh cho quan điểm của mình. 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Cuối đề bài của dạng bài này thường có những câu hỏi như sau:

 • To what extent is this a positive or negative development?
 • To what extent do you agree or disagree?
 • Do you agree or disagree?
 • What is your opinion?

Writing Task 2 Agree or Disagree

Ví dụ một đề bài Writing Task 2 thuộc dạng Agree or Disagree

3. Các yêu cầu khi làm bài

 • Có một quan điểm rõ ràng và thuyết phục: không nên viết lan man, dài dòng hay bày tỏ quan điểm nửa vời, không rõ ràng
 • Lập dàn ý trước khi làm bài: điều này là rất cần thiết để tránh viết lạc đề, viết nhầm sang quan điểm khác hay luận điểm lộn xộn
 • Đưa ra lập luận hợp lý để minh chứng cho quan điểm của mình
 • Có sự phát triển rõ ràng và logic trong bài viết

Lưu ý: IELTS là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh, không phải bài thi đánh giá kiến thức xã hội. Bạn hoàn toàn có thể bày tỏ quan điểm cá nhân của bản thân trong phần thi IELTS Writing Task 2, miễn sao đưa ra được lập luận và ví dụ thuyết phục. 

III. Cách làm bài IELTS Writing Task 2: Dạng bài Agree or Disagree

Cách làm dạng bài Agree or Disagree

Cách làm dạng bài Agree or Disagree

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn về cách làm dạng bài Agree or Disagree.

Bước 1: Phân tích đề bài

Việc phân tích kỹ đề sẽ giúp bạn tránh được việc lan man, dài dòng hoặc trả lời thiếu yêu cầu của đề, kéo tổng điểm đi xuống. 

The key to solving the environmental problem is simple: the present generation is willing to accept a less comfortable life for the sake of the future generation. To what extent do you agree or disagree?

Đề bài:

The key to solving the environmental problem is simple: the present generation is willing to accept a less comfortable life for the sake of the future generation. To what extent do you agree or disagree?

Chìa khóa để giải quyết vấn đề môi trường rất đơn giản: thế hệ hiện tại sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn vì lợi ích cho thế hệ tương lai. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree (Dựa vào dấu hiệu nhận biết)

Bước 2: Lập dàn ý

Đây là một bước quan trọng nhằm giúp bạn xây dựng hệ thống luận điểm logic, chặt chẽ, tránh tối đa sai sót trong quá trình viết. Bạn không nên chủ quan, coi thường bước này mà làm qua loa hoặc “nhảy cóc” khi làm. 

Introduction

General Statement: Nhắc lại quan điểm trong bài

 • Có một quan điểm đang được nêu ra rằng bằng cách chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn, thế hệ hiện tại có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo và giúp giải quyết vấn đề môi trường.

=> There is an on-going opinion that by accepting a less comfortable life, the present generation can ensure a better future for the next generation and help address the environmental issue. 

Thesis Statement: Bày tỏ quan điểm của bản thân

 • Đưa ra quan điểm: trong khi hành động của cá nhân có thể làm thay đổi được một phần vấn đề, vẫn cần có một phương pháp toàn diện hơn để giải quyết vấn đề môi trường.

=> I will argue that while individual actions can certainly make a difference, a more comprehensive approach is needed to address the environmental problem.

=> Chỉ đồng ý một phần với quan điểm được nêu ở đề bài

Body 1: Biện chứng số một:

Đưa ra lập luận và ví dụ cho việc lối sống hiện tại của chúng ta là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về môi trường:

 • Vấn đề môi trường thường bắt nguồn từ lối sống hiện tại của chúng ta và sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên

=> environmental problems are often caused by our current lifestyle and the overconsumption of natural resources

=> Example: the use of fossil fuels for energy, the use of single-use plastics

 • Lối sống hiện tại của chúng ta không bền vững về lâu dài 

=> our current lifestyle is not sustainable in the long term

Body 2: Biện chứng số hai:

Tuy nhiên, vấn đề về môi trường còn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác

 • Vấn đề môi trường cũng liên quan đến các vấn đề như gia tăng dân số, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu, điều mà đòi hỏi các giải pháp phức tạp hơn

=> environmental problem is also linked to issues such as population growth, resource depletion, and climate change, which require more complex solutions

Quan điểm: giải pháp đó không khả thi với mọi người 

 • Cần nhận thức rằng ý tưởng về việc từ bỏ sự thoải mái hiện tại vì lợi ích của thế hệ tương lai không phải là một giải pháp khả thi đối với mọi người

=> it is important to acknowledge the idea of sacrificing comfort for the sake of the future generation is not a viable solution for everyone

=> Example: in many developing countries, people rely on burning wood or charcoal for cooking and heating => deforestation and air pollution => those people cannot afford to make the switch.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm: Khẳng định lại quan điểm của bản thân

=> In conclusion, while individual actions can contribute to solving the environmental problem, it is important to find solutions that are equitable and do not disproportionately burden those who are already marginalized.

Bước 3: Viết bài

Bài mẫu:

There is an ongoing opinion that by accepting a less comfortable life, the present generation can ensure a better future for the next generation and help address the environmental issue. In this essay, I will argue that while individual actions can certainly make a difference, a more comprehensive approach is needed to address the environmental problem.

It is true that individual actions can help reduce our environmental footprint. Firstly, environmental problems are often caused by our current lifestyle and the overconsumption of natural resources. For example, the use of fossil fuels for energy is a major contributor to climate change, and the use of single-use plastics contributes to pollution in our oceans. Secondly, our current lifestyle is not sustainable in the long term. If we continue to consume resources at our current rate, we will deplete natural resources and damage the environment beyond repair. By accepting a less comfortable life, we can reduce our consumption of resources and reduce our impact on the environment.

However, the idea that people should accept a less comfortable life assumes that the root cause of the environmental problem is simply overconsumption and wastefulness. While these factors certainly contribute to the problem, they are not the only causes. The environmental problem is also linked to issues such as population growth, resource depletion, and climate change, which require more complex solutions. Besides, it is important to acknowledge the idea of sacrificing comfort for the sake of the future generation is not a viable solution for everyone. For example, in many developing countries, people rely on burning wood or charcoal for cooking and heating, which contributes to deforestation and air pollution. Those people cannot afford the initial investment required to make the switch. 

In conclusion, while individual actions can contribute to solving the environmental problem, it is important to find solutions that are equitable and do not disproportionately burden those who are already marginalized.

Số từ: 317

Bài dịch:

Có một quan điểm đang được nêu ra rằng bằng cách chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn, thế hệ hiện tại có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo và giúp giải quyết vấn đề môi trường. Trong bài luận này, tôi sẽ đưa ra lập luận rằng trong khi hành động của cá nhân có thể làm thay đổi được một phần vấn đề, vẫn cần có một phương pháp toàn diện hơn để giải quyết vấn đề môi trường.

Đúng là hành động của cá nhân có thể giúp giảm bớt lượng tác động của chúng ta lên môi trường. Đầu tiên, vấn đề môi trường thường bắt nguồn từ lối sống hiện tại của chúng ta và sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ, việc sử dụng nhiên liệu để sản xuất năng lượng là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, và việc sử dụng nhựa một lần dùng góp phần gây ô nhiễm cho đại dương của chúng ta. Thứ hai, lối sống hiện tại của chúng ta không bền vững về lâu dài. Nếu chúng ta tiếp tục tiêu thụ tài nguyên với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ cạn kiệt các tài nguyên thiên nhiên và gây hại cho môi trường vượt quá khả năng phục hồi. Bằng cách chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn, chúng ta có thể giảm lượng tiêu thụ tài nguyên và giảm tác động của chúng ta lên môi trường.

Tuy nhiên, quan điểm mọi người nên chấp nhận một cuộc sống không thoải mái hơn đã cho rằng nguyên nhân chính của vấn đề môi trường đơn giản chỉ là sự tiêu thụ quá mức và lãng phí tài nguyên. Mặc dù những yếu tố này có liên quan đến vấn đề, nhưng chúng không phải là nguyên nhân duy nhất. Vấn đề môi trường cũng liên quan đến các nguyên nhân như gia tăng dân số, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu, điều mà đòi hỏi các giải pháp phức tạp hơn. Ngoài ra, cần nhận thức rằng ý tưởng về việc từ bỏ sự thoải mái hiện tại vì lợi ích của thế hệ tương lai không phải là một giải pháp khả thi đối với mọi người. Ví dụ, ở nhiều nước đang phát triển, người dân phải dùng củi hoặc than để nấu ăn và sưởi ấm, điều này dẫn đến việc phá rừng và gây ô nhiễm không khí. Những người này không đủ khả năng tài chính để đầu tư vào những điều cần thiết để thay đổi.

Tóm lại, mặc dù các hành động của cá nhân có thể đóng góp vào việc giải quyết vấn đề môi trường, nhưng điều quan trọng là tìm ra các giải pháp công bằng và không gây gánh nặng bất cân xứng cho những người đã bị đẩy vào tình trạng bất lợi.

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Writing Band 8.0+ - Topic: Environment

Bước 4: Kiểm tra lại bài

Kiểm tra lại xem bài làm đã đủ số từ chưa, đã trả lời hết các câu hỏi của đề bài, có mắc lỗi chính tả hay ngữ pháp không để đảm bảo không mất điểm vô lý. 

III. Tip làm bài IELTS Writing Task 2: dạng bài Agree or Disagree

1. Tìm hiểu kỹ cấu trúc dạng bài Agree or Disagree

 • Phân tích kỹ đề bài: các từ khóa và yêu cầu của đề
 • Thể hiện rõ quan điểm khi làm bài: đồng ý, không đồng ý, đồng ý một phần.
 • Lập dàn ý trước khi làm bài 

2. Phân tích các bài mẫu và luyện tập viết bài

 • Đọc và phân tích các bài mẫu để hiểu rõ hơn về cấu trúc của dạng bài Agree or Disagree. Truy cập trang STUDY4 để tham khảo nhiều bài mẫu thuộc các chủ đề đa dạng.
 • Luyện tập viết bài thường xuyên để cải thiện kỹ năng viết và phát triển khả năng diễn đạt của bản thân.

3. Sử dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp phù hợp 

 • Sử dụng các từ/ cụm từ thuộc chủ đề.
 • Áp dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp: cơ bản và nâng cao để đa dạng hóa bài viết.

4. Phát triển ý tưởng và lập luận hợp lý

 • Nghiên cứu và thu thập thông tin xoay quanh chủ đề của đề bài.
 • Sắp xếp các ý tưởng và xác định các lập luận chính để hỗ trợ quan điểm của mình theo hướng logic và chặt chẽ nhất.
 • Sử dụng ví dụ cụ thể và thông tin thực tế để minh chứng cho quan điểm của mình.

5. Sắp xếp bài viết theo một cấu trúc rõ ràng và hợp lý

 • Đảm bảo rằng bài viết của bạn có một cấu trúc rõ ràng và logic để tăng tính thuyết phục của bài viết.
 • Sử dụng các liên từ và cụm từ chuyển tiếp để kết nối các ý tưởng và phần của bài viết với nhau.

6. Kiểm tra lại toàn bộ bài trước khi nộp

 • Kiểm tra lại bài viết để đảm bảo không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.
 • Đảm bảo rằng bài viết của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài.
 • Sửa các lỗi sai, xem lại cách sắp xếp luận điểm để tăng tính thuyết phục của bài viết.

Lời kết

Trên đây STUDY4 đã chia sẻ cho bạn cách làm dạng bài Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2 rồi đó! Như vậy, để làm được dạng này, bạn cần nắm vững các kiến thức xoay quanh dạng bài, cách phát triển ý tưởng, đưa ra các lập luận, xác định rõ chủ điểm ngữ pháp và từ vựng sẽ sử dụng để làm cho bài viết thêm sức thuyết phục. 

Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể tự tin làm dạng bài Writing này và đạt được số điểm như mong muốn. 

Nếu có thắc mắc, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!